zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 09
ČLÁNEK: Počet zobrazení 2162. (Sessions 2097)
Dějiny Boha
     

Karen Amstrongová

Dějiny Boha

Argo 1996, 254 Kč, 458 stran textu

Jean Paul Sartre řekl, že v místě, kde v lidském vědomí dříve sídlil Bůh, máme dnes díru ve tvaru Boha. A byl tomu rád, protože se domníval, že idea Boha je v rozporu s lidskou svobodou. Autorka této knihy se Sartrem nesouhlasí, domnívá se, že jistá forma religiozity je pro člověka naprosto přirozená. Podle ní je homo sapiens zároveň homo religiosus. Z toho vyplývá, že současný sekularismus je nepřirozený.

Velice zasvěceným způsobem čtenáře seznamuje s vývojem nazírání na ideu Boha ve třech náboženstvích Knihy - judaismu, křesťanství a islámu. Pakliže to pokládá za vhodné, činí i určité vhledy do buddhismu a hinduismu. Přesvědčivě dokazuje, že pojetí Boha není statické, ale v čase se výrazně vyvíjí. Jak říká: „Ztratilo-li to které pojetí platnost, bylo nahrazeno jiným.“ Možná, že i současný ateismus je jen přechodným stadiem, vždyť i první křesťané, Židé i muslimové byli svými současníky pokládáni za ateisty. Stojíme na rozhraní a čekáme na novou definici Boha, přijatelnou pro lidi 21. století. Antropomorfní Bůh je mrtev. Bůh kabalistů, súfíjů, Eckhartův a jiných mystiků pro nás může být inspirující výzvou. Uvidíme, každopádně se domnívám, že sartrovská díra bude určitě zaplněna.

Na závěr pár osobních poznámek. Po dojmech z této brilantně napsané knihy jsem si poopravil řadu svých schematických názorů. Především na islám, který dnes vnímáme hlavně skrze teroristické útoky, mnohoženství a podobně. V jádru to však bylo (a já myslím, že i je) velmi tolerantní náboženství.

Amstrongová přirozeně věnuje větší pozornost ženské otázce. Ukazuje, že neurotický misogenismus, tak příznačný pro středověkou a raně novověkou evropskou společnost, se táhne až k Tertulliánovi a Augustinovi.

Rozhodně bych tuto knihu doporučil každému, kdo se nějakým způsobem zajímá o náboženství a nechce zůstat pouze u paperbackových fundamentalistických knížeček. -scr-

Autor: -scr-

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 0 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 09

 

Chapadlo

Zpoza křa č.4

Země snivců

Socáni už jdou

Jakobyrecenze

Nekonečný kruh

Hpspody

Honba za tógou aneb senátní volby

Honba za Grálem aneb Pověst o králi Artušovi totálně naruby

Glosa…k menzám

Dějiny Boha

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners