zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 32
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1787. (Sessions 1733)
Tak co jste se dnes učili ve škole?
     

„Tak co jste se dnes učili ve škole?“

Pamatujete na tato rodičovská slova? Pokud jste se pročetli životem až k Octopusu, je pravděpodobné, že tuto otázku už od rodičů neuslyšíte. Ne snad, že by jim bylo vaše vzdělání lhostejné, nicméně se jaksi předpokládá jistá míra samostatné inteligence potomka dobrovolně navštěvujícího vysokoškolský ústav. Co bychom však odpověděli, kdyby se nás dnes skutečně někdo zeptal? „Ráno jsme psali diktát, pak jsme si tři hodiny malovali, po obědě jsme si zdřímli a potom jsme zase psali diktát“ – i tak by se dal občas vystihnout den plný přednášek.

Občas je skutečně k zamyšlení dávný nápad pana doc. Galvase, že by se mohly nejlepší přednášky (jakýsi „top ten“ nebo „zlatý fond“) nahrát na video a následně již jen promítat každému ročníku, aby byl zachován standard (navíc při spánkovém deficitu se u promítaného přednášejícího tlumí zvuk mnohem lépe než u živého). A paradoxně výběr „těch nejlepších“ by se dal provádět nikoliv nákladným sondováním (jako například u pokusného hodnocení vyučujících), nýbrž prostým prodejem Octopusu! Ano, Octopus má totiž bezesporu nejvyšší prodejnost před přednáškami z oblasti „uspavači hadů“.

Slovo přednáška je odvozeno od „přednášet“, což se často zaměňuje s ne zcela vhodným „předčítat“ (rozuměj „skripta“). Protipólný extrém je také známý: vaše nepovinné přednášky budou obsahem zápočtového testu, čímž se nepovinná přednáška mění v povinný seminář. (Studijní přínos obvykle nulový, protože tento bič na studenty nefunguje – v sále jsou přítomni jen zapisovači a živé mrtvoly se skelným zrakem, protože ve dvaceti letech člověk děsivou nudu od přínosného vzdělání již obvykle pozná, snad instinkt…).

A teď chválit! Víte, že sami učitelé poznají dobrou přednášku? Samozřejmě, vždyť občas některý z mladších pedagogů navštíví přednášku staršího, aby si doplnil vzdělání a osvěžil znalosti. Ono se to potom i lépe seminarizuje, když obě strany vědí, o čem byla na přednášce řeč a ,,Řekl vám to někdo?“ je pak celkem zbytečná otázka. V poslední době dokonce chodí mladší studenti na přednášky ke starším, protože slyší, že je tam něco zajímavého (opačný princip byl zaregistrován jen u diplomantů). Budiž chvála přednášejícím, o nichž se ví, že „jsou dobří“ (obsazená místa v posluchárnách jsou spolehlivým důkazním prostředkem), a objevili pravý smysl slova přednášet: podat více informací, než je ve skriptech, nadstandardních – aktuálních informací, podat je formou výkladovou = zajímavou, v logické struktuře a obejít se bez výrazného mučení těch, kteří se z jakýchkoliv důvodů přednášky nezúčastnili.

Doporučeníhodné očima studentů:

1. ročník: K nemalé oblibě patřily v prvním semestru jistě přednášky ze sociologie práva. Ne sice všechny, ale zejména doc. Večeřa se často blýsknul s nějakým zajímavým výzkumem. A není snad ani třeba připomínat úžasnou přednášku profesora Girtlera, dovedenou do dokonalosti skvělým tlumočníkem. Myslím, že nikdo jen tak nezapomene na profesorovo vyprávění o jeho naučných exkurzích do vídeňských veřejných domů. Také politologické přednášky doc. Kroupy si již našly své věrné příznivce a nepostrádají jistou avantgardnost a mnohost ve srovnání s jinými. Mezi ty zdařilejší patří také přednášky doc. Židlické z římského práva oživené četnými příhodami z právní praxe i soukromého života.

3. ročník V ročníku uprostřed studia se studenti mohou setkat celkem s pěti různými přednáškami. Hodnocení materie předmětu Správního práva již bylo na stranách Octopusu provedeno a zbývá se tedy jen zamyslet, zda studenti skutečně musí slyšet popis rozdílu mezi správní vědou a správním právem třikrát až čtyřikrát za semestr, pokud možno v délce nejméně třičtvrtě hodiny. A podotknout, že Správní právo je předmět trojjsemestrální... Jednou ze dvou opravdu navštíveníhodných přednášek je bezesporu pondělní Mezinárodní právo soukromé. Doc. Rozehnalová přednáší s gustem, s přehledem a drží se toť struktury předmětu, což plná učebna (pohříchu právě trávících) studentů kvituje s povděkem a oceňuje bohatou návštěvou. Rozhodujícím faktorem pro návštěvu přednášek katedry Mezinárodního práva je bezesporu i vysoká zkušební a zápočtová laťka, kterou „mezináro“ nasadilo.

Přednášky z Občanského práva procesního je užitečné navštívit, neví-li člověk co s načatým dopolednem, už kvůli komplikované materii předmětu. Jen je dobré, je-li člověk připraven na poněkud rozvláčný styl přednesu doc. Stavinohové – listování v ÚZ to však většinou spraví... Světýlkem na konci procesního tunelu jsou přednášky odborníků z praxe, které jsou živé, systematické a velmi dobře se poslouchají. Doporučujeme je! Posledním kouskem jsou přednášky z práva obchodního, konané v optimálním termínu, tedy po jedenácté dopoledne (nepůsobí již ospalost a dosud hlad). Vzhledem k řítící se zkoušce i „blokovce“, látce, která jako jedna z mála zajímá většinu studentů práva, neboť tvoří převážnou část jejich budoucí práce a především díky rafikovanému a rychlopalnému systému profesora Bejčka, či otcovsky rozšafnému, leč informacemi nabitému výkladu doc. Marka je rozhodně doporučujeme k návštěvě.

4. ročník: Chcete-li potkat studenta čtvrtého ročníku ve chvíli, kdy ztratí jinak neutuchající výraz sebejistoty a světomoudra, zajděte se podívat na mezinárodní právo veřejné - aspoň pokud se tam vejdete, vyskytují se tam totiž občas dokonce i nejmenovaní redaktoři, kteří žádnou přednášku nenavštívili už několik let - a uvidíte, že jediný, kdo tento výraz neztrácí, je právě doc. Jílek pobíhající po místnosti s výrazem lva v aréně, který si je jist dnešním obědem (aneb ,,kdo chvíli stojí, již stojí opodál…“ a mrazivý pocit, že právě na toto všechno můžeme býti tázáni u examinačního vystoupení lehce deprimuje).

Odpočinek vás potom čeká na právu evropských společenství, které by si pro svou sice obsažnou, leč poněkud zpomalennnnnnnou "materii", zasluhovala právě poobědový čas. Nicméně i zde si studentstvo uvědomuje, že tento předmět má jistou perspektivu, takže se tam hlas přednášejícího neodráží od prázdných stěn.

Tomuto stavu se blíží přednášky doktora Mrkývky, jejichž přínos spočívá spíše v oblasti výborného humoru a životních mouder, což je ovšem sestava, kterou oceňuje v podvečerní pondělní hodině právě jen úzká skupinka opravdových "kamarádů a kamarádek finančního práva".

Časovým určením správního práva je pak téměř noc (v tuto hodinu bohužel nepracují již ani kolegové „zapisovatelé“, natožpak vlastní či cizí mozky – obecně bychom si dovolili označit zahájení přednášek v 18:10 za volbu značně nešťastnou). Pracovním režimem je zde podřimování rušené jen občasným vklouznutím pomýlených návštěvníků, čekajících, že doktorka Skulová začala promítat Stigmata. Takže pro příště: Filmový klub jsou ty vedlejší dveře…

Ve čtvrtek vstávají jen masochisti. Právo sociálního zabezpečení v podání docentky Gregorové sice mile překvapuje svým systémem a užitečností předmětu, nicméně k odbíhání od snídaně davy právě nemotivuje. No a když už zaspíte, přeci jen přínosné "soc. zab.", proč vstávat na právo životního prostředí?! Zažil jsem snad všechny přednášky a pokud bych o kteroukoliv z nich přišel, nelitoval bych…

Odměnou sebetrýznitelům je snad jen to, že mají teplé místečko na trestním procesu docenta Netta, kde se leccos dozvíte o předmětu víc než zajímavém a to formou příhod, historek z natáčení a života Franty Flinty a občana Vonáska – čilých potomků starořímského Aula Ageria a Numeria Negidia (časy se mění, Vonáskové zůstávají...). Systematický přehled tématu sice musíte hledat jinde, ale jinak je to "prosím pěkně" hezká třešnička na čtvrtečním dortu.

5. ročník je ochuzen o některé hity ročníku čtvrtého, proto se páťáci pomalu (ale o to bázlivěji maskováni sebejistotou) blíží k právní praxi (i k té ryze životní) vyzbrojeni ještě čerstvými informacemi doc. Jílka a dr. Mrkývky.

Nepochválení nechť prominou.

Tomáš M.R. Tyl, Pavel Molek + Áčky, Dan Dvořáček, Martin Strnad

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 4 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 32

 

Chapadlo

Proč vyučovat dějiny na právnické fakultě?

Tak co jste se dnes učili ve škole?

Potřebujeme Studijní a zkušební řád?

Mezinárodním obchodníkem ztěžka, leč poctivě

Studijní pobyty trochu jinak

Vyřízení přímluvy

Senátní zpravodaj

STEP

Kdo je ten ďábel?

Z tisku...

Kladivo na rasisty

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners