zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 20
ČLÁNEK: Počet zobrazení 2053. (Sessions 2011)
Čím zaujmout zkoušejícího
     

Čím zaujmout zkoušejícího

Nevěřte prvnímu dojmu. Je vždycky správný. M. GAUQUELIN

Existují dva základní způsoby, jakými lze působit na lidi a získat si jejich přízeň. Buď projevíme zvýšený zájem o toho druhého a všechno, co s ním souvisí, nebo ho něčím přimějeme, aby si povšiml nás. Obě tyto ovlivňovací metody se nijak nevylučují, naopak se navzájem doplňují a někdy i prolínají. Například pečlivě vybraným oděvem můžeme jednak upoutat pozornost k sobě samým (a navíc si dodat sebedůvěru), jednak vyjádřit úctu tomu, s nímž budeme jednat.

Tyto pravdy vědomě či podvědomě znají a rozsáhle používají především ženy; výběru ošacení věnují značnou pozornost vždy, když je čeká cosi důležitého. Ani intelektuálky nejsou v tomto ohledu žádnou výjimkou. Dobře to postřehl J. Žáček; v básni „Rada studentce před zkouškou“ doporučuje:

Vem si dekolt na zkoušku Ať se třese docent pak to zvládneš drahoušku na 110 %. Básník ovšem nepamatoval na složitý rozhodovací problém, který musí studentka řešit, když není jisté, zda se u zkoušky setká s docentem nebo snad se zkušební komisařkou. V obou těchto případech bývá totiž známka za umělecký dojem stanovena na základě odlišných hledisek. Ostatně i někteří pedagogové se hlásí k myšlence velkého Goetha: „Mluv, abych tě viděl.“

Proto neví-li studentka, kdo ji bude zkoušet, měla by volit římsky střízlivou až přísnou řízu s rozparkem vysoko nad kolena, která podle okolností a způsobu manipulace vše zahaluje či mnohé odhaluje a kterou lze ještě v kuloárech upravit pomocí spínacího špendlíku či dekorativních doplňků.

Zkoušení muži mají v tomto ohledu omezené možnosti a projevují i slabší smysl pro situačně vhodný oděv a strůj. Občas je jim proto vyslechnout uštěpačné poznámky jejich učitelů. Profesor trestního práva Vladimír Solnař z pražské právnické fakulty říkával: „Přišel jste oblečen jako na sportovní mač, ale obávám se, že nebudete vítězem“. Moderněji založený examinátor například prohlásí: „Asi jste správně předpokládal výsledek zkoušky, když jste si vzal oděv jako na smuteční tryznu.“

Na druhé straně se pánům studentům nabízí zvláštní operační prostor, pokud je zkouší žena a pokud jsou dostatečně drzí. Mohou si povšimnout vzhledu své examinátorky a projevit o něj zájem. Činí to buď pohledy nebo přímo slovy.

Takový skutek obvykle slibuje převahu výhod a hrozí jen malými riziky. Potvrzuje to příběh profesorky z vratislavské univerzity. Stážovala delší dobu v Japonsku a část devizových úspor proměnila v náhrdelník z pravých perel, který pak ve své vlasti ráda a často nosila. Jeden zkoušený student, zaujat tou perlovou nádherou, polsky zdvořilým způsobem prohlásil: „Velice se omlouvám, vážená paní profesorko, ale dříve než začnu odpovídat na vámi zadané a velice zajímavé otázky, nemohu se zdržet, abych vám neřekl, jak velice krásné jsou vaše korále.

To je určitě originál jablonecká bižuterie.“ Polská kolegyně dávala tuto příhodu k lepšímu při různých kongresech (snad jejím prostřednictvím upozorňovala i na svůj šperk); zároveň zdůrazňovala, že studentovým výrokem nebyla vůbec dotčena a že při hodnocení zkoušky projevila mimořádnou shovívavost. Znovu tak potvrdila, jak i neobratná lichotka je pro ženu (pokud se nehlásí k feministickému hnutí) příjemnější než vůbec žádná lichotka.

Zkoušený student by měl věnovat pozornost i duchovním perlám svého učitele. Na samém začátku zkoušky lze zdánlivě nešikovně vysypat obsah aktovky nebo kabelky a tak předvést, že máme silné sešity plné záznamů z přednášek, že jsme si opatřili knižní díla svého pedagoga a že i jinak dbáme jeho pokynů.

Autor těchto řádek si například vždy potrpěl na to, aby posluchači studovali přímo z textů právních norem - projevoval až dětinsky nezřízenou radost, když jednotlivé částky ze Sbírky zákonů jevily známky zvýšeného opotřebení. Z toho měly zprvu prospěch neurvalé mužské povahy, které všem tiskovinám dovedou již při prvním dotyku vtisknout pečeť své osobnosti. Naopak v nevýhodě byly pečlivé dívky, jejichž sbírky zákonů vypadaly nedotčeně i po dlouhodobém studiu.

Aby byla odstraněna tato nespravedlnost, působila kdysi na kolejích vždy před zkouškou kosmetická úpravna právních norem. Jejich výtisky byly podtrhávány i potrhávány a opatřovány mastnými flíčky, aby bylo hned vidět, jak důkladně se s předpisem pracovalo. Brzy jsem pochopil, že se jedná o kamufláž. Působilo mi nicméně radost, že alespoň tímto typicky studentským způsobem byly mé pedagogické libůstky brány v úvahu.

Stejně tak zkoušející ocení, když studenti znají jeho oblíbené výroky nebo slovní obraty, byť při jejich uplatnění zneužívají poznatek o všeobecné souvislosti jevů. Připomínám si tu jiného učitele z pražské právnické fakulty - akademika Procházku. Před válkou brilantně přeložil z angličtiny mimo jiné knihy „Vražda potřebuje reklamu“ a „Hrozny hněvu“. Po únoru 1948 učil dějiny sovětského státu a práva; lpěl na takových poznatcích, jako že předrevoluční duma se v klidu rozešla, když velitel parlamentní stráže, námořník Železňakov prohlásil: „Stráž je unavena, je třeba skončit.“.

Jeden z mých kolegů se vsadil, že tento výrok (dokonce v ruštině) při zkoušce uplatní, ať dostane jakoukoliv otázku. Měl pak pojednat o nějaké události ze čtyřicátých let a na začátku své odpovědi prohlásil, že mezi onou (ze zkouškového osudí vylosovanou) událostí a prohlášením námořníka Železňakova: „Karaul ustal, nado kančať“ se klene oblouk dějinné souvislosti. Akademik Procházka se rozzářil a zbytek zkoušky získal selankovitý ráz.

Lidskou marnivost lze pohladit i tehdy, když zkoušejícímu dokážeme, že známe jeho vyznamenání, hodnosti a funkce, a když například děkana oslovujeme Spectabilis a prorektora Vaše Magnificence. Ale pozor, při takovém počínání musíme být opatrní a přesní, aby pak nedošlo k podobné příhodě, jako když profesor právní historie, byv osloven „Vaše Spectabilito“, zvolal hlasem velikým: „Spectabilito, podle vzoru jelito, vééén!“

Petr Hajn

Autor: Petr Hajn

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 7 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 20

 

Chapadlo

Básně II.

Vojna pro právníky

Události na 100 metrů překážek

Vědecká konference T. G. Masaryk a jeho univerzita v r. 2000

Ke změnám studijního plánu

Senátní zpravodaj

Naposledy k povinným seminářům

Vox scholari de necessitates

Ti všichni okolo

Právník mýtu zbavený

Hospody

Uklízečka z Honkongu

Čím zaujmout zkoušejícího

Ferda a ti okolo

Výjezdní doložka II

Čachtická paní

Básně

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners