zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 17
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1864. (Sessions 1848)
K hodnocení výuky
     

Na sklonku minulého akademického roku proběhlo na naší fakultě ( jako na všech ostatních fakultách MU ) hodnocení úrovně výuky a vyučujících. Hodnotiteli byli studenti 2.-8. semestru, kteří se nyní často snaží zjistit, zda vůbec někdo tento průzkum viděl a jaké výsledky z něho vzešly. Obrátili jsme se proto na pana děkana, který nám informace poskytl. Předem upozorňuji, že pokud by někdo chtěl znát jména „nejhoršího“ nebo „nejlepšího“ učitele fakulty, bude zcela jistě zklamán.

Celý průzkum názoru studentů na některé aspekty výuky (jak zní oficiální zadání) vymyslela, hradila, formulovala, organizovala a hodnotila Masarykova Univerzita. Na fakultu po vyhodnocení přišel sto padesáti stránkový materiál, který pan děkan „bere na vědomí, nechá se jím inspirovat, ale ne zotročovat.“ Konkrétně to znamená, že byli informováni vedoucí kateder o výsledcích jejich pracoviště s tím, že výrazné výkyvy u jednotlivých vyučujících směrem dolů byly zmíněny osobně a konkrétně. Každý z pedagogů se také může o svém hodnocení informovat, ale rozhodně toto nebude přístupno veřejnosti. Je také nezbytné upozornit na rozdílnou vypovídací schopnost jednotlivých údajů, protože počet studentů, kteří hodnotili daného vyučujícího se pohybuje mezi 8 – 300 jedinci, což je obrovský rozdíl. Proto se také jednotlivé extrémní hodnoty známek u jednotlivých kritérií pohybovaly téměř po celé škále. (Nejhorší vážený průměr náročnosti na seminářích byl 4,5* a to už je číslo, ze kterého byly vyvozeny důsledky.)

Celkové vážené průměry známek byly následující:.

Odborná úroveň přednášky … 1,50
Srozumitelnost přednášky … 2,07
Novost informací na přednáškách … 1,75
Přístup učitele na přednáškách … 2,11
Další využitelnost předmětu … 1,85
Odborná úroveň cvičení … 1,70
Srozumitelnost cvičení … 1,95
Novost informací na cvičení … 1,90
Náročnost cvičení … 2,70
Přístup učitele na cvičeních … 2,04

Obecně lze hodnotit výsledky PrF velmi dobře, zejména v porovnání s některými jinými fakultami, a protože průzkum byl pro fakultu přínosem, bude se jistě opakovat i přesto, že je poměrně nákladný. Dalším výsledkem průzkumu je také to, že si vedení fakulty potvrdilo zájem studentů o rozšíření otevíracích hodin ve studovně a potřebu další počítačové učebny. Do konce tohoto akademického roku se proto vedle stávající učebny objeví další místnost vybavená počítačovou technikou.

MIROSLAV JURMAN

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 0 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 17

 

Chapadlo

OČIMA PRVÁKA

Z optiky studentových brýlí

Přípravný kurs

KRÁTKÝ PROCES

Rozhovor s prof. JUDr. Petrem Hajnem, DrSc.

Zpoza křa

Geneze jedné učebnice

K hodnocení výuky

KONZERVATISMUS Z BOŽÍ MILOSTI

Hledání léku pro nemocnou justici

Cukr a bič

Filmová škola trochu jinak

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners