zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 32
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1489. (Sessions 1482)
Senátní zpravodaj
     

SENÁTNÍ ZPRAVODAJ

Sliby chyby

Senátorem jsem se stal omylem. To, že budu kandidovat, jsem netušil do poslední chvíle. Kamarádi ze seminární skupiny č. 9 mi však slíbili hlasy, já zase voličům, že po volbách vytvořím předvolební program a šéfredaktorovi přede dvěma týdny tento senátní zpravodaj.

Kdo je kdo

Akademický senát právnické fakulty má (stejně jako kulovnice) dvě komory: studentskou a učitelskou. Do studentské komory je voleno na jeden rok po dvou „patronech“ za ročník. Výjimku tvoří třeťák se třemi senátory (protože mají nejvíc zkušeností a přitom jim fakulta ještě není ukradená) a páťák bez senátora (už je ukradená). Tito „nadšenci“ se bez nároku na plat scházejí každých čtrnáct dní v učebně č. 160 a stále něco řeší. Naproti tomu učitelská komora se samostatně schází až před společným zasedáním obou komor senátu, tedy dvakrát za semestr (asi mají míň problémů). Za každou komoru „kope“ devět senátorů, takže je to na „remízu“.

Celouniverzitní senát Masarykovy univerzity je však jiné „kafe“. Každá fakulta je v něm zastoupena po pěti senátorech, a to dvěma studenty a třemi učiteli (hořká káva). Na naší fakultě jsou tito senátoři nově voleni přímou volbou (tedy všemi 2177 studenty). Pokud tedy nejste spokojeni s novým Studijním a zkušebním řádem MU, který tento senát nedávno přijal, máte možnost v listopadu kandidovat, zvítězit a změnit to.

Zpět na naše pískoviště

Společné zasedání obou komor „malého“ - tedy fakultního senátu se událo 26. 2. 2002. Uplácalo se několik „báboviček“, přičemž nejhezčí „formičku“ měla letošní zpráva o činnosti fakulty. Je jasná, přehledná, úhledná a podle platné směrnice děkana. Dočtete se v ní, že: nejhorší známkový průměr 2,67 měl „Čech“, bylo odevzdáno 14 „SVOČek“, do zahraničí vyjelo 50 studentů, věkový průměr pedagogů byl 43 let a jejich průměrný plat 13. 352,-- Kč, v knihkupectví se prodalo 28.702 knih a v samoobslužných kopírkách bylo zkopírováno 616.573 kopií.

Příští zasedání obou komor Akademického senátu je 21. 5. 2002 v 16:00 v „zasedačce“. A je veřejné! Zatím…

Studentská komora AS

Když nepočítám ustavující jednání, které skončilo v nedaleké občerstvovně, konalo se šest řádných zasedání Studentské komory. Během nich i mezi nimi se: ú podaly pozměňovací návrhy vůči návrhu Studijního a zkušebního řádu MU („nepochopeno“ rektorem);

ú vyběhalo zvýšení počtu šatních skříněk u studovny (nárůst o 10%); ú apelovalo na obsluhu počítačové studovny, aby změnila dva PC na sezení do 10 minut (neprošlo, mají jiné plány);

ú zprovoznily a poté graficky i obsahově vylepšily webové stránky senátu (www.skas.law.muni.cz);

ú vyhlásila „Soutěž o logo senátu“, kde vítězný návrh vyberou hlasováním na internetu sami studenti (vítěz dostane koženou peněženku);

ú poslaly děkanovi fakulty „podněty k zamyšlení“, v nichž navrhujeme vytvořit přechod pro chodce k budově školy, snížit provozní náklady na kopírování a tisk a změnit pokladní hodiny v menze (vše požadavky studentů);

ú uspořádala na 22. 4. 2002, od 16:00, v místnosti č. 140 úspěšnou diskusi o novém Studijním a zkušebním řádu MU (za účasti proděkanky pro studium doc. Rozehnalové).

Z nouze ctnost

Když jsem byl zvolen, vůbec jsem netušil kam a neměl jsem ani ponětí, co to bude obnášet. Pochopil jsem to až po příchodu domů, když jsem své drahé polovici sdělil, že má tu čest chodit se senátorem a ona odvětila: „Ty jsi, ale blbec!“. V tu chvíli jsem si byl jist, že jsem se rozhodl správně.

Adam Dvořáček*, senátor za první ročník

adam.dvoracek@seznam.cz

*autor prohlašuje, že není bratr, otec ani syn Dana Dvořáčka

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 0 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 32

 

Chapadlo

Proč vyučovat dějiny na právnické fakultě?

Tak co jste se dnes učili ve škole?

Potřebujeme Studijní a zkušební řád?

Mezinárodním obchodníkem ztěžka, leč poctivě

Studijní pobyty trochu jinak

Vyřízení přímluvy

Senátní zpravodaj

STEP

Kdo je ten ďábel?

Z tisku...

Kladivo na rasisty

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners