zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 27
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1822. (Sessions 1795)
E-OBCHOD
     

E-obchod

Ve čtvrtek 5.4.2001 proběhla na půdě fakulty jednodenní konference Elektronický obchod v českém a evropském horizontu. Vzhledem k tomu, že ji pořádalo naše studentské sdružení Páragraf a já byl asi jediným nepořadatelem z našich řad (teoreticky), musím akademické veřejnosti podat alespoň přiměřeně nezávislou zprávu. Druhým důvodem je fakt, že jsem jako jediný z redakce z výše zmíněných důvodů seděl v posluchárně a byl přítomen samotným prezentacím. Z toho také vyplývá jednoduché ponaučení: pokud vás něco zajímá, rozhodně o tom nepořádejte konferenci.

Moderování se ujal odborně připravený Milan Vacík, mj. bývalý šéfredaktor Octopusu. Zahájení si vzali na svá bedra prof. Jiří Zlatuška, rektor MU, a doc. Jan Svatoň, děkan PrF MU. Zejména v případě prvního z nich bylo vzhledem k jeho odbornému zaměření možná škoda, že se nemohl zúčastnit dalších částí konference, protože jeho pohled na mnohá témata je často odlišný od většiny ostatních, a proto by jistě obohatil i tak již (překvapivě) plodnou diskusi.

Samotný program byl tematicky rozdělen do dvou bloků a to do dopoledního na téma Praxe elektronického obchodování v ČR a odpoledního s názvem Perspektivy e-businessu. Na velmi dobré úrovni zpracované jednotlivé příspěvky potěšily zejména svou provázaností s počítačovou (event. internetovou) prezentací. První blok uvedl Tomáš Prouza (ředitel Peníze.cz) s tématem Internet a finanční instituce, jenž shrnul zejména analýzu současného stavu elektronického bankovnictví a jeho možného budoucího vývoje. Druhým řečníkem byl Miroslav Chochola (epravo.cz), který se zabýval zejména právní úpravou (českou i evropskou) obchodování prostřednictvím internetu. Nikola Rafaj (Villusion) nastolil téma více specifické, totiž Mikroplatby na internetu. Posledním přednášejícím v tomto bloku byl Michal Bernášek (Juristic.cz), jenž částečně navázal na M. Chocholu tématem Internetové podnikání z pohledu zákazníka. Poté následovala poměrně dlouhá a široká diskuse na předestřená témata.

Po přestávce na občerstvení následoval odpolední blok, otevřený velmi suverénním Ondřejem Bartošem (First Tuesday CZ) se zaměřením na rozbor internetového podnikání v ČR. Následoval příspěvek Jiřího Grunda (časopis Ekonom a inkubátor E-konom) Budoucnost e-businessu v ČR, podrobně rozebírající hlavně charakteristiku a účel inkubátorů elektronického obchodu. Vystoupení následujícího a také posledního řečníka Martina Frimmela (PrF MU) na téma Prostředky a možnosti reklamy v prostředí internetu předcházela opět bujná diskuse.

Pokud bych se měl pokusit o celkové zhodnocení, musím zdůraznit, že se organizátorům (díky patří Vlaďce, Tomovi a Martinovi) podařilo koncentrovat široké spektrum odborníků, kteří se daným tématem zabývají v praxi a tudíž se nejednalo o obvyklé zdvořilé ploché „blábolení nad nesmrtelností chrousta“. Příznačné snad je, že v následném neformálním diskusním odpoledni vznikl široce vítaný nápad uspořádat v Brně větší konferenci se zaměřením na internet a právo. Příspěvky z již proběhlé konference budou pravděpodobně publikovány prostřednictvím elektronického sborníku.

Miroslav Jurman

Článek byl napsán pro Octopus a Univerzitní noviny.

Miroslav Jurman

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 1 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 27

 

Chapadlo

Policie, právo a pořádek

Senátní stravování

O nárocích, psychologii a soudech. - Rozhovor s PhDr. Jiřím Danem

JAK SE ŽIJE NA ZKOUŠKÁCH

Hospody

Jak funguje „rychlá“ „záchranná“ „služba“?

Restrukturalizace? Ano!

Jak vám bude chutnat?

ZRUŠENÍ ELSA BRNO

Střed vesmíru nalezen!

Portréty přímluvců

Mlčeti zlato

Deratizace jako poznaná nutnost

Je vás tu moc...!

E-OBCHOD

TAKOVÁ JEDNA KONFERENCE

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners