zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 28
ČLÁNEK: Počet zobrazení 2108. (Sessions 2046)
VÝCHOVA PRÁVNÍKŮ V ČECHÁCH (LETNÍ ŠKOLA LIDSKÝCH PRÁV)
     

VÝCHOVA PRÁVNÍKŮ V ČECHÁCH (LETNÍ ŠKOLA LIDSKÝCH PRÁV)

Nepoložili jste si někdy otázku proč není fakultou podporovaný nějaký program umožňující studentům přístup k praxi v průběhu studia tak, jako tomu je na zahraničních vysokých školách?!

Že na praxi bude dost času po škole? Teď bychom měli co nejlépe zvládnout teorii? Ano, jenže nebylo by lépe moci si spojit teorii s praxí? Kolik studentů už má za sebou RODINU, PRACKO, OBCHOD, OBČANA, DUŠEVKO, SPRÁVU, TREST či PROCES? Většina. Ale kdo z  nich si za tím umí představit ten skutečný "proces"? Tedy sled činností a událostí. Dokumenty, jež je třeba připravit, podat, opatřit kolkem atd. Kde je podat, kdy, v kolika kopiích a jak skutečně konkrétní listiny vypadají?

Je paradoxní, že tyto dva procesy (tedy vzdělávání a praxe) jsou u nás nadále od sebe násilně oddělovány a není využíváno výhod, které nabízí souběh obou, tedy především možnost vzájemného ovlivňování, zejména prostřednictvím mnohem snadnější výměny informací mezi teorií a praxí. Tento systém by musel nesporně plodit mnohem odolnější a schopnější odborníky, nemyslíte?

Takový pokus dát studentům možnost nahlédnout na jejich teoretických základech pod pokličku praxe se uskutečnil před několika týdny v Brně. Ve dnech 16. - 22. září se na Pryglu stranou civilizace odehrálo něco, čeMU by mnohý pedagog jen stěží uvěřil. Ve svém volnu se tam sešlo 23 studentů, aby se dověděli něco bližšího o veřejnoprávním sektoru, prosazování lidských práv a ochraně životního prostředí, a to nikoliv v prostředí brožovaných skript, ale v reálném životě.

Program každého dne byl rozdělen do několika tématických bloků oddělených krátkými přestávkami, jež vyplňoval pohyb, tak důležitý po dlouhém sezení.

Jednotlivé bloky začínaly teoretickým úvodem (osvěžení látky) a po něm následovalo řešení příkladů z praxe. Ti, kdo už měli daný předmět zvládnutý i ve škole, se „poprali“ s nastíněnými problémy o poznání úspěšněji než jejich mladší kolegové. Bylo však zajímavé sledovat, jakým způsobem se dovedli se zadanými úkoly vypořádat o rok či dva mladší studenti. Někdy měli k dispozici jen stručný teoretický úvod, který zkušenějším účastníkům sloužil k pouhému opakování a oni podle něj (samozřejmě s pomocí ostatních) rozlouskli i ty nejtěžší případy. Tam, kde vzhledem k věku nestačily zkušenosti, tam si vypomohli „selským rozumem“. Možná však právě proto potrápili svými otázkami i zkušené profesionály, kteří tak byli nuceni hledat vysvětlení, kterým se na diskusních fórech mistrně vyhýbali. Když totiž trošku změníte svůj přístup, můžete se dobrat překvapivých výsledků a nachytat i zavedené odborníky.

Studenti ze všech čtyř právnických fakult si tak mohli v rámci simulovaného procesu v trestním právu vyzkoušet vše od spáchání trestného činu přes vyšetřováni až po uložení trestu pod dohledem bývalého zkušeného soudce a státního zástupce. Ve správním právu ( právo na informace, právo životního prostředí) si „obešli“ několik správních úřadů a pokusili se od „zkušených“ úředníků získat informace, vypracovali několik podání, stali se účastníky správního řízení a museli pohotově reagovat na podivná rozhodnutí SÚ.

V části věnované právní ochraně dětí byli podrobeni všem procedurám, které dle našeho právního řádu mají vést k ochraně dítěte. Se smyslem pro realitu je „trápily“ dětská psycholožka a právnička zabývající se touto oblastí. Na závěr frekventanti zhlédli dokumentární film zachycující skutečné dětské osudy, aby si znovu uvědomili, že cesta práva je jen jedna z mnoha, a ne vždy ta nejúspěšnější.

Blok o násilí na ženách nepotřebuje komentář, spíš novelu určitých předpisů. Co ale hlavně čeká na nás na všechny, nejen právníky, je změnit naši krásnou občanskou demokratickou společnost.

Doufám, že se mi podařilo vás seznámit alespoň s částí zajímavého programu LŠLP. Ostatní zajímavosti jako například diskuse s naším ombudsmanem JUDr. Otakarem Motejlem (mimochodem ví, jak nudit), záležitosti uprchlíků,ochrana spotřebitele, ale i mnoho dalšího se možná stane náplní některých dalších článků.

Mimochodem, zkuste i vy spojit teorii s praxí a dát tak smysl svému studiu či VYUČOVÁNÍ.

Robert Cholenský

(Skoro úplně) Suchá fakta

Ve dnech 16. až 22. září 2001 uspořádal Ekologický právní servis za finanční podpory Open Society Found („díky Georgi“) na brněnské přehradě třetí ročník Letní školy lidských práv. Akce se zúčastnilo 23 studentů vyšších ročníků všech čtyř českých právnických fakult (jako bývalý druhák jsem patřil k nejmladším, ale přesto to stálo za to), kteří měli během programem „našlápnutého“ týdne možnost osvěžit si (ti mladší pak se seznámit) s právem na informace, správním a trestním právem, právem životního prostředí, rodinným právem s akcentem na problematiku domácího násilí, právem uprchlickým, mezinárodním právem veřejným a právem na ochranu spotřebitele v simulované praxi.

Pomocí hraných soudních přelíčení v trestních věcech (rasisticky motivované trestné činy, znásilnění), celých správních jednání (je až neuvěřitelné, jak vám jako investorovi, při správním řízení o udělení stavebního povolení pomůže pár „omylem vykácených“ vzácných stromů, kterými tedy není třeba se dále zabývat a pokuta, ta se přece nějak uhraje...) a podobných jsme měli v dnešní době poměrně vzácnou možnost osahat si právo v praxi ještě během studia.

Krom dále zmíněného ombudsmana nás svou návštěvou poctil i doc. Jílek, jehož workshop byl rozhodně jiný, než na co jsou zvyklí studenti ze standartních seminářů. (Víte co znamená pojem „pod jursidikcí“? My to řešili třičtvrtě hodiny.)

V příštím roce se bude akce opakovat, vřele tedy doporučuji zúčastnit se!

Martin Strnad

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 2 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 28

 

VÝCHOVA PRÁVNÍKŮ V ČECHÁCH (LETNÍ ŠKOLA LIDSKÝCH PRÁV)

Patenty a ti druzí

Rodinné stříbro

Čajovny a kavárny

Funguje u nás právo?

Kde nechal tesař díru...

SHREK – Pohádka pro velké

Sláva příliš barokní nejen Čechie

KDO Z VÁS JE BEZ VINY...

Babí léto - recenze

OSUD BÝVÁ SVINĚ

Obrana mírného memorování

Změna programu vyhrazena

Causa USA

Dopis z Reichu

Chapadlo

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners