zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 08
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1632. (Sessions 1619)
Senátní zpravodaj
     

Senátní zpravodaj

Akademický senát zasedal dne 18.11.1997 ve 13.00. Mimořádně se ze strany studentské části AS zúčastnili všichni. Dr. Hrabcová vyvolala hlasování o programu, jež čítal pouhé tři body, nicméně jednání o těchto bylo nakonec tak dlouhé, že jsme končili až 16.45. Prvním bodem byl návrh na změnu učebního plánu. Na návrh doc. Hrušákové na základě výmyslu (doslovná citace návrhu) doc. Hurdíka a doc. Telce, s doporučením pedagogické komise jsme v tajném hlasování přijali návrh na změnu PVP právní postavení občana na PVP spolkové a nadační právo.

Společný návrh Studentské komory( přednesl předseda), na téma rozšíření výuky předmětu obchodní smlouvy v praxi na osmý semestr , byl i přes lobování celé SK ( speciálně Adam Rakovský, Martin Pícha a já) nám bylo vysvětlena kapacitní vakuum katedry Obchodního práva ( z důvodu souběhu výuky několika ročníků) a nemožnost z důvodu z finančních kapacit mzdových fondů přijmutí externího či interního pedagoga jsme ustoupili od tohoto návrhu, nicméně bylo nám přislíbeno, že v devátém semestru bude neomezená možnost přihlásiti se se spolužáky ze semestru sedmého do tohoto skvělého předmětu. Dalším bodem mělo býti doplnění členů AS . Dr. Blažek z katedry správního práva se rozhodl vzdáti se členství. Z důvodu špatné nedohody při výběru náhradníka z této katedry byl tento bod stažen z programu.

Následujícím bodem byl návrh návrh změn statutu PrF. To po dlouhé diskusi o jednotlivých ustanoveních jsme tento návrh vrátili legislativní komisi k dopracování. Doporučili jsme také aby počkala na přijetí či nepřijetí novely zákona o VŠ, který povede k e znehodnocení téměř poloviny stávajícího Statutu. Totéž bylo provedeno s návrhem na změnu kolejního systému. Ten byl vrácen k dopracování z důvodu námitky doc. Telce ohledně řešení přidělování kolejí při shodném počtu bodů několika žadatelů v odvolacím kole. Kolega Vacík interpeloval děkana ohledně letošní „kolektivní“ imatrikulace, která studenty prvního ročníku zklamala až rozčarovala.

Pan děkan se vyjádřil, že v případě, že by tato „zrychlená“ forma přijímání do stavu studentského bude vést k roztrpčení, depresím či trvalým následkům na psychice prváků, bude v příštích letech od této formy ustoupeno. Další senát se bude konat k nemalé radosti studentské části uprostřed zkouškového období. Přesný termín bude vyvěšen na senátní nástěnce. Jelikož jsou tato pracovní sezení veřejná (až na hlasování) těšíme se na vaši participaci.

-pk-

Jelikož budou probíhat v prosinci volby, nevím tedy jestli budu míti možnost Vás i nadále informovat o práci senátu . Demokracie je slepá.

Autor: -pk-

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 1 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 08

 

Chapadlo

Senátní zpravodaj

Selection of Joan Baez

Znamenají nepovinné semináře rozpad výuky?

Mandragora

Zpráva o práci komorníků

Hospody

Die Grazer - Doppelwendetreppe

Granada

Evropská unie na talíři

Elsa training weekend

O dýchání

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners