zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 10
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1657. (Sessions 1622)
Věc: Kolejní systém
     

V lednu schválil akademický senát návrh nového systému pro přidělování míst na kolejích.

Bohužel však opomenul normu vysvětlit a představit studen-tům. Ti se o její existenci dozvěděli až v okamžiku, kdy se jim v ruce ocitl docela nový formulář žádosti. Tato stať se nebude snažit suplovat důvodovou zprávu, spíše se zastaví nad několika nejdůležitějšími (nejspornějšími?) body.

1) Z původního systému byl přejat princip zvýhodnění žadatelů z řad prvního ročníku - připadá na ně celá jedna třetina z celkového počtu míst na kolejích; druháci, třeťáci, čtvrťáci a páťáci se podělí o zbývající dvě třetiny.

2) Řízení je dvoukolové. V prvním kole se rozděluje 90 % míst, v druhém odvolacím kole desetina míst.

3) Ve struktuře prvního kola došlo k základním změnám: zohledňují se sice stále dvě kritéria - vzdálenost a sociální poměry, tím ale veškerá podobnost se starým systémem končí. Odpadly složité vzorce a mlhavé koeficienty pro výpočet bodového ohodnocení žadatele, systém je zprůhledněn do takové míry, že si každý uchazeč může sám spočítat, kolik bodů získá.

4) Pár slov ke vzdálenosti. Měří se v kilometrech po silnici mezi Brnem a místem trvalého pobytu žadatele. Velký důraz byl kladen na odbourání oblíbeného "přepisování se" k tetám do Chebu apod. - senát přijal poněkud komplikovaný systém prověřování skutečného stavu přes bydliště uvedené v přihlášce na fakultu. Pokud vzdálenost nepřevyšuje 50 km, žádost bude automaticky zamítnuta pro možnost dojíždění žadatele. Měření v kilometrech považují někteří (já) za méně spravedlivé než "vzdálenost v čase"; návrh na měření vzdálenosti v minutách dojíždění prostřednictvím počítačových programů IDOS a ABUS byl však pro složitost (já bych však spíše řekl pro přílišnou progresivitu) zamítnut. Měříme tedy stále v km po silnici a body přidělujeme podle vzorce 1 km=1 bod.

5) Sociální poměry byly problémem, nad kterým jsme strávili hodiny. A výsledek? Tabulka. Tady je:

pobíraná dávka - body příspěvek na dítě (zvýšený) - 170 příspěvek na bydlení - 134 sociální příplatek - 117 přídavek na dítě (základní) - 104 příspěvek na dopravu - 94 přídavek na dítě (snížený) - 62

Úrovně přídavků na dítě jsou osvětleny v zákoně (117/95 Sb.). 6) Za velkou věc považuji totální odbourání protekce v odvolacím kole. Až dosud se vyplatilo chodit často pít s předsedou kolejní rady. Jeho moc byla téměř kouzelná. Tomu je konec. Byla striktně stanovena pravidla: I. Nejprve získají koleje držitelé průkazů ZTP a ZTP-P (nutnost průvodce). To znamená stop stohům lékařských potvrzení od známých či uplacených lékařů. Nepomohou! II. Pokud zbydou ještě nějaká místa, sestaví se ze všech odvolávajících se žadatelů nový pořadník a body se přidělí dle schématu: body z 1.kola + body za prospěch (max. 70 bodů za vynikající průměr) + bonus pro studenty 5. ročníku (30 bodů) + bonus pro senátory (30 bodů). O tom, zda je správné odměňovat senátory touto výhodou, bychom mohli polemizovat. Já se domnívám, že to správné není (stejně jako v případě páťáků). Senát jako celek však hlasováním zaujal názor opačný a asi nezbývá, než to akceptovat.

Při hodnocení systému je třeba mít na vědomí následující věc. Navrhovatel se nesnažil dosáhnout dokonalosti, ale posunout řešení palčivých problémů o něco dopředu. Podstatné tedy je, zda je výsledek opravdu lepší než dosavadní stav. Já tvrdím, že je. A ještě něco - v usnesení, kterým se norma schvaluje, se mluví o přezkoumání její efektivity po prvním roce aplikace. Tedy žádná konzervace. Originální znění "Systému pro přidělování míst na kolejích" je k nahlédnutí v archivu studentské komory v místnosti č. 258. 

Milan Vacík, SK AS

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 0 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 10

 

Josef Brukner, Jiří Filip - "Poetický slovník"

Co mi vadí

Výuka mezinárodního práva uprchlického v anglickém jazyce

0

Glosa...ke slovům

Chapadlo

"Kdo neskáče, není Čech!"

Klišé stokrát jinak

Věc: Kolejní systém

Pobledlá hvězda temné legendy

Kritika jistého rozumu

Román je výzva

Zavést pevný rozvrh?

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners