zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 27
ČLÁNEK: Počet zobrazení 2765. (Sessions 2658)
O nárocích, psychologii a soudech. - Rozhovor s PhDr. Jiřím Danem
     

O nárocích, psychologii a soudech.

Rozhovor s PhDr. Jiřím Danem

Momentálně je na většině českých a moravských soudů nedostatek soudců, stejně tak jako málo justičních čekatelů, nejsou vaše nároky příliš tvrdé?

Vyjadřovat se k počtu soudců a justičních čekatelů nepřísluší psychologovi. Do závorky proto dávám pro posluchače vyšších ročníků zajímavou informaci, že u Krajského soudu v Brně zůstává neobsazených 26 soudcovských míst, u okresních soudů v obvodu jeho působnosti je neobsazeno 18 míst. Někteří soudci odcházejí k soudům vyšších stupňů, jiní dosáhnou důchodového věku… V současnosti je v tomto obvodu 63 justičních čekatelů. Všichni však nebudou navrženi na jmenování soudcem. Je to málo?

Nároky, kritéria psychické způsobilosti k výkonu funkce soudce jsou takové, jaké jsou nároky soudcovského povolání. Je třeba vysvětlit, jak jsme k současným psychologickým kritériím dospěli. Psychologická vyšetření uchazečů o přijetí na místa justičních čekatelů se  začala využívat u Krajského soudu v Brně od roku 1991. Predikční validita vyšetření (vztah mezi výsledky psychologického vyšetření a úspěchem v profesi) je do značné míry závislá na schopnosti uživatelů nálezů (v našem případě soudců) dostatečně konkrétně popsat nároky profese. Z nároků se odvodí psychologicky definované měřitelné proměnné a kritéria (např. „justiční čekatel by měl být alespoň průměrně rozumově nadaný“). Na počátku v roce 1991 byly diskuse se zkušenými soudci o nárocích soudcovského povolání. Prvnímu vyšetření uchazeče o přijetí na místo právního čekatele v roce 1998 rovněž předcházely diskuse porovnávající nároky na soudce a na státního zástupce. Neexistuje snad mimo justičních a právních čekatelů žádná jiná profesní skupina, kde by bylo možno dlouhodobě ve stejných podmínkách sledovat úspěšnost přijatých uchazečů. Sledováním úspěšných a méně úspěšných čekatelů a posléze soudců jsme mohli kritéria zpřesňovat. S desetiletou zkušeností umíme tedy popsat a vybrat absolventa právnické fakulty, který ve funkci soudce bude dlouhodobě výkonný.

Soudcovské povolání je jistě zajímavé, prestižní, společensky prospěšné, je s ním spojena určitá míra sociální jistoty a finančního odbřemenění. Přináší však řadu zátěží, o kterých svět neví, například určitou monotonii. Nikoli snad monotonii pracovní náplně, ale monotonii prostředí.

Laická veřejnost má někdy - jemně řečeno - nepřesné představy o nárocích na soudce na civilních úsecích soudů. I soudkyně rozhodující o rozvodu manželství pracuje a rozhoduje v prostředí, kde často tečou slzy, v kauzách, které zmiňují kuchyňské nože, i když nepoužité k útoku.

S tím souvisí i otázka: Je psychologický posudek doplňkové kritérium nebo rozhodující činitel?

Do roku 1998 byl výběr prováděn na úrovni krajských soudů, v posledních dvou letech o přijetí do funkcí justičních čekatelů rozhodoval ministr spravedlnosti. Postup výběru doznává v jednotlivých letech mírných změn. Loni způsobilost uchazečů posuzovaly dvě komise, jedna odborná, druhá posuzovala osobnostní způsobilost. Předsedal jí 1. náměstek ministra spravedlnosti JUDr. Josef Baxa, v komisích byli členové vedení krajských soudů, zástupci Soudcovská unie, ředitel personálního odboru ministerstva a psycholog. O tomto postupu jsou všichni uchazeči informováni a zažívají jej. K přijetí na funkce justičních čekatelů byl přijat násobek počtu uchazečů, kteří plně vyhověli psychologickým kritériím.

Jak moc jste si vědom (možných) omylů?

Jsem si jich vědom a umím o nich hovořit. Vždyť na základě analýzy omylů se zpřesňují kritéria. Zatím se hlásím k poměru 1:150, tzn. že na 150 vyšetřených připadá jeden doporučený uchazeč, který se později projeví jako problémový soudce. V otázce je však skryt opačný případ: že bych vyloučil vynikajícího soudce. Protože psychologická kritéria jsou doplňující a přijímá se násobek počtu psychologem doporučených uchazečů, omyl je téměř vyloučen.

Projevují se již nějak výsledky vaší práce v praxi?

To víte, že ano. První výsledky se již projevují, i když obecně platí, že personální rozhodnutí se naplno projeví až za řadu let. Někteří předsedové okresních soudů mají za to, že současní absolventi právnických fakult jsou mnohem lepší než absolventi z dřívějška. Také zkoušející u justičních zkoušek si většinou pochvalují. Pokud rozhodují předsedové soudců nebo ministr spravedlnosti se znalostí osobnosti uchazečů, je to pro soudy perspektivně mnohem příznivější, než kdyby se uplatňovaly různé formy lobbismu.

Proč je na soud přijímáno více žen než mužů?

Způsob přijímání na většinu fakult jednoznačně upřednostňuje ženy, více žen fakulty absolvuje, více se jich do justice hlásí, více žen je přijato. V tomto rozhovoru není místo k úvaze, kde se muži ztrácejí.

Na závěr: Jak vyzrát na dr. Dana a dostat se na soud?

Ministr dr. Motejl požadoval, abychom uchazečům sdělili výsledky vyšetření a pozitivně s nimi projednali, jaké právnické povolání by odpovídalo jejich předpokladům. Tato myšlenka může být sice některými nepřijatými uchazeči zlehčována, ale měl jsem velice dobrý dojem z hovorů s většinou uchazečů. Předpokládám, že letos budeme postupovat stejně. Neodpovím, jak vyzrát, ale jak významně zvýšit pravděpodobnost přijetí a co dělat po přijetí:

1) Sledujte webové stránky Ministerstva spravedlnosti a podejte kompletní přihlášku. Je pro mě nepředstavitelné, že řada absolventů právnické fakulty klopýtne už na této nenápadné překážce.

2) Nepodlehněte atmosféře zklamání, nepochopení a nespravedlivosti, kterou kolem psychologických vyšetření vytvářejí neúspěšní uchazeči z minulých let a jejich příznivci. V minulých letech byli přijati na místa justičních čekatelů uchazeči, kteří svůj úmysl pracovat v justici nevyhlašovali dlouho dopředu. Osobnostní předpoklady jsou důležitější než známky na vysoké škole. Každoročně jsou dva termíny, ve kterých se můžete přihlásit.

3) Zvažte, zda-li byste raději nepracovali jako státní zástupci. To co bylo řečeno o justičních čekatelích, platí i pro právní.

4) Sledujte možnost pracovního uplatnění v Kanceláři Veřejného ochránce práv a jiných úřadech. Uvědomění si, že máte i jiné možnosti, Vás zbaví zbytečné trémy při psychologickém vyšetření v budově krajského soudu.

5) Pořiďte si osobní počítač, pokud ho už nemáte. Poznámky do deníčku tužkou si napříště budou zapisovat milenci nebo lyričtí básníci. Výkonní soudci už dávno poznali, kolik času jim ušetří zvládnutí práce s počítačem.

6) Kolik peněz budete za 3 roky potřebovat na vedení domácnosti? Pokud patříte svým životním stylem do nejvyšší skupiny, vězte, že auditorské firmy se zahraniční majetkovou účastí mnohem lépe finančně ohodnotí Vaše výkony než česká justice.

7) Po přijetí udělejte to stejné, co Vaši předchůdci, kteří jsou už nyní soudci: podívejte se na sebe a řekněte si, zda znáte lepší způsob výběru, než je ten, ke kterému dospěli vedoucí pracovníci justice. Řekněte si, nakolik se při výběru uplatnila psychologická kritéria a zda skutečně byla tvrdá.

Miroslav Jurman

Miroslav Jurman

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 3 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 27

 

Chapadlo

Policie, právo a pořádek

Senátní stravování

O nárocích, psychologii a soudech. - Rozhovor s PhDr. Jiřím Danem

JAK SE ŽIJE NA ZKOUŠKÁCH

Hospody

Jak funguje „rychlá“ „záchranná“ „služba“?

Restrukturalizace? Ano!

Jak vám bude chutnat?

ZRUŠENÍ ELSA BRNO

Střed vesmíru nalezen!

Portréty přímluvců

Mlčeti zlato

Deratizace jako poznaná nutnost

Je vás tu moc...!

E-OBCHOD

TAKOVÁ JEDNA KONFERENCE

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners