zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 31
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1688. (Sessions 1645)
Za pozemkovým právem
     

Za pozemkovým právem

Připomíná-li čtenářstvu nadpis této glosy starší způsob označování nekrologu, nejedná se o náhodu. Považuji totiž za vhodné se s tímto předmětem rozloučit co nejdůstojněji, a to proto, že jeho výuku lze považovat za „zdařilý“ příklad některých nešvarů (abychom nebyli tak negativističtí, připomeňme i některé „švary“) typických pro výuku na naší akademické parcelce. Předmět sám tak do jisté míry hraje v tomto článku roli názorné náhodné oběti.

Studenti čtvrtého ročníku se možná v tuto chvíli diví, proč se Octopus neotře například o správní vědu, ovšem napsání článku rozvádějícího přísloví „z prdu kuličku neuválíš“ (aneb k tematické obsažnosti správní vědy na PrF MU), považujeme za nošení pokáceného porostu na pozemky určené k plnění funkcí lesa. Oproti tomu předmět pozemkové právo slibuje tematicky mnohé i těm, kteří první tři roky studia litovali, že nezůstali věrni rodové rolnické tradici a opustili rodnou hroudu. Slibuje...

O odborných kvalitách vyučujících tohoto předmětu není důvodu pochybovat. O to větší je škoda, že přednášená látka je často natolik rozsáhlá (a že to někdy byly opravdové informační smrště v dobrém slova smyslu), že nedává přednášejícím prostor k představení jejich ctěného jména. Snad je to dáno vrozenou skromností některých dam...aspoň má autor záminku k tomu, zůstat také v anonymitě

Často kritizovaná nepraktičnost výuky na naší fakultě zde dostává konkrétní rozměr ve chvíli, kdy student čtyři dny před zkouškou - tedy po šesti seminářích - zjistí, že v příloze vyhlášky 190/96 Sb. je ukázka geometrického plánu z katastrálního operátu a pochopí pocity egyptologa nad prvním hieroglyfem, neboť i tento dokument vidí poprvé, aniž by z něj čemukoliv rozuměl. Na estetickém dojmu a dětské radosti z mapy to pravda neubírá.

Kdo se těší, že skripta vše napraví, bude zklamán. Až bude někdo z katedry právních dějin mít zájem, redakce ráda tato skripta, jejichž dotisk z roku 2000 je zpracován podle právního stavu k 31.1.1996 (?!), zapůjčí, aby se i vyučující mohli zasmát nad zdařilými překlepy: Zemské desky tak sice zhořely v roce 1941, ale naštěstí zemský sněm ihned rozhodl, aby se v zápisech pokračovalo. Podle závěrů nových vizitací z let 1969-79 se pak vybíraly daně až do roku 1748 (formulace kráceny). Zasměji se rád, ale proč mě má při studiu takřka na každé straně zarážet neshoda přísudku či přívlastku s podmětem, nechápu.

I trojitý bonus v podobě přeházených stránek na koncentraci nepřidá. Ale když čtyřčlenný team této discipliny nezvládl skripta uvést za posledních šest let do souladu s právními předpisy, proč čekat polepšení od tiskařského šotka, že? Konečně je přeci úlohou studentů sledovat vývoj právní úpravy, tak proč by se tím měli zatěžovat autoři skript (doufám, že neinspiruji katedru občanského práva k tomu, aby začala vyučovat podle Gaiových Institucí). Přitom například „praktika“ k tomuto předmětu naznačují, že místní autorská Dvoukoalice dokáže zplodit i zdařilejší pedagogická dílka.

Sepsání tohoto pamfletu je odrazem autorova kladného vztahu k “matérii“ pozemkového práva a důvěry v to, že co lze zlepšit, má být zlepšeno. Pojednání o úrovni třeba takového občanského práva procesního na naší fakultě by bylo bojem s větrnými mlýny...nebo alespoň s jejich „institutem“....Dobrou noc.

-ňas-

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 4 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 31

 

Chapadlo

Krátká zpráva o krátké návštěvě

Kam jsme se poděli...

Obchodní smlouvy v „novém“ kabátě

Jedna kočka za druhou

Lesk a bída vědy historické

Ostrovy života - dvojí metr

Poněkud rozpačité divadlo

Co se v mládí naučíš...

Uznáme manželství osob stejného pohlaví?

Senátní zpravodaj

Jdou si s náma zaslawjenit!

HOSPODY No.6

Pohádka na nedělní odpoledne

Za pozemkovým právem

JAK SE ŽIJE NA NAŠÍ FAKULTĚ

Diskriminace na naší fakultě

Rapující školka

Když se studenti táží

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners