zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 31
ČLÁNEK: Počet zobrazení 2080. (Sessions 1958)
Lesk a bída vědy historické
     

Lesk a bída vědy historické

V naší současné společnosti jsou právníci poměrně populárními osobnostmi. Asi proto, že vystupují prakticky v každém druhém americkém televizním seriálu. (V každém prvním vystupují doktoři.) Jak už to bývá, popularita s sebou nese velké množství nesmyslných mýtů a předsudků. Kolem právníků se takové bludy vytvořily celkem tři:

1) Každý právník je děsně zazobaný.

2) Každý právník je mrzkého charakteru.

3) Každý právník je kápo na dějepis.

Zatímco bludy 1 a 2 jsou záležitost především praktických právníků, je blud č. 3 naopak doménou právnických fakult, jejich studentů jakož i rodičů a přátel takto postižených mladých lidí.

Už když se nadějný středoškolák v maturitním ročníku neopatrně zmíní, že své kroky hodlá směřovat ku studiu ponaučení právnického, nemine dne ani hodiny, aby nemusel reagovat na dotazy typu: „Jo na práva... to tě asi baví dějěpis, že jo?“ Absurdita celého procesu je pak dovršena tzv. přijímacím řízením (čti: „Zábavná soutěžní tipovací hra Chcete být právníkem?“), kde je uchazečům předhozena sada historických otázek, na které by správně neodpověděl ani docent historie za použití stohu odborné literatury. A podle tohoto síta se prosím vybírá, kdo bude dobrým právníkem.

Vazba mezi historickými znalostmi a předpoklady k úspěšnému výkonu právnického povolání je ryze iluzorní. Jak je na našich školách symptomatickou tradicí, neučí se to, co je potřeba v profesním životě, ale to, na co máme na škole kantory. Teprve ex-post se nejrůznější akademické autority snaží najít alespoň trochu důvěryhodné argumenty, proč právě tento zázrak poznání musí zabírat místo ve studijním programu, zatímco právo se krčí kdesi v koutku a nesměle čeká, jestli bude smět frekventanty stejnojmeného studijního oboru alespoň zběžně oslovit.

Podívejme se na několik nejtypičtějších argumentů, které zaznívají při obhajobě dějin coby povinného předmětu našeho studijního programu.

Právo je obor s dlouholetým vývojem, je potřeba abyste znali historii svého oboru. Zaprvé se jedná o truistický argument typu „Je to potřeba, protože je to potřeba.“ Zadruhé je celé toto tvrzení zjevně nesmyslné, protože kromě několika málo vědních oborů má prakticky každá věda svou historii. Jak je však vidět, zdaleka ne každá trpí právnickou historizující obsesí. Není mi známo, že by součástí studia na FJFI ČVUT v Praze byly „Dějiny fyziky“ nebo „Dejiny matematiky“ - a to jsou prosím obě zmiňované vědní disciplíny výrazně starší než jakékoli systematizované právo.

A podobně jako není na překážku kvantovým fyzikům v CERNu, když nemají úplně jasno v historických okolnostech objevu Archimédova zákona, současného právníka nijak nepoškodí, když nebude obeznámen s Kopčemovým Majestátem, Statuty Mamutíkovými o Pazourkovém regálu nemluvě.

Současná právní úprava (právní instituty, právní terminologie atd.) vycházejí ze svých historických předchůdců. Je potřeba, abyste je znali.

Opravdu?

A proč se tedy na lékařské fakultě neučí budoucí zubaři pracovat se šlapací vrtačkou? Copak ta dnešní vysokorychlostní, vodou chlazená ze své mechanické kolegyně nevyšla? A co takhle práce s rákoskou na fakultě pedagogická - též užitečný historický institut. A nebo povinný předmět „Parní stroj“ na fakultě strojní - není přece pochyb, že z parního stroje vychází velká spousta dnešních důmyslných zařízení - temelínský reaktorový blok například. Proč se jen právníci musejí utápět v minulosti na úkor studia současného stavu? V praxi se setkáte tu a tam s případy, které mají vazbu na dřívější právní úpravy - vezměte si třeba restituce.

Jasně. Hodně časté jsou především případy, k jejichž řešení je potřeba užíti Statuta Konrádova, Manželský patent Josefa II. o bulharských Krumových zákonech nemluvě. Každému soudnému studentovi 1. ročníku je jasné, že se v extrémních případech v praxi setká tak maximálně s ABGB a pár prvorepublikovými normami, což jsou předpisy, o kterých se mu i tak dostane dostatečného poučení od prof. Filipa na hodinách ústavního práva. Dále je potřeba si uvědomit, že tu a tam se člověk setká i s případem, kde by se mu hodila znalost genetiky, jaderné fyziky, medicíny nebo geologie. Přesto, alespoň podle mých informací, není v úmyslu naší fakulty kterýkoliv z těchto oborů zařadit do výuky v rozsahu tří semestrů.

Toto je univerzita, musíte mít všeobecné vzdelání.

A proč toto přesvědčení nesdílejí naši kolegové na fakultě přírodověděcké, lékařské nebo informatické? A proč, když máme mít všeobecné vzdělání, nemáme v studijím programu matematiku - pramáti exaktních věd a dokonalou to gymnastiku mozku?

Výuka historie na právech je tradiční.

Když je něco tradiční, ještě neznamená, že to není nesmírně hloupé. Tradiční způsob obdělávání zeminy pomocí ruchadla byl opuštěn a chybou by to nazval málokdo. Jsou studenti, kteří se právu chtejí věnovat na akademické a vědecké bázi, a ti historii potřebují.

Ano, podle některých odhadů je takových studentů v každém ročníku šest... i pět. Nechť si drazí kolegové ráčí zapsat právní dejiny jako volitelný předmět.

Historii musíte znát, abyste rozuměli světu kolem sebe.

No ale proto jsme přece chodili na gymnázium, kde nás dějiny učili osm let. Nebylo by tedy na čase povědět nám prozměnu něco o právu, o kterém jsme doposud nic neslyšeli a kvůli kterému jsme sem konec konců přišli?

Myslím, že se výše nastíněné úvahy odehrávají v myslích velkého množství studentů a že povinná výuka právních dějin v rozsahu tří semestrů je jen nežádoucím reziduem, které sice přežilo rok 2000, ale už mele z posledního. Čím více absolventů v praxi záhy zjistí, že jim veškeré historické ponaučení není vůbec k ničemu, tím dříve odzvoní dějinám na právech hrana. Už aby to bylo!

Dan Dvořáček

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 27 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 31

 

Chapadlo

Krátká zpráva o krátké návštěvě

Kam jsme se poděli...

Obchodní smlouvy v „novém“ kabátě

Jedna kočka za druhou

Lesk a bída vědy historické

Ostrovy života - dvojí metr

Poněkud rozpačité divadlo

Co se v mládí naučíš...

Uznáme manželství osob stejného pohlaví?

Senátní zpravodaj

Jdou si s náma zaslawjenit!

HOSPODY No.6

Pohádka na nedělní odpoledne

Za pozemkovým právem

JAK SE ŽIJE NA NAŠÍ FAKULTĚ

Diskriminace na naší fakultě

Rapující školka

Když se studenti táží

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners