zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 20
ČLÁNEK: Počet zobrazení 2632. (Sessions 2335)
Právník mýtu zbavený
     

Právník mýtu zbavený

Na veřejnosti – v médiích, kavárnách, hospodách, ale i pavlačových schůzích, se v hovorech o čemkoli velmi často zjevuje mytologická postava, suše a jednoduše nazývaná jako „právník“. Tato osoba vytváří právo a poslé-ze je k obrazu svému také vykládá, zneužívá jeho moci k prospěchářským cílům, umožňuje úskočným finanční-kům legálně hloubit tunely a razit štoly uprostřed českých bankovních a státně-podnikových kopců, vnáší zmatek do rodinných vztahů, obhajuje lumpy, vrahy, násilníky, kterýmžto živlům tím umožňuje znovu a znovu běhat po ulicích se samopalem v brašně a ztopořeným penisem v rozepnutém poklopci, zamořuje společnost kvanty proti-chůdných informací, takže počet řešení jednoduchého problému vzrůstá s přibývajícím počtem právníků v zemi exponenciální řadou.

Ovládají společnost, aniž by nesli jakoukoli odpovědnost – ochotně ji za ně přebírá nesourodý spolek parlament-číků a jiných aparátčíků zaplňujících státní funkce jako mouchy čerstvý trus, tedy do posledního místečka, a infekce se nerušeně šíří dál. Žijí na vysoké noze, kupují si drahá auta, třebaže používají vozidla služební a MHD. Aspiranti na jejich postavení (studenti práv) se flákají a hlavně „se neučí a když se neuchlastají k smrti anebo neotěhotní, tak školu každopádně dokončí“ (zaslechnuto z mnoha stran, přičemž se autorovi tohoto článku vždy začíná otvírat letlampa a kombinačky v kapse). Kamkoli přijdou, chovají se povýšeně, snobsky a ke všemu mají blbé kecy.

Zmíněné hospodsko-pavlačové postoje zpravidla mají jednu věc společnou: proklínaný démon v nažehleném obleku je podoby neurčité, mediálně rozplizlé, s něčím takovým se normální člověk nedostane do styku, jak je rok dlouhý. Ze všech plivanců a jedovatých spršek slov vysvítá ryzí závist – možná představuje většinu hrubého domácího produktu veškeré závisti, která se vyrobí na území ČR za rok.

Uvedení lidé – úspěšní právníci, se skutečně dají nazvat elitou. Skutečně třímají v lebce klíč k ovládání společenského života, skutečně této schopnosti prakticky využívají. Skutečně podporují nejrůznější prospěchář-ské cíle, autoritativně rozhodují o rodinných vztazích jim cizích lidí, skutečně obhajují lumpy, vrahy, násilníky, skutečně se hlavní měrou podílejí na informačním šumu všude kolem nás. A v čem tkví jejich kouzlo, jejich úžasné schopnosti a možnosti? Pomozme si slovy psychologa a filosofa Michela Foucaulta: „Za vynález Umění vděčíme vyšinuté obraznosti – Rozmar malířů, básníků a hudebníků (k tomu dodejme i právníků – pozn. aut.) je pouze civilně zjemnělý název pro jejich Šílenství.“

Přední postavení právníků ve společnosti vychází právě z jejich Umění. Umění zdržet se úsudku, názoru na určitou věc, vyvarovat se unáhleného rozhodnutí dokud nebude znát stanoviska a zájmy všech stran. Umění žít po léta v otroctví papírování (v době moderních počítačových systémů je ruční hledání v registrech příjem-ným Hledáním ztraceného času), nasávání ředin skutečnosti, jak se o textech zákonů vyjádřil Franz Kafka. A celé toto Umění pramení z určitého druhu Šílenství – pozorně někdy sledujme šílené advokáty, kterak si připra-vují závěrečný projev, šílené soudce rozhodnuté vyřknout exemplární ortel, šílené zákonodárce vyčerpané dlou-hým sezením a spící na dřevěných lavicích.

Šílenství tedy tvoří pozitivní náboj profesního života právníka, avšak má určitě i své stinné stránky. Například autor tohoto článku, který je pouhým studentem oboru právo, může po popsaných radovánkách a drogách moci pouze zdaleka pokukovat, jsou pro něho něčím vzdáleným a značně nepravděpodobným, ale jedno ví jistě. Co když jsou předchozí řádky výplodem přehnané touhy dosáhnout požadované Šílenosti, a nejsou proto ničím jiným než šíleným blábolem, který ve skutečnosti nemá s inspirativním druhem Šílenství nic společného? Anebo ve skutečnosti žádné ve skutečnosti neexistuje? Anebo neexistuje žádné neexistuje?! Uvažujte logicky!

Jaroslav Červenka

Autor: Jaroslav Červenka

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 4 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 20

 

Chapadlo

Básně II.

Vojna pro právníky

Události na 100 metrů překážek

Vědecká konference T. G. Masaryk a jeho univerzita v r. 2000

Ke změnám studijního plánu

Senátní zpravodaj

Naposledy k povinným seminářům

Vox scholari de necessitates

Ti všichni okolo

Právník mýtu zbavený

Hospody

Uklízečka z Honkongu

Čím zaujmout zkoušejícího

Ferda a ti okolo

Výjezdní doložka II

Čachtická paní

Básně

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners