zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 33
ČLÁNEK: Počet zobrazení 2222. (Sessions 2144)
Jak se studuje v Manchesteru...
     

Jak se studuje v … Manchesteru

aneb [velkom to da suny nort]

V loňském roce jsem byl mezi dalšími studenty z naší drahé alma mater vybrán do programu Socrates-Erasmus, který umožňuje univerzitním studentům získat jedno- či dvousemestrální zkušenost na zahraniční vysoké škole.

Manchesterská metropolitní je univerzitou relativně mladou, vznikla sloučením více ústavů v devadesátých letech minulého století. Hlavní komplex budov leží takřka v centru města, univerzitní kampusy jsou však situovány ještě na šesti dalších místech. Co se celkového počtu studentů týče, je to jedna z největších univerzit ve VB.

Z jistých důvodů však studenti PrF MU nenastoupili na School Of Law, nýbrž na Department Of Applied Community Studies, jehož absolventi se uplatňují vesměs jako sociální pracovníci. I zde se však vyučují předměty s právem související jako například Introduction to Law, Immigration&Welfare, Political Economy of Welfare apod. (Na druhou stranu si nejsem jistý, zda by nám paní proděkanka uznala případných 10 kreditů za Gay&Lesbian Studies ) S povšechnou orientací v základních pojmech sociologie či politologie prvního ročníku se tady čeští studenti neztratí.

Kromě pěti studentů z Brna sem v loňském roce v rámci programu Socrates-Erasmus přijelo ještě dalších deset studentů z Německa, Španělska, Finska, Nizozemska a Maďarska. Použitý mužský rod slova student je zavádějící, neboť se jednalo až na mě a jednoho Fina o dívky. (Olubenga vlastně ani není Fin, ale Nigerijec, žijící ve Finsku.)

Co je pro Čecha na MMU zcela novou zkušeností, je všudypřítomná etnická různorodost. Akademická obec je zde z nemalé časti tvořena příslušníky rozsáhlé místní pakistánské komunity. Ale i další evropské, asijské či africké národy jsou mezi studenty bohatě zastoupeny. Akademický rok je zde rozdělen do trimestrů, v polovině každého z nich je tzv. reading week, během kterého se nevyučuje.

Studentské spolky na úrovni fakult nejsou běžné, avšak celouniverzitně působí Students’ union, což je univerzální, všezastřešující organizace sídlící v budově přibližně o velikosti Rektorátu MU. V těchto prostorách probíhají neustále nějaké burzy učebnic, veletrhy pracovních příležitostí a studentských brigád i hojně navštěvované diskotéky. V rámci Students’ union funguje několik desítek sportovních klubů a Societies, které sdružují studenty na základě společných zajmů napříč fakultami. Pokryta je většina sportů, přičemž zájemci si mohou vybrat i skoky na trampolíně či ženské rugby. Více intelektuálními jsou zmíněné Societies, které sdružují zájemce o hudbu, náboženství, jazyky, umění či politiku, mohou však být určeny i pro studenty určitého etnika či kultury. V těchto případech se přísně hledí na dodržování nediskriminačních pravidel, takže všichni mohou být členy všude, přestože se u židů či hinduistů členství v islámském kroužku dá jen těžko předpokládat. Samozřejmostí je kroužek pro tělesně postižené studenty. Univerzita má v hlavním kampusu i svá studentská kaplanství pro katolíky i protestanty a nezbytně též muslimskou modlitebnu.

Pokud se studentům PrF MU znovu naskytne možnost zažádat o Sokrates-Erasmus stipendium do Manchesteru, mohu tuto volbu doporučit i přes zdejší nezvyklou Mancunian English.

Info o univerzitě: www.mmu.ac.uk, www.mmsu.com.

Petr Jäger

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 3 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 33

 

Chapadlo

PrF UK dočasně uzavřena?

Klíče k příštímu přijímacímu řízení

Pirátský shareware

Kamenná divadla 2002/2003

PUBLIKACE BEZ LEGRACE ANEB HLEDEJTE REDAKTORY SAMI V SOBĚ

Senátní zpravodaj

Dvourychlostní právník

...aby se vlk nažral...

Zpoza ovec I.

Změny v uspořádání jídelny v menze

Milá rodina a kamarádi...

Jak se žije s chlupatýma nohama

A přece se točí!

Dobrý či zlý?

Cesta do Evropy aneb Saarbrücken 2002

Jak se studuje v Manchesteru...

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners