zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 10
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1723. (Sessions 1707)
Výuka mezinárodního práva uprchlického v anglickém jazyce
     

Jde o povinně volitelný předmět připravený pro studenty devátého semestru magisterského studia ve spolupráci doc. JUDr. Dalibora Jílka, CSc. (Katedra mezinárodního a evropského práva) s Phdr. Radoslavou Šopovovou (Oddělení odborné jazykové přípravy) a řadou dalších odborníků z praxe. Výuka bude sestavena ze tří základních prvků. Bude to nejprve dvanáct hodin odborné jazykové přípravy se zaměřením na studium primárních právních pramenů (Ženevská úmluva o právním postavení uprchlíků, New Yorský protokol k Ženevské úmluvě z roku 1967 a Příručka vypracovaná Nejvyšším úřadem pro uprchlíky při OSN, která vymezuje definici uprchlíka).

Na tuto jazykovou přípravu bude navazovat cyklus šesti přednášek, z kterých čtyři přednesou hostující profesoři. Třetím prvkem struktury semináře bude dvanáct hodin odborných seminářů vedených metodou týmové výuky opět v anglickém jazyce. Z důvodu omezené kapacity se výuky bude moci zúčastnit pouze dvacet až čtyřicet studentů (tzn. jedna až dvě seminární skupiny). Pod-mínkou účasti je alespoň dostatečná pasivní znalost jazyka, přičemž studenti, kteří tuto výuku budou absolvovat si mohou zvolit, zda budou postupovou zkoušku z tohoto předmětu skládat v anglickém jazyce. Uvažuje se o vystavení certifikátu dokládajícího absolvování této výuky, kterým student bude moci prokázat svou jazykovou i odbornou připravenost v dané oblasti. Do budoucna tento pedagogický kolektiv uvažuje i o výuce předmětu ve francouzském a německém jazyce. Je moc fajn, že výuka odborných předmětů v cizím jazyce není na Právnické fakultě MU jenom teore-tickým pojmem. -tb-

-tb-

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 0 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 10

 

Josef Brukner, Jiří Filip - "Poetický slovník"

Co mi vadí

Výuka mezinárodního práva uprchlického v anglickém jazyce

0

Glosa...ke slovům

Chapadlo

"Kdo neskáče, není Čech!"

Klišé stokrát jinak

Věc: Kolejní systém

Pobledlá hvězda temné legendy

Kritika jistého rozumu

Román je výzva

Zavést pevný rozvrh?

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners