zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 27
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1756. (Sessions 1723)
Restrukturalizace? Ano!
     

Restrukturalizace? Ano!

Přátelé, těšte se! Nebude to už moc dlouho trvat a dočkáme se téměř revolučních změn na naší alma mater. To, že je fakultu potřeba reformovat, restrukturalizovat, přebudovat, přestavět, předělat a já nevím co ještě, je všem už dávno známo, protože o tom hovořili minimálně všichni děkani, co jich kdo ze studentů na fakultě pamatuje. Že to ale nové vedení vezme takhle z gruntu, to asi nečekal vůbec nikdo. Zkusme se nyní podívat na některé změny podrobněji.Asi nejvýrazněji se na fakultě projeví proces slučování kateder. V první fázi dojde ke sloučení Katedry dějin státu a práva s Katedrou trestního práva. To má hned dva dobré důvody. Za prvé české právní dějiny jsou nejspíš vážně za trest a za druhé je potřeba pružně reagovat na vývoj trestní legislativy v ČR. Vyhláškou Ministerstva vnitra č. 11/2001 Sb. „O znovuzavedení alternativních metod výslechu“ spolu s interní instrukcí ministra spravedlnosti „Role skřipce v důkazním procesu“ totiž na naší fakultě vzniká akutní potřeba postihnout tuto novou problematiku vhodným PVP. K jeho vyučování se jistě v rámci sloučených kateder najdou dostatečně kvalifikované síly. Samozřejmým se rovněž jeví záměr sloučit Katedru správního práva s Katedrou tělesné výchovy za externího přidružení Katedry psychiatrie LF MU.

Teprve tato dokonalá symbióza bude schopna studenty dostatečně připravit na jakékoli správní řízení a plně postihnout všechny schopnosti a dovednosti nutné k vyzískání prakticky jakéhokoli rozhodnutí správního orgánu. V rámci této nové spolupráce se připravují PVP „Běh pro štempl“ a „Jednáme s oligofreniky I a II“. Návrh spojit výcvik na umělé horolezecké stěně s výcvikem v lezení někam úplně jinam nakonec těsnou většinou hlasů neprošel. Smutný osud, jak se zdá, potká Katedru národního hospodářství, která má být podle nejnovějších záměrů kolegia děkana zrušena bez náhrady. Důvod tohoto bezprecedentního kroku lze vystopovat ve zprávě k návrhu: „Zachovávat nadále na naší fakultě Katedru národního hospodářství se nám jeví bezúčelné a neekonomické, protože nic nenasvědčuje tomu, že by v nejbližším horizontu měla ČR nějaké národní hospodářství mít.“ Podobné úvahy, i když s naprosto opačným výsledkem, vedly autory návrhu i při plánování budoucnosti Katedry teorie práva. Kolegium děkana po bouřlivé debatě došlo k závěru, že by tato katedra měla být výrazně posílena a pro příště by se měla stát těžištěm celého vzdělávacího procesu na naší škole. Důvod k tomuto kroku je spatřován v tom, že ČR jako právní stát je záležitost ryze teoretická, a proto je správné, abychom na tento stav reagovali posílením příslušné katedry.

Objevil se i poměrně progresivní návrh zřídit katedru science-fiction, která by vyučovala předměty „Rovné procesní postavení stran“ a „Součinnost státních orgánů“, což ale neprošlo s poukazem na nedostatek osob schopných něčemu takovému uvěřit. Tím ale výčet novinek zdaleka nekončí. Moderní právnické fakulty většinou disponují „umělou“ soudní síní, kde si mohou studenti nanečisto zkoušet své budoucí povolání. Tak daleko jsme ještě nedospěli, ale první vlaštovka tu je. Ve spolupráci s novou Katedrou Dějin trestního práva bude současné studijní oddělení přetvořeno na „umělou“ vyšetřovnu PČR, kde si budou moci studenti pod bedlivým dohledem a zkušeným pedagogickým vedením názorně vyzkoušet procesní postavení podezřelého, obviněného, obžalovaného i odsouzeného. Jak vidíte, v zásadě se tedy o velkou změnu nejedná. Změnou přímo radikální naopak bude nový režim užívání výtahu. Vedení uznalo, že je potřeba učinit přítrž tomu, jak se studenti neustále vytahují, a proto budou moci napříště výtahem jezdit pouze pedagogové, invalidé a mladí konzervativci. Dodržování tohoto nařízení bude přísně kontrolováno a jeho přestoupení postihováno. Již drahně let se na naší škole pozitivně projevují každotýdenní povinné hodiny tělesné výchovy, které blahodárně přispívají ke kultivaci justičního potěru. Ve světle těchto zkušeností budou od akademického roku 2001/2002 zavedeny i zbývající výchovy - tedy hudební a výtvarná. Pro absolvování semestru napříště nebude stačit pouze kopnout do balónu, ale bude rovněž nutné polít se barvou, bodnout perem a zničit několik hudebních nástrojů.

Za nepřijatelný naopak označili navrhovatelé požadavek, aby byly na škole zřízeny dílny pro pracovní vyučování, a to s odůvodněním, že studenty není zapotřebí učit vrtat, protože toho sami od sebe zvrtají už tak dost. Na závěr bych se rád zmínil o tolik diskutované problematice povinných seminářů. Vedení fakulty se po letech rozhodlo přivést i k nám do Brna moderní pražský systém a učinit semináře nepovinnými. Ukazuje se však, že průměrný student v takovém režimu nenavštíví přibližně 20% seminářů. Aby nebyli neoprávněně zvýhodňováni pilní studenti, kteří chodí na všechno (neb jsou to beztak šprti), bude nově zaveden institut zakázaného semináře. Pokud student z přílišné horlivosti na takovýto seminář přece jen přijde, bude mu na minutu ukončeno studium. Jak vidíte, od října svou fakultu asi nepoznáme. Je však zřejmé, že navrhované změny výrazně přispějí ke zkvalitnění studijního procesu a tím i ke značné kultivaci našeho právního prostředí. Už aby to bylo.

Dan Dvořáček

Dan Dvořáček

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 2 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 27

 

Chapadlo

Policie, právo a pořádek

Senátní stravování

O nárocích, psychologii a soudech. - Rozhovor s PhDr. Jiřím Danem

JAK SE ŽIJE NA ZKOUŠKÁCH

Hospody

Jak funguje „rychlá“ „záchranná“ „služba“?

Restrukturalizace? Ano!

Jak vám bude chutnat?

ZRUŠENÍ ELSA BRNO

Střed vesmíru nalezen!

Portréty přímluvců

Mlčeti zlato

Deratizace jako poznaná nutnost

Je vás tu moc...!

E-OBCHOD

TAKOVÁ JEDNA KONFERENCE

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners