zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 22
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1813. (Sessions 1798)
Kritika z  katedry Občanského práva
     

Kritika z  katedry Občanského práva

Většina členů katedry Občanského práva ve společném vyjádření z 15.6.2000 adresovaném kolegiu děkana, studentské reprezentaci a vedoucím kateder k výsledkům sociologické ankety názorů studentů na výuku uvádí, že vítá každý pokus o zpětnou vazbu mezi učitelem a studentem, včetně této ankety, ale má a to, „že se v jejím zadání vyskytly metodologické nedostatky a věcné nepřesnosti, které mohou mít nezanedbatelný vliv na vypovídací hodnotu výsledků.“

Konkrétně upozorňuje mj. na tyto skutečnosti: mezi učiteli byli hodnoceni i učitelé, kteří v daném semestru vůbec nepřednášeli, popř. měli 1 nebo 2 přednášky, naopak někteří učitelé nebyli vůbec hodnoceni, ačkoliv učili, v některých případech bylo více hodnotitelů, než skutečných posluchačů na přednáškách, nebo že se v zadání ankety objevují přednášky a cvičení, avšak v informačním systému MU nejsou cvičení vůbec uváděna a tudíž by neměla být vyhodnocována jako podle IS MU nerealizovaná forma výuky. V neposlední řadě pak členové katedry nepovažují za vhodné, aby respondenti měli možnost v některých případech vulgárně anonymně zaútočit na učitele, jemuž není dána možnost ani vysvětlení ani obrany. Přičemž litují, že nutnost provedení této ankety nepřímo naznačila, že se na PrF MU doposud nepodařilo vytvořit prostředí pro otevřenou, demokratickou a čestnou výměnu názorů mezi učiteli a studenty.

Autor: Katedra obč. práva

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 1 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 22

 

Chapadlo

Kravavé září

Nejoblíbenější kniha

JAK SE ŽIJE S DEMOKRATICKOU VÝCHOVOU

Báseň - Bez názvu

Bez brýlí

Brněnské tango

Spravedlnost a právo v předkřesťanských civilizacích

Střepy nesmyslných nadějí

Senátní zpravodaj

Oponentura

Umberto Eco : Foucoltovo kyvadlo

Stanovisko redakce

Rozhovory S...

Rozhovor s Radimem Charvátem

POESIE BEZE SLOV

Ohlasy

Patron

Život v oblouznění

Zpoza křa

Vykrvácel...

Kritika z  katedry Občanského práva

Kantorovy kruté komentáře

LETNÍ BRIGÁDY V ZAHRANIČÍ

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners