zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 33
ČLÁNEK: Počet zobrazení 2155. (Sessions 2076)
Dobrý či zlý?
     

Dobrý či zlý?

Jednou při četbě nejmenovaného deníku, mě zaujala zpráva, že jedna brněnská vojenská divize ponese jméno Albrechta z Valdštejna. A toto mě zarazilo. Připomeňme, že jméno tohoto vojevůdce pro armádní jednotku je z vojenského hlediska oprávněné. Ano, tento muž byl generalissimus císařských vojsk a asi i skvělý dobový stratég. Ale při přechodu české armády k profesionalizaci je třeba při pojmenování přihlížet i k určitým lidským, morálním a všeobecně uznávaným hodnotám člověka, který má být záštitou jednotky.

Takže přibližme si trochu tohoto muže, který žil na přelomu 16. a 17. století, z mých kusých znalostí historie. Tento, původním vyznáním nekatolík a plukovník moravského stavovského vojska, přešel v roce 1619 na stranu habsburského panovníka Ferdinanda II. a přitom neopomněl odvésti celou plukovní hotovost do Vídně. Samozřejmě za tento čin hodný šlechtice následovalo povýšení. Za neochvějné služby, tentokrát připomeňme, že sloužil císaři, získal možnost skoupit konfiskovaný majetek za jeho zlomkovou cenu. Přes tento nemalý zisk si Valdštejn přilepšoval ražením tzv. dlouhých mincí. Kdo netuší co to bylo, ať se obrátí na moudrou knihu nebo na přednášejícího českých právních dějin. V průběhu třicetileté války, kdy se válečné štěstí přiklánělo tu na onu a tu na druhou stranu, se rozkolébalo i Valštejnovo odhodlání sloužit jednomu pánovi. Historici spekulují, zda mu byla nabízena česká koruna výměnou za zradu císaře. Ať tak či onak, neměl zřejmě daleko k přeběhnutí na protihabsburskou stranu. Ferdinand II., který špatně snášel nejistotu, (asi jako Václav IV. kočky a bouřku), neváhal a dal požehnání k zavraždění svého vojevůdce v Chebu v roce 1634.

Nevím, zda máme dostatečný časový odstup od těchto událostí a můžeme-li posoudit, jestli Albrecht z Valdštejna je vhodnou osobou pro název českého vojenského útvaru. Ale koneckonců každý si dnes může myslet své. Nebo ne?

Jaroslav Jemelka

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 0 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 33

 

Chapadlo

PrF UK dočasně uzavřena?

Klíče k příštímu přijímacímu řízení

Pirátský shareware

Kamenná divadla 2002/2003

PUBLIKACE BEZ LEGRACE ANEB HLEDEJTE REDAKTORY SAMI V SOBĚ

Senátní zpravodaj

Dvourychlostní právník

...aby se vlk nažral...

Zpoza ovec I.

Změny v uspořádání jídelny v menze

Milá rodina a kamarádi...

Jak se žije s chlupatýma nohama

A přece se točí!

Dobrý či zlý?

Cesta do Evropy aneb Saarbrücken 2002

Jak se studuje v Manchesteru...

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners