zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 27
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1790. (Sessions 1771)
Jak vám bude chutnat?
     

Jak vám bude chutnat?

V poslední době pouze mezi nejinformovanějšími kruhy probíhá informace, že se má rušit naše skvělá, zlatá a výborná menza, živitelka našich, ne sice duší, ale pouze tělesných schránek. Ne, přátelé, byv neobviněn z šíření poplašných zpráv, podotknouti musím, není tomu úplně tak. Situace však není pro nás, nebohé strávníky, výborná. S účinností od příštího roku bude zrušena v menze Veveří vývařovna, což znamená, že jídlo se sem bude dovážet, a to z Vinařek. Jak takové jídlo „bude vypadat“, nemluvě pak „o chuti“, lze již vést pouze nepěkné úvahy. Mohu jen otrlým čtenářům nastínit svou představu jídla, nalitého do velkých termo-hrnců, které po cestě z menzy do menzy po ulicích se zácpou (na rozdíl od strávníků pouze s tou dopravní) šplouchá, žbluňká, převaluje se, kydá se, skáče, promíchává se, přelívá a vylívá… Co z toho pak vzejde v cílové výdejně, nedej bože na talíři, nechávám již přátelé na vaší fantazii.

Proč však dochází k takovému „kroku“ zeptal jsem se pí. Kulíškové z vedení SKM a paní Kubelové – vedoucí naší menzy. Oficiálními důvody této změny jsou podle pí. Kulíškové ekonomické a hygienické aspekty. Dovážení hotového jídla z menzy Vinařská má být údajně ekonomicky výhodnější kvůli úspoře energie. Tak to tedy má být podle účtárny SKM. Těžko říct zda při cenách dopravy (a že se bude muset dopravovat proklatě hodně jídla, když se vaří nejen pro PrF, ale v podstatě i pro přírodu) bude konečný efekt kladný, zvlášť když bude muset zůstat na Veveří alespoň výdejna. Navíc menza Veveří dlouhodobě hospodaří s vyrovnaným rozpočtem (na první pohled by se tedy zdálo, že je zbytečné ji rušit). Další důvody jsou prý hygienické. Navíc budova PrF jako památkový objekt, do kterého se nedá ani kopnout, nevyhovuje novým standardům daným novým zákonem o stravování a provádějící vyhláškou. Ty však ale platí až od r. 2003. Bylo by proto spíše výhodnější menzu postupně utlumovat, než najednou investovat do nového zařízení na výdej…

Podle pí. Kubelové však jsou hygienické podmínky menzy naprosto vpořádku. Jediný problém je s fyzickou náročností přepravy jídla k výdejním okénkům. Je také sporné, jak bude jídlo, převezené odněkud z Vinařek chutnat; Je totiž nepochybné, že jídlo určitou dobu po uvaření ztrácí na kvalitě, takže i když se bude dovážet dvakrát denně, jak tvrdí na rektorátu, nebude to ono „pravé ořechové“. Jídlo si sice má v tepelných hrncích udržet svou stálou teplotu, jak však bude po hodině po dvou po třech chutnat, ví jen sám ďábel. Menzu Veveří se v posledních letech podařilo dostat nějak dohromady, je možná škoda rušit ji teď, kdy už vše klape (jistě vás napadne ono rčení o hodinkách ze Švýcar…). Dále se také má přejít k novému způsobu přípravy jídla, a to prostřednictvím chlazení. Jídlo tak bude uvařeno, zmrazeno (v šokovém mrazáku), uchováváno, regenerováno… To má mít vliv z hlediska ochrany před různými salmonelami a podobnými více či méně příjemnými záležitostmi. Jak však podotkla vedoucí naší menzy, rozhodně by nenechala své dítě, aby takto upravené jídlo pozřívalo po dobu pěti let studia.

Zajímavé také je, že o této změně se studenti prostě nedozvěděli (údajně princip vysokoškolské samosprávy). Přijdeme prostě k hotovému, ať už to bude, jaké to bude. Údajně je však tato změna vedením fakulty schválená…

Fridrich Nietsche kdysi filosofoval kladivem, ne však prázdným žaludkem, proto přeji dobrou chuť…

Jiří X. Buryan

Jiří X. Buryan

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 0 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 27

 

Chapadlo

Policie, právo a pořádek

Senátní stravování

O nárocích, psychologii a soudech. - Rozhovor s PhDr. Jiřím Danem

JAK SE ŽIJE NA ZKOUŠKÁCH

Hospody

Jak funguje „rychlá“ „záchranná“ „služba“?

Restrukturalizace? Ano!

Jak vám bude chutnat?

ZRUŠENÍ ELSA BRNO

Střed vesmíru nalezen!

Portréty přímluvců

Mlčeti zlato

Deratizace jako poznaná nutnost

Je vás tu moc...!

E-OBCHOD

TAKOVÁ JEDNA KONFERENCE

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners