zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 13
ČLÁNEK: Počet zobrazení 2164. (Sessions 2105)
Ke stylu odbornému ...
     

Nemohu se již delší dobu zbavit pocitu, že spisy pojednávající o odborné tématice, obzvláště pak vysokoškolská skripta, nejsou vůbec díly nerudných starců, kteří ve vědeckém zápalu a nadšené honbě za precizním popisem jen suše bádají a píší.

Naopak - myslím, že odborný styl výkladů tu vzniká nejednou s pobavením, úsměvem na rtech, ba až s ďábelskou radostí - „to budete, milánkové, koukat, co vám z toho udělám za vědu!“

Z toho plyne jasný cíl: není nutno, aby popisované bylo jasné, vědecké, cenné či dokonce užitečné, nýbrž aby se tvářilo jako nejvýše vědecké a nepostradatelné - neboť každý vědec je nepostradatelný.

V souvislosti s tím bývá dobré již na začátku publikace zdůraznit, že to, co velký mág neschopným učedníkům předkládá, je jen nepatrná hrstka z jeho dalekosáhlých vědomostí a zkušeností. Toho se dá jednak docílit vypracováním naprosto nepřehledného poznámkového aparátu, kde doba vydání užitých knih by se měla, možno-li, shodovat minimálně s dobou narození našich prababiček, jednak pak již klasickou douškou umísťovanou například do předmluvy všeobsahující patnáctisetstránkové "bichle": „Útlá brožura tohoto typu si neklade za cíl postihnout problematiku vyčerpávajícím způsobem. Jedná se spíše o jakýsi úvod do základů výseče problémů části sledované disciplíny a má poskytnout základní povědomí o problematice..."

Mimořádně rafinovaní "vlci" pak ještě v závěru pokorně prosí čtenáře díla, jež bylo lektorováno předními univerzitními celebritami, aby neváhali sdělit autorovi jakékoli připomínky ke správnosti obsahu, a to písemně či dokonce osobně.

Samostatnou kapitolkou budiž užívání cizích slov. Podezřívám vědce, že mají speciální slovníky cizích slov , tzv. „česko-cizí slovníky“ , řazené dle českých hesel, kde se jim nabízí k použití hned několik výrazů , hezkých či zrůdných , které si čtenář spolehlivě zpětně najde v klasickém slovníku. Tento způsob komunikace je sice, pravda, dosti zdlouhavý, nicméně efektní. Dělá z komára podstatně větší zvíře, jímž může být v krajním případě i velbloud .

Osvědčenými výrazy jsou např. „subsumovat“, „petrifikovat“, „matérie“, „gnoseologický“ či i jen docela normální žabařský „stimul“.

Když totiž nějaká věda jen něco popisuje a občas je prostředkem k dosažení nějakého cíle, takřka nikoho nenapadne, aby se jí příliš obdivoval. Když o dané vědě ale prohlásíme, že je, řekněme, exaktní a má funkci deskriptivně-interpretační a instrumentálně-funkční, situace se hned zcela změní. Neodvažuji se ale domyslet, kolika lidem bude tento verbální substrát jasný.

My jsme už totiž holt zvyklí vyjadřovat se v běžném jazyce trochu jinak. Stane-li se někdo například z topiče prezidentem, řekneme asi, že „měl sakra štěstí“. Ne tak sociologie, která bude onen proces definovat jako intragenerační sociální mobilitu ve vertikální dimenzi. Z hlediska stratifikace - rozumíte.

Ovšem naopak při neuváženém použití importovaných lexikálních jednotek mohou vznikat kreace typu "odvodňovací dehydratace" či "vnitřní interiér".

K daleko rafinovanějšímu tahu se uchylují někteří obzvláště otrlí klasikové, když citují celou půlstránkovou pasáž ve francouzštině či latině, načež v jazyce rodném plynně naváží: „Jak vidíme...“ či „Z toho je jasně patrno...“

Občas ale autor potřebuje nabudit iluzi přívětivého rozhovoru, kontaktu se čtenářem. Vznikají úsměvné pasáže typu: „Nyní se snad, milý mladý příteli , zeptáš, zda i estery jednosytných alifatických alkoholů mohou obsahovat vyšší mastné kyseliny. Nuže, odpovězme na to ve stručnosti.“ Následuje stručná odpověď na třicet dvě stránky.

Obdobně bodře zní větička „Namítnete snad, že...“, v jejímž podtextu však jasně hrozí - doufám, že nenamítnete!

Při mluveném projevu zase vyvstává potřeba paralyzovat otázky, které by mohly obsahovat námitky a přivést tak slovutného vědce do rozpaků. Jen nezkušený přednášející proto řekne: „Nyní k vašim dotazům...“ Zkušený pedagog povytáhne obočí a pomalu pronese: „Má k tomu snad ještě někdo nějaké otázky?“ Pochopitelně jen největší hazardér by riskoval následnou výměnu názorů.

Nuže, snažil jsem se pod dnešní téma subsumovat některé poznatky o odborném stylu, petrifikovat některé zatím toliko vycítěné aspekty, jež jistě nepostrádají gnoseologickou funkci. Na krátkém prostoru několika odstavců však není možno postihnout celou komplikovanou materii. Věřím, milý mladý čtenáři, že tě zaujala a připomněla ti některé situace, které jsi sám zažil. Narazils-li při čtení na jakýkoli závažný nedostatek, neváhej mi jej sdělit, a to písemně či osobně.

Tak, má k tomu snad ještě někdo nějaké otázky?

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 6 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 13

 

Rozhovor s  panem Josefem Bejčkem, děkanem PrF MU

JUDr. - titul za všechny prachy.

Myslíte pozitivně, nebo pozitivisticky?

O jedné konferenci

OSCAR NEBUDE

Ke stylu odbornému ...

Make room, make room!

Na Kapitol

ŠAVLOVAČKA NAD ZÁSTAVNÍM PRÁVEM

HOSPODY

JAK SE ŽIJE…

Ad Bludný kruh

Bídní Bídníci

Češi, národ bez budoucnosti?

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners