zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 27
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1617. (Sessions 1607)
Senátní stravování
     

Senátní stravování

Po menší odmlce se opět vracíme k oblíbené senátně zpravodajské rubrice, která již několik let kyprou formou popularizuje vybrané střípky činnosti Akademického senátu PrF, zejména pak jeho zásadní úkony naši fakultu samospravující a všech studentů se přímo dotýkající.

Mám-li tedy přednést nejšťavnatější sousta v tomto semestru senátory pozřená, nemohu nepřiřadit na první místo kousek obzvláště vypečený, tj. dlouho diskutovanou změnu magisterských zkoušek spolu se zrušením blokových zkoušek C, dobře známých „céčkovek“ (a propos, zkoušeli jste toto slovo psát někdy třeba v elektronické poště bez diakritiky?). Prvotním koncepčním návrhům vzešlým jak od vedení fakulty tak z dílny pedagogické komise, se během jara věnovalo velmi mnoho času, slov a emailů. Nakolik někdejší děkan prof. Bejček s kolegiem proděkanů bral v úvahu připomínky studentů není jisté, avšak konečným výsledkem bylo řešení do jisté míry šalamounské a dle ohlasů studenty přivítané. Tedy sice 1) rozšíření státní magisterské zkoušky o další předmět a tedy její ztížení, ale zároveň 2) nevyhlášení blokových zkoušek C. To první šlo snadno, neboť děkanovi stačilo vyhlásit studijní plán, který Mgr. zkoušku upravil. K tomu druhému však bylo potřeba, aby senát pozměnil vnitřní předpis, který až dosud s blokovou zkouškou po každém bloku výslovně počítal. Protože zrušení „céčkovek“ byl cíl všem studentským senátorům velice blízký, do Zkušebního řádu PrF MU jsme na návrh děkana rádi schválili ustanovení, které sice blokové zkoušky C neruší jako takové výslovně, ale spojuje je s vyhlášením ve studijním plánu. S vědomím toho, že nedávno podmíněně vyhlášený studijní plán s takovým řešením prozřetelně počítal a blokové zkoušky C nevyhlásil. Myslím, že to byl rovnou hlavní chod v senátní kuchyni připravený.

Lahůdkou, na kterou se třásla zejména ekonomická komise pod vedením Jitky Nevrlé, byl rozpočet fakulty. Návrh vytvořený dle představ současného vedení fakulty počítá s úsporami v neinvestičních nákladech, nárůstem mezd kopírujícím inflaci a celkovou výší 55 620 000,- Kč. Křížový výslech doc. Vágnera a Mgr. Kratochvílové, kteří rozpočet sestavili, uspokojil jak příslušnou komisi tak senát jako celek a rozpočet byl schválen. Do příštích let bych fakultě ještě rád popřál tučnější příjmy zejména z kolonky „celoživotní vzdělávání“.

Pokrmem, který si senátoři navařili, ale budou ho ještě nějaký čas trávit, byla volba zástupce do AS MU. Jako hlavní přísady jsme použili jedno uprázdněné křeslo v AS MU a jednoho kandidáta na funkci. Bez přílišného míchání jsme přesně dle návodu s hlavičkou „Volební a jednací řád Akademického senátu Masarykovy univerzity“ zvolili. Nutno dodat, že s odkazem na čl. 40 odst. 3 Statutu MU jsme sáhli po internetovém znění Řádu, u kterého bychom s odkazem na uvedený článek čekali, že bude totožné s účinným zněním. Možná již tušíte, že totožné nebylo. Zažívací jedlá soda bude slabým lékem na podrážděný žaludek.

Rozšířilo se také menu povinně volitelných předmětů, a to o Contract Law dr. Gillise, Elementy prawa Rzeczypospolitej Polskiej JUDr. Mrkývky a Verzejné, pardon, veřejné finance Mgr. Borkovce.

Abych nezapomněl, schválili jsme výroční zprávu fakulty. Nic extra nakynutého, zase jsme však o něco lepší, informaticky posílenější, organizačně uspořádanější, grantově úspěšnější, stykově zahraničnější a rozpočtově přebytkovější.

Že má fakulta již několik týdnů nového šéfkuchaře, jste si jistě všimli. Přejme doc. Svatoňovi na příštích pár let žhavé sporáky a obzvláště důležitý cit pro koření.

pokličku odkryl, Petr Jäger, t. č. předseda SK AS PrF MU

Petr Jäger

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 2 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 27

 

Chapadlo

Policie, právo a pořádek

Senátní stravování

O nárocích, psychologii a soudech. - Rozhovor s PhDr. Jiřím Danem

JAK SE ŽIJE NA ZKOUŠKÁCH

Hospody

Jak funguje „rychlá“ „záchranná“ „služba“?

Restrukturalizace? Ano!

Jak vám bude chutnat?

ZRUŠENÍ ELSA BRNO

Střed vesmíru nalezen!

Portréty přímluvců

Mlčeti zlato

Deratizace jako poznaná nutnost

Je vás tu moc...!

E-OBCHOD

TAKOVÁ JEDNA KONFERENCE

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners