zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 25
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1849. (Sessions 1818)
Cimrman, právo a umění
     

Cimrman, právo a umění

Je obecně známou skutečností, že mezi léty 1911 a 1914 působil Jára Cimrman vždy o zimním semestru jako soukromý docent občanského práva na vídeňské právnické fakultě (během letního semestru vyučoval na Terezianu diplomatickou etiketu). Kromě toho, že inicioval a v podstatě sám napsal novelizace ABGB schválené v letech 1914, 1915 a 1916, věnoval se plnou silou pedagogické činnosti. A právě do této doby se datuje několik událostí, které dokládají Cimrmanovu snahu o syntézu práva a umění.

Cimrmana k úvahám o nutnosti posílení citu posluchačů právní vědy pro umění pravděpodobně inspirovala událost, která se odehrála o zimním semestru roku 1897. Během své přednášky o problematické realizaci zástavního práva si všiml, že jeden ze studentů ho evidentně nevnímá a listy horečně popisuje čímsi, co nemá s Cimrmanovým výkladem nic společného. Své zápisky navíc doplňoval jednoduchými (a jak Cimrman při bližším pohledu postřehl, výrazně depresivními) kresbičkami brouků.

Cimrman: Was ist das, Franz?

Student: Kunst.

Cimrman: Ich gebe dir die Kunst!

Cimrmanovo odhodlání rozšířit výuku o další rozměr je na první pohled patrné. Je jen poněkud škoda, jak škodolibě podotýká vídeňský profesor Fiedler, že dotčený student brzy školu opustil, přestoupil na pražskou právnickou fakultu a studium dokončil tam. Podstatné však je, že od tohoto okamžiku byl Cimrman pevně rozhodnut obohatit nepříliš vzrušující výuku o emocionální aspekt a pokusit se budoucím právníkům alespoň pootevřít bránu uměleckého vnímání světa, bránu, která se během posledních let studia již téměř uzavřela. Tento záměr se vydal naplňovat v několika směrech.

Na úrovni odborné publikační činnosti je nutné připomenout alespoň několik prací, které rozvlnily stojaté vody c. a k. právní vědy a více či méně zaujaly odbornou veřejnost. Pilotním projektem byl útlý (a názorově zatím spíše zdrženlivý) spisek Recht gegen Kunst – Frage oder Antwort? (Heine & Kubiczek, Wien 1912), následovala série stále ostřejších článků v odborných právnických časopisech: Positives Recht, Naturliches Recht und die Kunst (Juristische Wissenschaft 1/1913), Positive Kunst und Negatives Recht (Zeitschrifft des Kaiserrechts 3/1913) nebo Was ist mehr? (Ziviljurist 1/1914). V těchto pracích dospíval Cimrman (k vlastnímu rozčarování) stále více k přesvědčení, že právo a umění organicky skloubit nelze – a názorově se přiklonil k dominanci umění jako příjemnější variantě. Příliš nepřekvapí, že monografii Heil Kunstler! mu již všechna vídeňská právnická nakladatelství vydat odmítla.

Cimrmanova pedagogická činnost prošla podobným vývojem. Zpočátku se s velkou energií zaměřil na výtvarné umění. Jeho cílem bylo, aby studenti v motivech výtvarných děl hledali a identifikovali různé právní instituty. Za tímto účelem na své semináře přinášel plátna svého přítele Klimta, která se však pro jistou monotematičnost neukázala být zcela vhodná. Naopak - studenty od studia spíše odváděla.

Cimrman obrátil svou pozornost k divadlu a vybízel studenty ke dramatickému ztvárňování probíraných smluvních typů. Na základě jeho myšlenky vznikly tzv. Schulgerichte, předchůdci dnešních rádoby anglosasky progresivních moot-courtů. Zvláštní důraz kladl Cimrman na to, aby se výuka vždy nesla v odlehčené a vtipné formě. O tom, že nebyl neúspěšný svědčí poznámka v deníku jeho kolegy docenta Wilfrieda Steina. „Cimrmanovy semináře, to je komedie,“ zapsal si Stein.

Konec Cimrmanovy pedagogické kariéry na právnické fakultě přišel náhle. Během suplování na semináři z finančního práva Cimrman názorně předváděl fungování daňové soustavy tím, že od studentů vybíral peněžitou dávku (kterou v zájmu maximální realističnosti nevracel ani za ni nic neposkytoval). Výuka se však setkala s ostře negativním ohlasem jak ze strany studentů, které obral o kapesné (a odkázal je na seminář kolegy Kepkeho o sociálních dávkách), tak ze strany kolegů pedagogů, kteří na to sami nepřišli dříve. Jejich soud o nesystematickém přístupu k výuce zbavil Cimrmana iluzí.

„Zbavili mě iluzí,“ zapisuje si Cimrman.

V únoru 1914 tak mistr opouští vídeňskou polytechniku a vydává se do Čech. Lze jen pociťovat uspokojení nad tím, že právě zde se i po devadesáti letech najdou univerzitní pedagogové, kteří sobě i studentům pokládají neobvyklé otázky a tak dále nesou Cimrmanův odkaz.

Po pěti letech na fakultě mohu říci, že právě jim děkuji.

Milan Vacík

(seminární práce do předmětu Právní teorie, 9. semestr)

Milan Vacík

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 3 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 25

 

Chapadlo

JSEM JIŽ ZNAČNĚ OBNOŠEN - Rozhovor s prof. Josefem Bejčkem

Brautigan bořící i tvořící

Začátek světa

Vyhlášení soutěže Octopusu

NOVÝ UNDERGROUND aneb KNIHKUPECTVÍ BEZ SOUČASNÉ POEZIE A NETUCTOVÉ PRÓZY?

Jak se dělají státnice

Sčítání a my

Rovné volební právo II.

Poslední pomoc

Medvědí služba?

Menzy

Kytice a ti druzí

…a kam chceš dojet, člověče? NEVÍM, ALE JET SE MUSÍ

Kdyby...

Kapesní komentář (zejména) k volebnímu zákonu

Hospody

Chvála kantorské roztržitosti

Cimrman, právo a umění

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners