zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 28
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1916. (Sessions 1872)
Obrana mírného memorování
     

Obrana mírného memorování

„Pomocí paměti se stáváme slovníky. Představme si mrtvý slovník. Ale představme si živý slovník. Slovník, jenž má schopnost přemísťovat své termíny a tvořit z nich úvahy, myšlenky, nové a nové varianty. Je mnoho lidí, kteří jsou dosti tlustými slovníky, avšak nemají obrazotvornosti, nejsou s to vytvářet poezii.“

Vítězslav Nezval

Dnes aby se kantor skoro bál použít ono omšelé „to musíte ze sebe vysypat, i kdybych vás o půl noci probudil“ či požadovat, aby žactvo něco odříkávalo „jako když bičem mrská“.

Také vysokoškolský učitel by prý měl odvrhnout duchamorné memorování, a dovolit studentstvu, aby veškerenstvo vědění nalézalo v encyklopediích, učebnicích, zákonech, tabulkách a na internetu.

Takové rozhodné názory, ta svatá válka vůči všemu paměťovému učení si říkají o to, abychom zaujali některý z rozvážnějších životních postojů a prohlásili například: „Zajisté, i když zase ….“.

Máme-li totiž hledat poučení v encyklopediích, u expertů či na internetu, musíme vědět kdy, na co a jak se jich ptát. A to vše předpokládá předběžné poznatky. K neobvyklým myšlenkovým přeskokům (té podstatě vší tvořivosti) potřebujeme také odrazové můstky a záchytné body.

Navíc učíme-li se něco nazpamět, překonáváme jistý druh nepohodlí a rozvíjíme svou vůli. Je to pak podobné jako s „kupeckými počty“. Petr Vopěnka (jeden z polistopadových ministrů školství a především vynikající matematik) mi před časem říkal, že operace s množinami a také kalkulačka jsou pozoruhodné objevy lidského ducha, ale stejně tak je žáčkům ku prospěchu, když klasickým způsobem sečítají dva sloupce trojmístných čísel. Musí se na tuto operaci po určitý čas naprosto soustředit; to prý je vynikající a jinak obtížně nahraditelný způsob, jak cvičit myšlenkovou koncentraci. Můj známý, dramatický umělec, si zase pochvaluje, jak si na nepravidelnostech latinské gramatiky vytrénoval hereckou paměť. Dodnes zná všechna ta gerundia i gerundiva a na sjezdech absolventů předvádí, jak by je podal hrdinný tragéd, naivka či mladokomik.

Existuje i cosi, čemu se říká autorská paměť, která literárního tvůrce nenutí, aby neustále přerušoval trysk svých myšlenek a hledal v informačních pomůckách; sama mu nabídne i ty zasuté školní informace, které by ho ani nenapadlo kdesi hledat. Zvlášť humoristé (například když si dobírají školní memorování) využijí takové trosečné pedagogické perly jako jsou zjištění, že „banán je chuti mdlé“ a „husa je pokryta peřím na omak mastným“.

A což teprve literáti ústní. Ti co chvíli oživí paměťové stopy a pobaví okolí nejen historkami ze života praktického, ale i učebnicovými znalostmi druhu „masturbace se vyskytuje u pavouků nikoliv jako surogát normální kohabitace, nýbrž jako její integrální součást“, na nichž si zakládal jejich vysokoškolský učitel. Taková moudrost je zajisté málo užitečná pro činnost rentgenologa, od kterého jsem ji slyšel. Pobavil jí však mnohou výletní a stolní společnost (i tím přispěl k prodloužení lidských životů) a občas si tak otvíral cestu k normální kohabitaci. Zároveň potvrzoval myšlenku neodarwinistů, že pevně zafixované poznatky činí naši komunikaci snadnější, splavnější, sympatičtější a usnadňují přechod k milování, které je vlastně jen pokračováním příjemného rozhovoru za použití jiných prostředků.

A tak i školní memorování (stejně jako mnohé jiné dlouhodobě provozované zvyklosti) přispívá svým přiměřeným dílem k tomu, aby lidstvo nevymřelo. Neustálé hledání v encyklopediích a obcování s internetem by mohlo mít důsledky právě opačné.

Petr Hajn

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 5 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 28

 

VÝCHOVA PRÁVNÍKŮ V ČECHÁCH (LETNÍ ŠKOLA LIDSKÝCH PRÁV)

Patenty a ti druzí

Rodinné stříbro

Čajovny a kavárny

Funguje u nás právo?

Kde nechal tesař díru...

SHREK – Pohádka pro velké

Sláva příliš barokní nejen Čechie

KDO Z VÁS JE BEZ VINY...

Babí léto - recenze

OSUD BÝVÁ SVINĚ

Obrana mírného memorování

Změna programu vyhrazena

Causa USA

Dopis z Reichu

Chapadlo

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners