zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 31
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1586. (Sessions 1570)
Krátká zpráva o krátké návštěvě
     

Krátká zpráva o krátké návštěvě

Den: 12. prosince 2001. Hodina: Někdy dopoledne. Stav: Normální.

Den: 12. prosince 2001. Hodina: Někdy odpoledne. Stav: Abnormální.

,,Už přijel?“ - ,,Jo, je u děkana!“ Kdo? Václav Havel. Prezident. Náš prezident. Náš první prezident České republiky. Byl tu 70 minut zaznamenané přítomnosti. Že o tom nevíte? Nejste jediní… Pan prezident měl totiž přání: Malou debatu se studenty. To rozhodlo. Před druhou hodinou odpolední se z našich technických pracovníků fakulty stali „gatekeepers and bodyguards“ a k zasedací místnosti děkanátu byli vpuštěni jen ti studující, kteří byli na schváleném seznamu, složeném z lidí majících zájem o ústavní právo jako obor (tedy diplomanti a SVOČky a SVOČáci na katedře ústavního práva) a výběru těch, které nominovaly studentské spolky. (Tady nalézáme odpověď na otázku „proč být v nějakém studentském spolku?“. Páragrafu bylo totiž panem děkanem vyhověno, za což děkujeme. Komu není jasno: Páragraf je to sdružení, jehož časopis s názvem Octopus právě čtete – možná jeden z důvodů, proč nebýt jen v ELSE nebo senátorem, apod.)

„Už jde!“ zaznělo nejméně desetkrát, než se tak skutečně stalo. Teze „malá debata se studenty“ totiž vylučovala přítomnost vyučujících, proto nejprve proběhlo oficiální přivítání pana prezidenta s pedagogy, kteří záhy osiřeli za zavřenými dveřmi. Za dveřmi, kde byla debata v obsazení: pan prezident, pan rektor, pan děkan, „Havlovi lidé“ (aneb jak asi vypadá kancelář a zbrojnice na pochodu?), neopomenutelní novináři a studenti. 13. prosince si potom mohl národ přečíst v denním tisku, kterak prezident besedoval se studenty a podle některých článků to bylo docela ostré. Asi zklamu: Nebylo, ale to by se potom ty noviny hůře prodávaly, že? Atmosféra byla velmi pohodová, předvánoční, téměř dokonalá idylka provoněná kávou a štrůdlem, slovo uděloval mluvčí pan Špaček, pan prezident s úsměvem proplouval v odpovědích limitovaným časem - doplňovaný nejen panem mluvčím, ale i panem Mathém a dalšími lidmi, jejichž prací je sledovat slova tázajících a s pochopitelnou bedlivostí i (především) slova prezidentova.

Hovořilo se o milostech (v době doznívající kauzy faráře Protivínského stále aktuální), o způsobu volby hlavy státu (jak známo, pan prezident by rád „přímou“), o pravomoci prezidenta aneb veto pořád stejně (i panu prezidentovi se zdá, že veto by mohlo být veto a nikoli ,,ještě jednou a důrazněji“) a závěr patřil státnímu zřízení ,,republika nebo monarchie?“. Pravda, tato závěrečná otázka vykouzlila na tváři pana rektora bodrý úsměv a pan děkan směřoval prosebný pohled k nebesům, ale pan prezident odpověděl s vtipem a v rámci časových možností velmi uspokojivě.

Samozřejmě, debata o čemkoliv z výše jmenovaného by mohla trvat nejméně hodinu, ale právě tolik času bylo na všechny otázky i odpovědi.

Třetí odpolední odbila, pana prezidenta další povinnost čekala. Závěrečné poděkování, kvapný odchod (kdo se nestačil zeptat, doháněl pana Špačka či Mathého, kteří „konvoj“ putující naší fakultou uzavírali, mrštnější a odvážnější dostihli pana prezidenta ku podpisu knihy) a byl pryč…

Díky a přijeďte zase! Třeba ,,pobejt i pár hodin“.

Tomáš Tyl

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 0 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 31

 

Chapadlo

Krátká zpráva o krátké návštěvě

Kam jsme se poděli...

Obchodní smlouvy v „novém“ kabátě

Jedna kočka za druhou

Lesk a bída vědy historické

Ostrovy života - dvojí metr

Poněkud rozpačité divadlo

Co se v mládí naučíš...

Uznáme manželství osob stejného pohlaví?

Senátní zpravodaj

Jdou si s náma zaslawjenit!

HOSPODY No.6

Pohádka na nedělní odpoledne

Za pozemkovým právem

JAK SE ŽIJE NA NAŠÍ FAKULTĚ

Diskriminace na naší fakultě

Rapující školka

Když se studenti táží

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners