zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 14
ČLÁNEK: Počet zobrazení 2033. (Sessions 1981)
Několik právních poznámek k návrhu zákona o registrovaném partnerství
     

Několik právních poznámek k návrhu zákona o registrovaném partnerství

Vzhledem k tomu, že bude (nebo už v době tohoto čísla je) schválen zákon o registrovaném partnerství, dovolil bych si upozornit na několik čistě právních poznámek k tomu jak se navrhovatelé možná dobrého myšleného záměru zhostili.

1. Už sama povaha normy, která má být normou odkazující, je přinejmenším nevhodná. Neboť konstatování, že partnerské soužití má stejné následky jako manželství (§7 odst. 1) sebou nese mnoho praktických potíží. Po celém právním řádu je totiž rozeseto mnoho ustanovení, které váží jistá práva na právní skutečnost existence manželství. Tato práva jsou mnohdy na homosexuální svazky neaplikovatelná, popř. se ¨tak může stát až s velkými obtížemi.

Např. pokud se jeden z partnerů dostane (po rozvodu manželství, svobodná matka) nějakým způsobem k dětem, začne žít s druhým a dítě si vytvoří vztah k tomuto druhému partnerovi, bude mít tento druhý po rozvázání právo stýkat se s dítětem? Vždyť toto právo mají za současné legislativní úpravy již i prarodiče a dokázat, že dítě si k někomu vytvořilo citový vztah není zase až tak obtížné. Nebo klasický argument, že manžel v základní vojenské službě má právo na přeložení k místu bydliště své manželky. Bude se toto právo vztahovat i na partnery?

2. Pokud by bylo přistoupeno na legislativní konstrukci navrhovaného zákona, pak by číhaly na různých místech našich zákonů nejen takové malé časované bomby, ale také by mohli partneři postupnou cestou dosáhnout více práv než normální manželé. V mnoha případech by na ně totiž nečekaly povinnosti manželů, ale homosexuálové by získávali pouze práva. Koneckonců samostatný zákon o rodině více než polovinu svých ustanovení věnuje právům a povinnostem manželů. Ostatní práva rozesetá po českém právním řádu jsou subsidiární k právům, která vyplývají ze zákona o rodině. Pokud by totiž nebyl právem aprobován manželský stav, pak by samozřejmě nenašel svůj odraz v úpravě pracovního, občanského nebo třeba finančního práva (jak to ostatně vyplývá z důvodové zprávy). Pokud sami tvůrci zákona přiznávají v obecné části důvodové zprávy, že "registrované partnerství by nemělo být upraveno v rámci zákona o rodině či občanského zákoníku, protože je to zcela nevhodné, neboť nejde o rodinněprávní vztah v pojetí zákona o rodině". Dobrá, pokud se nejedná o rodinněprávní ani občanskoprávní vztah, o co se tedy jde?

Celá tendence k tomu, aby homosexuálové získali pouze práva a ne povinnosti se projevuje i v § 5 odst. 1, kdy je jasně dáno, že registrované partnerství může být zrušeno smlouvou partnerů. Pokud totiž může být partnerství rozvázáno smlouvou, nabývají homosexuálové výhody oproti manželům, kteří se musejí rozvádět před soudem, i kdyby se smlouvou dohodli jinak.

Kromě toho mohou homosexuálové vyloučit mezi sebou i vyživovací povinnost (viz důvodová zpráva). Tato je mezi manželi nevylučitelná! Proč tedy získávají homosexuálové práva inherentně související s manželství na základě odkazu a povinnosti, které nemusejí plnit naopak dostanou naservírovány přímo v podobě zákonné normy (neodkazující)?

Jen na okraj je třeba dodat, že homosexuálové získávají samozřejmě spoustu práv nad rámec práv nesezdaných soužití, což je zákonná úprava v Maďarsku.

3. Mimo dalšího je zajímavý fakt, že smlouva o rozvázání partnerství by musela být ve formě notářského zápisu. Ještě nedávno bylo homosexuálům ponižující přijít a uzavřít dohodu o majetku či sepsat závěť, což jsou možnosti, které jim současná úprava dává. Mimochodem, smlouva o rozvázání partnerství může být uzavřena okamžitě, třeba i druhý den po registraci. Není zde přímo exemplární mezera v zákoně? ...

4. Úprava "registrace" je zákonem svěřena vyhlášce. Už při prvním podání tohoto návrhu vláda namítala, že tuto úpravu (o statusových věcech) nelze svěřit vyhlášce. Zákon nebyl přijat a po jisté době se vynořil opět, ovšem jako poslanecký návrh. Stejných osm paragrafů jako dříve, bez úpravy registrace. Mám pocit, že netolerantní v tomto případě není jenom většinová populace. Stalo by se něco, kdyby byl zákon kvalitnější (zvlášť když je mezi homosexuály tolik inteligentních lidí ...)?

5. Zajímavá situace nastává v momentu, kdy homosexuálové překračují hranice našeho státu. V takovém okamžiku přestávají být jakkoliv právně zavázáni a dokonce se mohou i oženit či znovu zaregistrovat. Jak by se řešil akademický problém vypořádání dědictví mi není jasné (konkurence manžel x partner).

6. Závěrem lze shrnout, že celý zákon je legislativně špatný. Tato nedokonalost nevyplývá z faktu, že má jen osm paragrafů, vždyť zákon na ochranu míru jich nemá více, problematičnost souvisí se scestností odkazující normy. "Navázat" práva homosexuálů na práva manželů (bez explicitního zakotvení povinností) je přinejmenším zvláštní. S každým zlepšením postavení manželů se totiž zlepšuje i legislativní postavení homosexuálů, což je nepřijatelné.

"Slepice není pták a žena není člověk. Ale jsou i hezké slepice." Tento bonmot kdysi údajně vyřkl G. B. Shaw. Je v něm mnoho nadsázky. Parafráze by mohla znít, že registrované partnerství nemá nic společného s manželstvím, ale přesto se může jednat o naplněný vztah. Tomuto pojetí by vyhovoval zákon, který jasně vymezuje, která práva partneři dosud nemají a podle nového zákona mít budou. Jako vzor bych volil současný rozsah práv lidí žijících v nesezdaném soužití, ovšem bez explicitního odkazu, protože s každým zlepšením postavení nesezdaných dvojic by se zlepšovalo i postavení homosexuálů.

Navíc by v takovém zákoně měla být zahrnuta pouze dosud nepřiznaná práva, tedy povětšinou práva vůči třetím osobám, a to ještě pouze ta, která lze prostřednictvím právních prostředků přiznat (což rozhodně není případ návštěvy u pacienta v nemocnici, to je věc lékařského kodexu).

Adam Rakovský

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 6 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 14

 

Pavel Eisner - Chrám i tvrz

Vnitřní senátní zpravodaj

Vteřiny pro život

Právníci v uniformě

Tanec a sex

Rozhovor s doc. Rozehnalovou, proděkankou pro studijní záležitosti

Rozhovor s doc. JUDr. Michalem Skřejpkem, CSc., proděkanem pro řádné studium

Rána do černého

Průkazy o studiu

0

Pohled přestoupivšího

Vzhůru do Lagosu

Chapadlo

K normotvorné pravomoci obcí aneb o čistotě

Filmový klub

Hospody

00

Několik právních poznámek k návrhu zákona o registrovaném partnerství

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners