zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 06
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1816. (Sessions 1791)
Ceplovy destrukce stereotypů
     

Ceplovy destrukce stereotypů

To bylo jen několik tezí, které zazněly během diskuze na téma „Právnické vzdělávání“, která proběhla v úterý 13. 5. na naší fakultě. Hlavním aktérem a autorem výroků byl prof. Vojtěch Cepl, soudce Ústavního soudu, který studoval a dodnes vyučuje na právnických fakultách ve Spojených státech.

Během půldruhé hodinky vedené v rodinném duchu v kruhu asi třiceti studentů a pedagogů byly naznačeny základní principy výchovy nových generací právníků na amerických školách. Myšlenky a zkušenosti - zajímavé, podnětné, inspirující. Nelze psát o všem - tedy krátce. Ústředním tématem byl sám systém - kladení důrazu na individualitu, samostatnost myšlení studentů. U kantorů jsou zakázány věty typu: „My se domníváme…“ nebo „Dle našeho názoru…“ protože ubírají prostor pro svobodu názorů a volnost úvah. Jen fakta, premisy, skutečnosti.

Úvahy jsou ponechány na diskuzi studentů vedené zkušenými učiteli práva, specialisty věnujícími se výlučně výuce. Ani vědci, ani advokáty. Učiteli, pedagogy nebo jak chcete. Přednášky? Téměř vymizely. (Když občas pozoruji ekvilibristiku některých našich přednášejících, zdá se mi toto řešení jediným východiskem. - pozn. aut.) V módě je „klinické vzdělávání“ (převzali je od mediků) - cílené vedení studentů k poznání prostřednictvím praktických zkušeností. Na některých školách je slovo „věda“ tabu. Praxe. Příprava na řemeslo - právníci jsou přece především praktiky.

Studenti jsou za aktivitu na seminářích pedagogem průběžně hodnoceni. Získávají kredity, které se jim přičítají k těm, které získali u zkoušek - tedy, písemných testů. To je kreditní systém (který v našich zemích prý nefunguje - v Praze jej budou rušit, v Brně jej ani nezavedli). Kredity jsou na amerických univerzitách unifikované. Unifikace začala pronikat už do Evropy. Časem dojde i na nás. Časem. Student může studovat kdekoli. Získává nové zkušenosti. Nové kredity. Čím víc kreditů získá, tím lepší fakulta jej přijme.

Soutěživost fakult - další bod diskuze. Existuje reálný trh pedagogů a studentů. Děkani fakult jsou manažery, kteří si vybírají a sestavují pracovní tým. Akademická samospráva neexistuje - přílišná řevnivost neprospívá efektivitě podnikání. (Libá slova pro uši pana ministra. - pozn. aut.) Pedagogové jsou přepláceni - ti lepší. Ti horší odcházejí. Každoročně je zveřejňován rating fakult - pořadník úspěšnosti.

Vysokoškolské vzdělání je individuální investicí každého člověka. Nikdo nemá právo žádat od druhých, aby za něj platili. Platí sám - kolem 10.000 dolarů ročně. Peníze? Státem garantované půjčky splatné po konci studia.

Historie, filozofie, sociologie - z právnických fakult vymizely. Studenti práva získávají své kredity z těchto předmětu na jiných fakultách k tomu určených - filozofických. Plynulá fluktuace studentů všech oborů.

Bylo by toho ještě více. Pan profesor mluvil hezky a vzdělaně. Někdy jakoby sám pro sebe. Tvrdil, že provokuje. Pan děkan, který ho pozval, diskuzi byl přítomen a dělal si poznámky s vehemencí pilného studenta, zamýšlel vnést takto na fakultu „nové povětří“. Mezi studenty i učitele. Bohužel studentů mnoho nebylo. Nebylo ani mnoho pedagogů. Shodou okolností pocházeli téměř všichni z katedry teorie nebo dějin práva.

Praktiků-pozitivistů bylo pomálu. Pan profesor hovořil o hypertrofii teoretických a historickoprávních předmětů. O nadbytku pedagogů. Oponentura z řad našich Platónů, Kelsenů a Freudů byla víc sentimentální než věcná. Inu - „potrefená husa se vždycky ozve…“ Vlastně - i pan profesor je filozofem. Filozofické argumenty proto náležitě komentoval - uzemňoval. Říkal, že je zastáncem trhu. (Dle našich zdrojů prý dříve zastával diametrálně odlišné světonázory - každý máme své mouchy - pozn. aut.).

Chtěl jsem zakončit tím, že vlastně nic neřekl. Pěkné povídání o cizí zemi, kousavé názory, narážky. Neuspořádané představy. Jakoby neznalost českých a kontinentálních poměrů. Jen ne amerikanizaci! znělo z řad docentů a doktorů. A pak mi to došlo. Asi se dobře bavil. Přednesl fakta a čekal na diskuzi. V duchu udílel kredity - jak je tomu zvyklý ze San Francisca, Athene nebo Washingtonu. Nejsem si jistý, zda jsme obstáli.

-béďa-

Autor: -béďa-

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 2 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 06

 

Chapadlo

Jak udělat zkoušku

Potřebuju závodit sám

Máme dobré jméno?! Rozhovor s proděkanem doc. JUDr. Vladimírem Týčem, CSc

Před rokem, za rokem - Kdo jiný by vás pochválil, když už ne vy sami…

Boj o film

Ceplovy destrukce stereotypů

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners