zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 25
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1751. (Sessions 1736)
Kdyby...
     

Kdyby... Moje prababička vždycky na nějaké to moje “Ale kdyby…” říkávala “Kdyby prase mělo křídla…” Ale ono je nemá. Stejně jako my nemáme nový celouniverzitní studijní řád, který by navždy odstranil debaty o povinnosti docházek do seminářů (bohužel), zavedl stavebnicový systém založený na kreditech (bohudík) a spoustu dalších vymožeností moderního věku. Rád vám na tomto místě nabízím stručný výtažek z toho co mohlo být Biblí moderního studenta, kdyby…ne, tentokrát ne:). Kdyby to nebylo zamítnuto proděkany fakult v připomínkovém řízení.

Jednotné mělo dle Studijního a zkušebního řádu být samozřejmě časové rozvržení výuky (už žádné “fakultní” liché týdny…), kdy bylo určeno, že se semestr bude skládat nejméně ze 13 týdnů výuky a 4 týdnů zkouškového období. Inu, nic nového pod sluncem. Nový studijní řád dále zaváděl jednotný kreditový systém, založený na evropském kreditovém systému (ECTS). Celkový počet kreditů, které musí student za dobu studia získat by bylo 300, z toho 180 v prvních třech letech a 120 ve zbylých dvou. (Těch výsledných 30 kreditů na semestr je průměr, minimální přípustný počet je 24).

Jednotné známkování: zaváděla by se “evropská” stupnice:

stupeň záznam v IS číselná hodnota klasifikace

výborně A nebo 1 1

velmi dobře plus B 1,5

velmi dobře C nebo 2 2

dobře plus D 2,5

dobře E nebo 3 3

nevyhověl(a) F nebo 4

Oblastí, kde SAZŘ začíná být zajímavý i pro staré právnické rutinéry je právě garantovaná variabilita kreditového systému studia. Sám studijní řád totiž říká, že student má nárok na volbu předmětů, které nesouvisejí s programem ani oborem v rozsahu nejméně dvaceti procent minimální hodnoty studia (jedná se o klasický model, kdy se do počtu kreditů za daný semestr započte právníkovi zkouška z biochemie).

Pokračuje se v již zavedené praxi sestavování rozvrhu a zapisování předmětů přes IS, kdy o úspěchu zápisu rozhoduje vztah předmětu k zapsanému programu a pak teprve pořadí zápisu (atomoví fyzikové zase přijdou o pontifikální jurisprudenci…), přičemž první dva semestry tomu tak být nemusí – prváci mohou mít pevný rozvrh.

Zajímavostí je fakt, že se v celém SAZŘ nedočtete jedinou řádku o indexech, nebo o čemkoli, co by je vzdáleně připomínalo. Veškeré hodnocení, zápočty a podobně se registrují pouze ve všemocném ISu. Bylo by to možné považovat za ústupek technickému pokroku (pryč s razítky, čipová karta to obstará), kdyby studijní řád nepřevzal od přírodovědedců semestrální zápisy. O několik odstavců dále se totiž nebohý student dozví, že je povinen se po splnění všech studijních povinností (kredity, postupové zkoušky…) zapsat do každého dalšího semestru. Ručně, a to podpisem zápisového archu na studijním oddělení. Semestr za semestrem. Mimochodem, tím nám sebrali naši právnickou specialitu – blokové studium.

Nekompromisně se také SAZŘ staví k povinné účasti na seminářích a cvičeních, která může být pouze na odůvodněnou žádost studenta nahrazena jinou formou studia. Sbohem vidino vyučujících, bojujících o přízeň studenta stále atraktivnějšími metodami výuky a komplexnější její náplní…

Studium by bylo lze přerušit i vícekrát, nebo ho může přerušit ex offo děkan, například v případě, že o přerušení nepožádá těhotná studentka, zapsaná v programu vyžadujícím pobyt na rizikových pracovištích (nejdražší dámy, opatrně po schodech! :).

Zpřísnění nás mělo čekat i co do počtu opravných termínů zkoušek – zbyl by pouhý jeden. Celkem tedy dva pokusy a potom už jen opakovat předmět (zapsat si ho v nejbližším možném termínu, je-li dostatek kreditů bez nutnosti opakovat ročník). Zase jen jednou a potom… Místo našich milovaných blokovek navrhovalo znění SAZŘ takzvané souborné zkoušky. Konají se po třech letech magisterského studia a obsahují semestrální práci, jazykovou zkoušku a dosažení předepsaného počtu kreditů.

A třešnička na dortu na závěr pro ty z vás, kteří by si brousili zoubky na takzvaný červený diplom. Tato verze celouniverzitního studijního řádu obsahovala i přesné vymezení celkového hodnocení studia, přičemž stupeň “Prospěl s vyznamenáním” měl následující podmínky: všechny části závěrečné státní zkoušky složeny s prospěchem “velmi dobře” nebo “výborně” a celkové hodnocení zkoušky “výborně”, dále pak žádná ze zkoušek za celou dobu studia nesmí být hodnocena “dobře” a studijní průměr za celou dobu studia nesmí být horší než 1,5. (Huf. To se mě netýká snad od konce prvního semestru ;)

Co nás čeká dál? Uvidíme, ale buďte si jisti, že vás o tom Octopus bude informovat!

Martin Strnad

Martin Strnad

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 1 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 25

 

Chapadlo

JSEM JIŽ ZNAČNĚ OBNOŠEN - Rozhovor s prof. Josefem Bejčkem

Brautigan bořící i tvořící

Začátek světa

Vyhlášení soutěže Octopusu

NOVÝ UNDERGROUND aneb KNIHKUPECTVÍ BEZ SOUČASNÉ POEZIE A NETUCTOVÉ PRÓZY?

Jak se dělají státnice

Sčítání a my

Rovné volební právo II.

Poslední pomoc

Medvědí služba?

Menzy

Kytice a ti druzí

…a kam chceš dojet, člověče? NEVÍM, ALE JET SE MUSÍ

Kdyby...

Kapesní komentář (zejména) k volebnímu zákonu

Hospody

Chvála kantorské roztržitosti

Cimrman, právo a umění

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners