zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 03
ČLÁNEK: Počet zobrazení 3545. (Sessions 3296)
Sv. Augustýn
     

Chceš-li vejíti do života, zachovej přikázání. Odstraň ze svého srdce hořkost zloby a nepravosti.

Augustin ve Vyznáních (kniha 13.,hlava XIX.„Cesta dokonalosti"):„...Tázal se bohatý mládenec dobrého mistra, co má učiniti, aby obdržel život věčný... - Chceš-li vejíti do života, zachovej přikázání. Odstraň ze svého srdce hořkost zloby a nepravosti, nezabíjej, necizološ, nekraď, nemluv křivého svědectví, aby se ukázala souš a zplodila úctu k otci a matce, a lásku k bližnímu. ..." Augustinova slova živě nabádají k možným úvahám také v současnosti. Koho oslovují? - Předně: každého člověka. A blížejí: člověka, jenž „chce obdržet život věčný". Poslední výraz osvětluje název kapitoly: Cesta dokonalosti. Nečiní člověka člověkem právě bezpodmínečné následování jí udávaného směru? - Na konci této cesty ovšem není žádný cíl („dokonalost"). Její správné procházení zaručují jen milníky, které však postrádají charakter cíle. Na počátku tedy: „zachovej přikázání", protože samotné vidění správného nezaručuje jeho bezpečné následování. Právě dodržování „přikázání" předjímá zásady, které se vztahují k jiným lidem. Na jejich základě nemá člověk „zabíjet, cizoložit a krást". K těmto zákonům se hrdě hlásí i člověk po 1500 letech. - Na úplném počatku a konci Augustinova výkladu se však objevují člověku nepoměrně méně srozumitelná vyjádření. Totiž „odstraň ze svého srdce hořkost zloby a nepravosti" a dosáhni, aby se ukázala - „láska k bližnímu". Porozumění chybí. Neztrácí se však jeho absencí také lidství současného člověka? - Jak je převážně současný člověk ve vztahu k ostatním?

Člověk se dnes denně setkává s nepoměrně větším počtem lidí, než tehdy mohl Augustin. Toto nucené setkávání však nevytváří podmínky pro vznik vztahu. Naopak, činí nezbytným vzájemné opomíjení. Opomíjení ruší jakýkoli vztah a smazává jeden rozměr člověka. - Stejně tak nevede veliké množství „přátel" k vytvoření přátelství. Tito „přátelé" ztrácejí z pohledu vše kromě „jejich věcí" a lidé, k nimž se obracejí, jsou naprosto stejným přistupem ke všem snižováni na věci. - „Láska k bližnímu" a „odstranění hořkosti zloby a nepravosti" rozhodně netryskají z náboženského zaujetí či fantastického mysticismu. Spoluurčují vztah člověka k jiným lidem. Jejich ztrátou se člověk zbavuje lidství. Doba, jež toto zbavování nese hrdě na štítu jako heslo a to se tak stává téměř nutným, zavazuje všechny vůči všem pro zachování nezbytného množství lidskosti. Jeho zmizením se uzavírá „Cesta dokonalosti", umírá člověk.

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 10 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 03

 

Chapadlo

Komise pro zvýšení kvality univerzitního vzdělávání

Německy z Internetu

VŠICHNI DOPŘEDU, PAN Š. DOZADU

Vy volové.

Ve jménu -báseň

Vážené kolegyně a kolegové.

Rozhovor s prof. JUDr. Petrem Hajnem, DrSc.

Koncert k variaci na lásku

Tak ako to robia slimáci

SÁŇKY V NOVÉM ROCE

PRÁVNICKY O NEPRÁVNICKÝCH VĚCECH

Hospoda Pijava

Nic nového pod sluncem

Vadí - nevadí

Ad král Ubu

ELITOKRATICKÝ MANIFEST

ČLOVÍČKU

VZTAH STÁTU A CÍRKVE V MODERNÍM STÁTĚ

Vaří menza problémy?

Sv. Augustýn

Bojím se

Brandonové a Pláteníci

Vztah státu a církve v moderním státě

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners