zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 05
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1727. (Sessions 1708)
Reakce na článek ,,Elitokratický paskvil“, Octopus č. 4
     

Reakce na článek

Elitokratický paskvil, Octopus č.4. 

Vážený pane oponente, s politováním musím konstatovat, že jste text, který byl zveřejněn pod názvem Elitokratický manifest, nepochopil. Proto Vám nejprve vyložím základní premisy, na nichž je tento text postaven. Vašimi argumenty se budu zabývat na závěr. Celý text je postaven na těchto základních tezích:

1) je chybné dávat myšlení různá tabu - ať vědomně či podvědomně. Churchil řekl, že demokracie je nejlepší systém, který lidstvo zná. Tím ovšem neříká, že demokracie je modla, nad kterou nemůže být. I demokracie má svoje vady (R.A.Dahl : Že má samostatně myslící člověk stejný hlas jako osoba manipulovatelná, blbec jako genius, je snad jejím největším nedostatkem). Hledejme systém s méně vadami.

2) člověk se v určité věci rozhoduje tím správněji, čím více o dané věci ví, čím více je v dané věci vzdělán (srv. Aristoteles, Etika Níkomachova: "Každý člověk správně soudí o tom, co ví, a toho jest dobrým soudcem")

3) hledejme kriterium, které nám lidi rozdělí na ty, které o věci něco ví a na ty, kteří o věci ví málo, či vůbec nic. A my nazýváme tuto první skupinu elitou, resp. jednou z elit jsoucích v určité společnosti.

To, že člověk o věci něco ví není automatický důsledek jakéhosi formálního vzdělání. Je dáno i zkušenostmi, znalostmi získanými jinde, než ve škole. Hledejme kriterium, podle kterého bude možné objektivně stanovit toto vzdělání v nejširším slova smyslu. Uvedl jsem názor, podle něhož by tímto kriteriem mohlo být ono formální vzdělání. Pane oponente, pohybujeme se v kategorii pravděpodobnosti, proto neargumentujte jednotlivýn příkladem. Je to podobné. jako když řeknu: ze sta hrušek je 90% žlutých a Vy odpovíte: to není pravda, viděl jsem tam tři zelené.

4) najdeme-li toto kriterium, pak se ptejme po systému, jak je realisovat (Vaši úředníci provádějící testy jsou tímto - ale nevyhovujícím - systémem)

Očekával jsem diskusi zejména o posledních dvou bodech, kde věcné argumenty mohou hovořit i proti jejich správnosti či reálné uskutečnitelnosti.

Teď k Vašim "argumentům":

a) Elitokracie jako vlastnost.

Prosím rozlišujte elitářství - vlastnost (kterou podle Vás trpím - možná) a elitokracii jako způsob realisace vlády.

b) Kriteria pro posouzení příslušnosti k elitě

(viz bod 3) V jedné společnosti může existovat několik elit, z nichž má každá své kriterium příslušnosti. Domnívám se, že elitu tvoří skupina osob, které ostatní převyšují ve cvých schopnostech, dovednostech, znalostech atd.. Proto i mezi zloději je určitá elita. Příslušníci elity, o které mluvím já, by měli ostatní převyšovat ve schopnosti samostatně myslet, z té vyplývající schopnosti samostatně se rozhodovat, ve svých znalostech o společnosti, existenci atd..

c) Vzdělaní blbové - srv. poznámku o pravděpodobnosti v bodě 2. 

d) "každý má právo rozhodovat sám ...." Mluvíte-li o právu positivním, máte pravdu, ale zmiňovyný článek byl o změně tohoto positivního práva.

e) "jiné cesty" - jaké jiné cesty, než vzdělání??

f) Podpis. Argument, kterým jste vyvrátil veškeré teorie elit (pro Vás pane oponente: TO BYLA IRONIE). Domnívám se, že teď jste, milý béďo, ukázal pravou tvář autorů. Jejich výmluvy (např. toho plantážníka Filipa Melzera), že tímto textem chtěly pouze rozputat diskusi a že s takto nekompromisně pojatými slovy by mohl souhlasit pouze Karel Máz, a proto mne tam podepsali, jsou vskutku nehorázné.

Váš Karel Máz

P.S. Vaše argumentace mi přijde stejně nevěcná, jako u Vámi jmenovaného Dr. Sládka, kterého pak právem považujete za blba.

Autor: Karel Mráz

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 0 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 05

 

Zhaarovka vytazhenaa z Internetu

Vím už. Co už vím?

Straky

Reakce na článek ,,Elitokratický paskvil“, Octopus č. 4

Písaři, sazeči a diplomkáři

Mýtus právníka

Kleptomanie, konkurence?

Spravedlivé jaro

ISFIT 97

Hospody

Čím nás oslovil pan Básník

Anketa

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners