zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 13
ČLÁNEK: Počet zobrazení 2712. (Sessions 2643)
JUDr. - titul za všechny prachy.
     

Ačkoliv nový vysokoškolský zákon zavedl opět vysněný titul doktora obojího práva, už se neobtěžoval s tím, aby blíže vymezil podmínky, za kterých jej bude možné získat. Navíc na akademické bafuňáře naložil tolik jiných povinností (statuty univerzit a fakult), že na to ostatní jim nezbývá dostatek času.

I zákonodárci muselo být jasné, že druhého ledna 1999 se budou před právnickými fakultami tetelit zimou i slastným očekáváním absolventi za posledních osm let v naději, že nejpozději do Tří králů z nich budou páni doktoři. Tento článek má ukázat, jak u nás podle slov pana děkana vypadá k 23. listopadu 1998 situace ohledně JUDrů. Do konce listopadu by pan děkan s panem proděkanem Svatoněm měli vypracovat rigorózní řád a do konce roku by návrh měl projít oponenturou. Schválení se tedy dočká nejdříve na počátku příštího roku. Protože jde o vnitřní předpis, jako např. knihovní řád, nebude vyžadovat schválení akademickým senátem, jehož zasedání v průběhu zkouškového období by bylo problematické. Vlastní rigorózní řízení by mělo být zahájeno předložením rigorózní práce komisi, popř. konzultantovi. Osoba konzultanta bude záviset na tématu práce, avšak není ještě jasné, zda budou práce konzultantovi „přidělovány“, nebo si sám bude určovat, kolik prací bude hodnotit. Rozhodně však z kapacitních důvodů nebudou moci být uspokojeni všichni žadatelé.

Zvláštní otázkou je pak financování rigorózního řízení. Jsou navrženy dvě cesty získávání financí. Jednou z nich je paušální poplatek v řádu set korun, ze kterého by měly být pokryty administrativní náklady. Druhou a pravděpodobně podstatně vyšší součástí „ceny titulu“ by pro adepta měly být poplatky za konzultace (cca 400 Kč) a za ostatní čas, který konzultant práci bude věnovat. Jde totiž o čas, který by byl jinak věnován studentům řádného studia. Totiž ten, kdo se podrobuje rigoróznímu řízení, má již titul Mgr. a není tudíž žádným studentem, který by měl nárok na bezplatné vzdělání. Rigorózní řízení by se tak mohlo stát pro fakultu i  učitele zdrojem příjmu, kterým by si přilepšili k jinak ostudně nízkým platům. Samozřejmě, že až budou známy definitivní podmínky, Octopus o tom bude informovat. Zatím milé čtenářstvo může začít psát rigorózní práci (hovoří se o minimálním rozsahu 120 stran) a šetřit penízky na různé poplatky.

mack

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 2 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 13

 

Rozhovor s  panem Josefem Bejčkem, děkanem PrF MU

JUDr. - titul za všechny prachy.

Myslíte pozitivně, nebo pozitivisticky?

O jedné konferenci

OSCAR NEBUDE

Ke stylu odbornému ...

Make room, make room!

Na Kapitol

ŠAVLOVAČKA NAD ZÁSTAVNÍM PRÁVEM

HOSPODY

JAK SE ŽIJE…

Ad Bludný kruh

Bídní Bídníci

Češi, národ bez budoucnosti?

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners