zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 05
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1983. (Sessions 1937)
Písaři, sazeči a diplomkáři
     

Písaři, sazeči a diplomkáři

K pojmům:

Písař - osoba ve středověku ceněná pro svou schopnost ručně opsati vše, co jí předloženo či předneseno bylo, a mnohdy i to, co jí předloženo či předneseno vůbec nebylo.

Sazeč - osoba znalá technik kladení liter tak, aby poté za pomoci dřevěného šroubu, tiskařské černě, tiskařského šotka a dalších pomocníků dílo literární či populistické k rukám davu věděníchtivého rozšířeno býti mohlo. (V dnešní době se namísto kovových liter užívá klávesnice počítačů. Tiskařský šotek je nazýván „počítačovým virem“ - pozn. aut.).

Diplomkář (či diplomant - málokdy však diplomat) - osoba nedokonalého vzdělání vysokoškolského, která zdvořilým obtěžováním docentů a profesorů vážené univerzity svými opisky a výpisky zdokonalení své edukace dosíci chce.

Téměř každého z nás to jednou čeká. Diplomka. Na několik měsíců se student stane takřka vědcem. Většinou poprvé a naposledy ve svém životě. Pouze vědcem? Stane se také písařem. Prohlédne desítky knih, aby z nich opsal jednu či dvě věty a ty pak tvořivě spojil do díla do té doby nevídaného. Mnohým napomůže práce staršího kolegy a naváže tak na tradici třeba i dvaceti let (= dvaceti diplomek) věnovaných témuž tématu. Když mistrně zkompiluje myšlenky druhých do myšlenky své a nezaměstná dostatečně sekretářku svého otce, stane se student sazečem své vlastní práce - samizdatníkem. Alma Mater mu za tímto účelem věnuje (i za mírný poplatek) brožurku či informaci jak na to - nou hau (pro znalce angličtiny „know how“). 60-30-60 (poslední číslo proměnlivé - pozn. aut.) jsou míry jeho budoucí... 60 úhozů na 30 řádků na 60 (více méně) stran. Student vplouvá do sedmého nebe a zasedá k počítači zmámen dokonalostí techniky. A náhle - ouha!

Již několik týdnů pozoruji své kolegy páťáky, jak se stávají diplomanty. Zjišťuji, že jim více času zabere forma diplomky než její obsah. Počítač se stává nepřítelem, ačkoliv jej odborné hezky ilustrované příručky výrobců software prezentují bezmála jako diplomkáře-specialistu. Proč?

Tuším, že v prvním ročníku této fakulty v předmětu sociologie práva je studentům odhaleno jedno z tajemství zákona (či jiné lidské oficiální normy). Zákon zastarává přímo úměrně rozvoji jím upravovaného odvětví. Mnohý ze zákonů je starý již v době, kdy začíná jeho účinnost. Šokující? Ne. Vždyť to funguje.

Dnešní textové editory nejenže umožňují upravovat formát stránky či velikost a odsazení písma, ale zároveň nabízejí celou škálu různých typů písma, mnohem vzhlednějších, než je písmo původních psacích strojů (jaké například užívá textový editor T602). Mimoto jsou schopny dle zadaných pokynů automaticky zformátovat celou práci, včetně nadpisů, záhlaví atd. Bez větších problémů sestaví jak obsah práce, tak třeba věcný rejstřík nebo poznámky pod čarou. Na závěr zkontroluje za vás většinu chyb. Mají jen jednu chybu, nejsou schopny dát na řádek přesně tolik úhozů, kolik jim zadáte. To závisí na typu písma. Průběžně však úhozy počítá - v celém dokumentu.

Současnou normou platící pro diplomové práce na naší fakultě však tyto skutečnosti nehnou. 60-30-60 (více či méně). Diplomanti se potí před monitorem a počítají rukou počet úhozů i řádků. Dřívější tvůrčí nápady házejí za hlavu a jejich práce vyjeté čerstvě z lejzrových tiskáren jsou téměř k nerozeznání od diplomek žloutnoucích již deset let v naší knihovně. Zastavil se čas. Viděl jsem i pokusy vzdoru. Někdo napsal svou práci jiným typem písma. Aby dodržel normu, zvětšil je. Vypadalo to, jako by se snažil nahradit Braillovo písmo. Jiná kolegyně čekající na konzultaci své diplomky bojovně prohlásila, že zařadí do své práce technickou poznámku, že normu dodržet nelze. Můj spolubydlící na mé rady odpovídá jen: „Víc úhozů? Zbláznil ses? Vždyť by mě s tím vyhodili…“ a raději, než aby uvažoval nad dokonalostí obsahu svých úvah a závěrů, počítá úhozy a škrtá slova. Šokuje? Ne. Vždyť to funguje.

-béďa-

Autor: -béďa-

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 0 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 05

 

Zhaarovka vytazhenaa z Internetu

Vím už. Co už vím?

Straky

Reakce na článek ,,Elitokratický paskvil“, Octopus č. 4

Písaři, sazeči a diplomkáři

Mýtus právníka

Kleptomanie, konkurence?

Spravedlivé jaro

ISFIT 97

Hospody

Čím nás oslovil pan Básník

Anketa

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners