zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 25
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1832. (Sessions 1797)
JSEM JIŽ ZNAČNĚ OBNOŠEN - Rozhovor s prof. Josefem Bejčkem
     

Rozhovor s prof. Josefem Bejčkem

1) Zůstal byste ve funkci i v dalším funkčním období, kdyby to bylo možné?

Nezůstal. Již jsem notně obnošen . Nebylo by to myslím dobré ani pro mě, ani pro fakultu. Čímž neříkám, že to, že jsem šest let jako děkan sloužil, pro mě nebo pro fakultu dobré být muselo.

2) Co se během Vašich dvou funkčních období podařilo a co nikoliv?

Mohu samozřejmě hovořit jen o svém subjektivním hodnocení. Jsou věci, které se za tu dobu podařily a jsou vidět - např. nové prostory knihovny a studovny, fakultní knihkupectví, zrekonstruované přednáškové místnosti a řada krásných dalších učeben včetně počítačových, vybavení pracoven zaměstnanců počítači i nábytkem, zkulturnění veřejných prostor budovy. Tyto věci však nejsou přes svoji hmatatelnost ty nejdůležitější Co se asi podařilo, byť to není vidět (ale je o  tom dost často v odborných kruzích slyšet), je zvýšení náročnosti školy a úrovně našich absolventů (snad i díky inovacím v učebních plánech). Stále větší počet studentů i absolventů získává vzdělání v zahraničí a mají výborné reference. Vzrostla výrazně kvalifikovanost pedagogického sboru a takříkajíc „na dohled" je již celá řada budoucích profesorů i docentů. Zvýšilo se  formální i neformální uznání fakulty odbornou právnickou veřejností i ze strany různých státních i  nestátních institucí, a to i zahraničních. Jsme respektovanou součástí MU (tak to také vždy nebylo). Byli jsme úspěšně akreditováni a nyní probíhá reakreditace, v jejímž rámci jsme již na maximální možnou dobu 10 let dostali doporučení pro magisterský studijní program Myslím, že fakulta opravdu nemá špatnou odbornou pověst a že se na ní navíc hraje vůči studentům i zaměstnancům a rovněž mezi nimi navzájem „fair play".

Ke zřejmým nezdarům: nedokázali jsme zatím např. zajistit spolehlivou příjmovou základnu pro dlouhodobější rozvoj školy po změně vysokoškolského zákona, ale pevně věřím, že je to přechodná záležitost. Přes značný intelektuální a tvůrčí potenciál soustředěný na fakultě, který se projevuje mnoha různými formami, se nedaří podstatně zvýšit zapojení učitelů do jedné z nich - do grantových aktivit, které by mj. pomohly vyrovnat se s nedostatkem peněz. Někteří učitelé nejsou k fakultě dostatečně loajální a pokoušejí se šidit zaměstnavatele i studenty předstíranou prací nebo nízkou náročností.

3) Proč se podle Vás našel jen jediný kandidát na funkci děkana?

Nebude to třeba tím, že se mezi řadou našich kvalitních lidí - nesporně způsobilých pro tuto funkci - našel jen jeden, který se od nich lišil tou „maličkostí", že byl ochoten převzít takovou odpovědnost a přinést i nemalou oběť osobní?

4) Čemu se budete věnovat teď?

Samozřejmě, že si přeji věnovat se právě tomu, v čem mě dosavadní funkce často dost nevybíravě omezovala - totiž hlavně svému oboru a  doufám, že o trošku více také svým dalším koníčkům a rodině.

5) Jaké problémy čekají nového děkana?

Nemalé. Financování fakulty a možná i její restrukturalizace. Nutnost dalšího zvyšování kvalifikační úrovně učitelů. Další internacionalizace fakulty a  rozšíření cizojazyčné výuky. Zvýšení tzv. tvůrčího výkonu fakulty. Vyrovnání se stlakem na dvoustupňovost právnického studia atp. Myslím, že programové prohlášení nového děkana fakulty na  tuto otázku odpovídá lépe.

6) Jak si stojíme ve srovnání s PrF UK?

V něčem jsme ale podle mého názoru lepší už dávno, v něčem jsme horší. Neexistuje u nás rozpracovaná metodika „ratingu" právnických fakult, jako třeba v USA, takže jde spíše o  osobní a  citově podbarvené názory, nežli o fakta. Pedagogický i  vědecký potenciál pražské fakulty, jejíž zejména personální rozvoj v minulosti přece jen tak neutrpěl, je úctyhodný. Ona kvůli našemu „vítězství" jistě nehodlá stagnovat. Opřen o názory desítek a možná stovek praktiků (včetně zkušebních komisařů u justičních a advokátních zkoušek, soudců , advokátů, vysokých státních úředníků) a i pražských učitelů považuji naši fakultu za náročnější vůči studentům, kteří prý bývají lépe připraveni pro výkon profese. Dále pokládám naši fakultu za vědecky plodnější, přičemž její produkce se orientuje mnohem méně pozitivisticky než v Praze. Ať si každý chválí své zboží (když už se  - jak se zdá - nechválí dost dobře samo). Takže na to, v čem jsou ve svých očích lepší v Praze, se zeptejte tam.

7) Proč byl odvolán tajemník fakulty?

Pan tajemník ztratil důvěru moji i všech ostatních členů vedení fakulty zejména v důsledku několika vážných chyb ve své výkonné i řídící činnosti v loňském roce. Konkrétní důvody jsem mu sdělil a  zná je i Akademický senát, s nímž jsem odvolání tajemníka projednal.

8) Jak se díváte na fakt, že studenti píší zákony (vzhledem k jejich úrovni?)

Myslíte úroveň studentů nebo zákonů? Asi bych musel říct „jak kteří studenti a jak kterých zákonů". Vždyť dobrý návrh zákona se může podařit i šikovnému studentovi, který se neopírá jen o svoji hlavu (protože to by nesvědčilo o jeho skutečné, ale jen demonstrované chytrosti). Návrhy zákonů přece připravují i neprávníci a lidé bez akademického vzdělání. Každý zákon je kolektivní dílo a nevím, proč by se na jeho tvorbě v rámci přiučení se legislativnímu „řemeslu" nemohli podílet i studenti. Dovolte mi trochu nepedagogického cynismu – v legislativě se  přece koneckonců uplatňuje tolik zájmových zpětných vazeb, že na původní předloze zase tak příliš nezáleží. Parafrázuji-li klasika našeho filmového plátna: legislativa letí jako splašená herka a diváka pranic nezajímá zápletka prvního aktu.

Miroslav Jurman

Martin Lánský

Prof. Bejček s doc. Svatoněm, novým děkanem:

-------

Autoři: Miroslav Jurman, Martin Lánský

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 3 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 25

 

Chapadlo

JSEM JIŽ ZNAČNĚ OBNOŠEN - Rozhovor s prof. Josefem Bejčkem

Brautigan bořící i tvořící

Začátek světa

Vyhlášení soutěže Octopusu

NOVÝ UNDERGROUND aneb KNIHKUPECTVÍ BEZ SOUČASNÉ POEZIE A NETUCTOVÉ PRÓZY?

Jak se dělají státnice

Sčítání a my

Rovné volební právo II.

Poslední pomoc

Medvědí služba?

Menzy

Kytice a ti druzí

…a kam chceš dojet, člověče? NEVÍM, ALE JET SE MUSÍ

Kdyby...

Kapesní komentář (zejména) k volebnímu zákonu

Hospody

Chvála kantorské roztržitosti

Cimrman, právo a umění

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners