zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 14
ČLÁNEK: Počet zobrazení 2039. (Sessions 2018)
Vzhůru do Lagosu
     

Přišel čas, kdy zejména studenti pátých ročníků, poté, co úspěšně složili blokové zkoušky C, se již opravdu musí rozhodnout, jak naložit s tak dobře odstartovaným životem, zda zasvětit další čas studiu (přičemž tentokrát již pravděpodobně doživotnímu) a nebo zda více či méně směle vyrazit do pracovního procesu (též asi již na pořád). Pomoci rozhodnout se v této fatální záležitosti mohla mj. i prezentace diplomatické akademie při MZV, která proběhla na fakultní půdě 17. února 1999. Pan Milan Jakobec, ředitel této instituce, docela vtipným a zajímavým způsobem vylíčil radosti a strasti (ty obzvlášť barvitě) života kariérního diplomata a vnesl tak více světla do této v mnoha myslích bájemi opředené profese. A tak odhadem stovka posluchačů mnohdy žasla nad páně velvyslancovými útrapami v cizích krajích; pan ředitel zodpovědně mluvil především právě o této stránce takto jinak výjimečné profese. Tvrdým oříškem a zatěžkávací zkouškou je již samotné přijímací řízení, kterým z tisíce přihlášených vysokoškoláků s hlavou vztyčenou a s vysněnou kariérou před sebou projde toliko 15 až 20 příštích Kovandů a Teličků.

I s vědomím toho, že letos lhůta k podání přihlášky již uplynula, není bez zajímavosti třeba pro studenty nižších ročníků uvést, že zájemce musí nejen ovládat dva světové jazyky, aby byl připuštěn vůbec do druhého kola, nebýt duševně labilní a zuřivý, aby prošel psychologickým testem, ale být i literárně zdatný, přiměřeně sečtělý a současné situace na mnoha polích společenského života znalý, aby uspěl při psaní aktuální eseje. K poslední fázi přijímacího řízení, osobně - křížovému rozhovoru, pak takový uchazeč musí přijít slušně oblečen (speciálně nejsou doporučovány módní výstřelky druhu červených ponožek), aby neznechutil komisi ještě před tím, než bude moci prokázat své nadstandardní znalosti a zájem o mezinárodní vztahy. Odměnou tímto procesem zničenému člověku pak je exkluzivní studium v exkluzivních prostorách u exkluzivní instituce, jakou diplomatická akademie nepochybně je i přesto, že vznikla vlastně z nedostatku prostředků na financování zahraničních studií (jak se sympatický a diplomatický M. Jakobec přiznal). A aby pan ředitel navrátil slinu do úzkostí vyschlých úst některých posluchačů, exceloval humornými historkami z našich velvyslanectví v Africe, přičemž největší úspěch zaznamenala ta o nigerijských mrtvých a jejich odstrkávání za účelem nezištného darování Polsku. Pro ty čtenáře, kteří se nezúčastnili a kteří možná nerozumí posledně napsanému, připojuji na závěr informaci, že stejná přednáška v podobném čase byla přislíbena i na příští rok; nepochybuji o tom, že příhoda zde bude znovu vyprávěna.

ROBERT NERUDA

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 0 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 14

 

Pavel Eisner - Chrám i tvrz

Vnitřní senátní zpravodaj

Vteřiny pro život

Právníci v uniformě

Tanec a sex

Rozhovor s doc. Rozehnalovou, proděkankou pro studijní záležitosti

Rozhovor s doc. JUDr. Michalem Skřejpkem, CSc., proděkanem pro řádné studium

Rána do černého

Průkazy o studiu

0

Pohled přestoupivšího

Vzhůru do Lagosu

Chapadlo

K normotvorné pravomoci obcí aneb o čistotě

Filmový klub

Hospody

00

Několik právních poznámek k návrhu zákona o registrovaném partnerství

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners