zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 22
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1827. (Sessions 1795)
Rozhovor s Radimem Charvátem
     

Rozhovor s Radimem Charvátem

Radim Charvát se narodil v roce 1978 jako nevidomý, vlivem nevhodně předepsaných léků v průběhu těhotenství, absolvoval speciální MŠ a ZŠ pro zrakově postižené, následně Biskupské gymnázium v Brně, v současné době je jedním z nejlepších studentů 4. ročníku PrF MU.Je svobodný, žije v Brně.

Jak ses dostal k právu?

Zlom nastal na gymnáziu, kdy jsem si začal uvědomovat, čím bych se chtěl zabývat po studiu na střední škole. Inklinuji spíše k humanitním předmětům, a proto se moje rozhodování zaměřilo na tyto obory. Na právnické profesi mě zajímal způsob myšlení a argumentace.

Jaké prostředky používáš ke studiu?

Používám standardní počítače, které jsou vybaveny zvukovou kartou a speciálním programem, který mi čte veškeré informace z obrazovky počítače. Mohu tak pracovat s většinou aplikací jako jsou textové editory, ASPI, internetové prohlížeče atp.

Jakým způsobem si opatřuješ literaturu ke studiu?

Shánění literatury je pro mne jeden z klíčových problémů. Naštěstí je v současné době již většina knih psána v digitální podobě (na počítači). Vydavatelství MU a některá další mi na moji prosbu poskytují požadovanou literaturu (např. skripta a komentáře k zákonům) na disketách. Některá skripta a časopisecké články mi ale poskytují přímo autoři (pedagogové naší fakulty), za což bych jim chtěl touto cestou poděkovat. Pokud se mi totiž nepodaří příslušný titul sehnat, je třeba jej převést z podoby tištěné do digitální pomocí skeneru a OCR programu, což je časově náročné.

Kam bys chtěl směřovat své úsilí po fakultě?

Úplnou detailní představu ještě nemám, avšak kromě takových právních odvětví jako je občanské a obchodní právo mě zajímá právo mezinárodní a evropské a rovněž mě zaujala problematika duševního vlastnictví, právních aspektů výpočetní techniky a nekalé soutěže. Těmito směry bych se chtěl ubírat např. jako právní poradce, advokát a pokud by mi to bylo umožněno, věnovat se vědecké činnosti na naší fakultě.

Čemu se věnuješ mimo školu?

Jako povinný tělocvik jsem měl plavání. Mezi moje další oblíbené letní aktivity patří jízda na dvojkole. Mám vždycky radost, když kromě rodinných příslušníků najdu nějakého „dobrodruha“, kdo se nebojí se mnou jet.

K dalším koníčkům se řadí potápění (s výstrojí), kde je samozřejmě nutný odborný dozor. Svět pod vodou je úplně jinačí, akustika na mě působí uklidňujícím dojmem. Nejkrásnější zážitky mám z Egypta (z Rudého moře), kde jsem si mohl šáhnout na různé korály, mořské rostliny atp.

V zimě jezdím lyžovat na hory, a to jak na běžkách, tak sjezdovkách, samozřejmě vždy s trasérem, který mj. dává pozor, abych se s něčím, popř. někým fyzicky nepotkal.

A co studentský život?

Musím říci, že rád chodím do společnosti včetně kina, divadla a samozřejmě „restauračních zařízení“, zejména s některými kolegy a kolegyněmi z naší fakulty, bez jejichž pomoci by byl můj studentský život podstatně chudší, a to i ve škole.

Cítíš nějaký rozdíl mezi hodnocením Tvých studijních výkonů a výkonů ostatních kolegů?

Toto je oblast, kterou vnímám velice citlivě. Myslím si, že z hlediska nároků na úroveň vědomostí jsou na mě kladeny stejné nároky jako na ostatní studenty a jsem tomu rád.

Odlišností je pouze skládání zkoušek ve formě testu, který dělám ústně (znění testu je mi zkoušejícím čteno), což se většinou nedá považovat za výhodu. Proto mě velmi mrzí, když se zprostředkovaně dozvím o názoru některých studentů, že mám studium mnohem lehčí než ostatní. Zpočátku jsem se takovými pomluvami trápil, ale pak jsem si uvědomil, že je nemůžu ovlivnit a musím se s tím smířit jako se spoustou ostatních věcí.

Kolik zrakově postižených studuje na MU?

Nevím to přesně, ale řádově asi jeden až dva na většině z fakult MU.

Jak se Ti líbí Octopus?

Mám radost, že si můžu tento časopis pravidelně číst, protože obsahuje řadu informací z našeho (studentského) prostředí, a proto nepochybně patří ke studentskému životu na naší alma mater.

Chceš něco říci závěrem?

Mám dobrý pocit z toho, že můžu studovat na této fakultě obor, který mě baví, a  že mě pedagogové a studenti berou jako běžného člověka. Jsem moc rád, že mám na fakultě i dobré přátele a kamarády.

Miroslav Jurman

Miroslav Jurman

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 2 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 22

 

Chapadlo

Kravavé září

Nejoblíbenější kniha

JAK SE ŽIJE S DEMOKRATICKOU VÝCHOVOU

Báseň - Bez názvu

Bez brýlí

Brněnské tango

Spravedlnost a právo v předkřesťanských civilizacích

Střepy nesmyslných nadějí

Senátní zpravodaj

Oponentura

Umberto Eco : Foucoltovo kyvadlo

Stanovisko redakce

Rozhovory S...

Rozhovor s Radimem Charvátem

POESIE BEZE SLOV

Ohlasy

Patron

Život v oblouznění

Zpoza křa

Vykrvácel...

Kritika z  katedry Občanského práva

Kantorovy kruté komentáře

LETNÍ BRIGÁDY V ZAHRANIČÍ

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners