zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 03
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1722. (Sessions 1714)
ELITOKRATICKÝ MANIFEST
     

Společnost se změnila, její masová podstata se stává stále více výraznější. Změnila se i forma masy i způsoby jejího ovládání. Masmedia zde plní nezastupitelnou roli. Reklama, která ji také ovládá, působí, jako každý podnět mobilizující masu, na pudové, iracionální Já v jedinci. V chování naší společnosti - masy - je tedy převaha iracionálního rozhodování. Reklama ovládla i politický život, což se zcela určitě projevilo na jeho kvalitě.

Různí jedinci podléhají mase různě. Je nesnadné najít absolutní kritérium, které odliší lidi na jedince mase podléhající a na jedince vůči mase odolné. Přesto můžeme vidět, že někteří lidé mase podléhají méně. My, elitokraté, se domníváne, že rozhodujícím pro tuto odolnost je vzdělání. Vzdělaní lidé jsou méně ovlivnitelní ve svém úsudku než lidé méně vzdělaní. Nehodláme hodnotit existenci člověka, hodnotu jeho bytí, pouze kvalitu jeho rozhodování, respektive hledáme objektivní skutečnosti, které tuto kvalitu determinují. Elitokraté volají proti průměrnosti, která rozhoduje. Elitokraté volají proti vládě tupého davu, proti vládě ovladatelné masy. Ovladatelná masa se domnívá, že vládne sama, ale ve skutečnosti pouze tlumočí vůli toho, kdo ji ovládá. Jakápak vláda lidu?

Periklés, zakladatel demokracie, tvrdí : "Ne všichni jsme schopní vlády, ale všichni jsme schopni ji posuzovat." Hle, jak tento demokrat par excellence tvrdí, lidé nejsou stejní. Lidé si nejsou rovni ve svých schopnostech, lidé si nejsou rovni ve své schopnosti rozhodovat. Přesto jejich rozhodnutí má stejnou hodnotu. Elitokraté praví: "Pohleď, Perikle, všichni jsme sice schopni vládu posuzovat, ale v naprosto různé kvalitě." Sám předmět posuzování se od Periklovy doby velmi změnil, stal se pro průměrného člověka příliš složitým. Průměrný člověk si je vědom této složitosti, a proto se často rozhodování i sám vyhýbá (srovnej například malou účast ve volbách).

Slyš Elitokraty, kteří volají: "Nahraďme kvantitu kvalitou!" Voláme po nespravedlivém systému. Je však mnohem méně nespravedlivý, než systém současný. Chceme, aby váha voličova hlasu byla posuzována z hlediska jeho dosaženého vzdělání. Počet lidí, kteří budou nespravedlivě zařazeni z hlediska skutečného vzdělání oproti tomu, jaké vzdělání mají deklarováno, bude nesrovnatelně menší, než počet lidí, jejichž hlas je dnes rovnocenný z hlasy příslušníků ovládané masy. Elitokraté nechtějí zlepšit člověka, jen systém, v němž žije. Nejde o likvidaci demokracie, jen o její novou formu. Jde o likvidaci stávajícího pojetí demokracie.

KAREL MÁS

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 2 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 03

 

Chapadlo

Komise pro zvýšení kvality univerzitního vzdělávání

Německy z Internetu

VŠICHNI DOPŘEDU, PAN Š. DOZADU

Vy volové.

Ve jménu -báseň

Vážené kolegyně a kolegové.

Rozhovor s prof. JUDr. Petrem Hajnem, DrSc.

Koncert k variaci na lásku

Tak ako to robia slimáci

SÁŇKY V NOVÉM ROCE

PRÁVNICKY O NEPRÁVNICKÝCH VĚCECH

Hospoda Pijava

Nic nového pod sluncem

Vadí - nevadí

Ad král Ubu

ELITOKRATICKÝ MANIFEST

ČLOVÍČKU

VZTAH STÁTU A CÍRKVE V MODERNÍM STÁTĚ

Vaří menza problémy?

Sv. Augustýn

Bojím se

Brandonové a Pláteníci

Vztah státu a církve v moderním státě

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners