zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 10
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1612. (Sessions 1596)
Kritika jistého rozumu
     

Nutno předeslat, že autor ve zvýšené míře využívá básnické licence na uvedení nespisovného, ba co více, neslušného výra-zu, a to opakovaně. Tento rozbor pak lze svým způsobem chápat i jako odzbrojení těch škarohlídů, kteří pod průhlednou záminkou mravní zkaženosti autorovy záměrně oslabí sílu jeho básnického odkazu a ten pak nenechají dopadnout plnou vahou své myšlenky na nebohé čtenáře, kteří až do skonání budou existovat s jakýmsi blíže nespecifikovatelným pocitem, že jsou o cos ochuzeni.

Autora nutno označit za člověka navýsost vnímavého, se schopností rozpoznat palčivý problém a s umem sobě vlastním jej, a co víc - formou vytříbeně uměleckou, pojmenovat: ubohá zvířena, ač v postavení vedle člověka navlas stejném, je jím nenáviděna, to jen pro svou nejzákladnější ze všech potřeb, totiž vyměšovat. Člověk žije ve svém pseudosvětě, kde jím vytvořené artefakty nazývá památkami a hystericky je ochraňujíc jim dodává vážnosti, uvádí je v postavení jakési nadvěci, která je však ve skutečnosti v poměru k veškerenstvu na stejné úrovni jako holubem případně hystericky chráněný a jím zvýjimečněný holubí exkrement. Co vede člověka k jeho neotřesitelné představě, že právě jím tvořené artefakty jsou hodny zvláštní ochrany, aha?

V duchu naznačené myšlenkové cesty se lze ubírat navýsost pohodlně po dobu rozboru prvého dvojverší. Zprvu přehledná a jasná hypotéza se ale se závěrem této epochální básně komplikuje a dává možnost vzniknout hned několika, a nutno dodat že, bohužel, v jistém ohledu protichůdným, variantám. Autor totiž, jak by se mohlo zdát, sám pravděpodobně propadá pocitu jakési výjimečnosti, naznává, že sám je hoden výše popsané zpochybňované nedotknutelnosti, dovedeno ad absurdum se sám považuje za památku. Lze se domnívat, že propadl všeprostupující mánii odsuzovat nevinné zvířecí tvory a trestat je za skutek z jejich hlediska naprosto přirozený, v tomto případě nejlehčí formou postihu, totiž vulgárním ponížením. Výsledkem této myšlen-kové konstrukce pak nemůže být nic jiného, než označení autora za bezcharakterního lotra, který vyznává věc, kterou kritizuje. Tudy cesta, máme-li se dobrat pozitivního resumé, nevede.

Vyjdeme-li totiž z předpokladu, že autor si svou ctnost nese a udrží po dobu celého čtyřverší, pak je nutno jej označit za pří-kladného hrdinu, jenž přestože masírován společenským klimatem, záměrně na sebe vezme tíhu viny celé společnosti, ne-klesne pod její vahou, vytrvá jen díky své olbřímí morální síle a zocelen přestálým utrpením se jme kritisovat formou níže uve-dené básně:

HOLUBI /anonym/

Serete lidi -

serete jim na památky.

I mne serete.

Posrali jste mne.

-malá-

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 0 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 10

 

Josef Brukner, Jiří Filip - "Poetický slovník"

Co mi vadí

Výuka mezinárodního práva uprchlického v anglickém jazyce

0

Glosa...ke slovům

Chapadlo

"Kdo neskáče, není Čech!"

Klišé stokrát jinak

Věc: Kolejní systém

Pobledlá hvězda temné legendy

Kritika jistého rozumu

Román je výzva

Zavést pevný rozvrh?

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners