zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 23
ČLÁNEK: Počet zobrazení 3171. (Sessions 2951)
Dějiny surrealismu
     

Dějiny surrealismu

Všichni, kdo někdy něco slyšeli o surrealismu, vědí, že tento myšlenkově umělecký směr má své nezastupitelné místo ve vývoji básnické avantgardy od počátku 20. století, kdy se Cosi vynořilo na troskách dadaismu, a že jeho éra již několikrát „oficiálně“ skončila (rozpuštění surrealistické skupiny „papežem“ André Bretonem), aby byla stále znovu a znovu nastolována jako záchranný pás. Surrealismus dodnes osvobozuje zmatené básníky slova, obrazu i tvaru z osidel prostého záznamu, obkreslování okolí a ihned je zase uvězňuje v prohnilých a temných prostorách pouze a jenom jeho duše; neustále jej burcují, avšak ještě dříve mizí záblesky pochybného poznání.

Do pekel nakonec vstoupí tak jako tak, nehledě k nesnesitelným mukám, jaká prožívá, popřeje-li kdy sluchu úchylným trubačům vlastního podvědomí. Dokáže lidské nitro prosakovat ven, nezasažené zkušenostmi fyzického světa, ke čtenáři a vytvářet přitom novou skutečnost, veskrze paranoidní, zmatečnou, nezabývající se logickým „jestliže…, pak…“ a všudypřítomným otravným „proč?“ ? To je základní otázka, kterou si musí zodpovědět každý, kdo chce onen směr, nadreálno jako umělecký i životní názor, sám prožít či prostě jen jednou provždy odsoudit a zahodit. Není to jednoduché: kdo by alespoň někdy nezatoužil provádět surrealistické činy (jako vzít pušku a nazdařbůh střílet do davu, počítačovými dovednostmi jednou provždy ochromit chod veřejných institucí, postavit se před vysoce posazeného státního úředníka a fistulí vykřikovat: „lomikámen na smetaně“, apod.), a přitom být nadále považován za spořádaného člověka s vysokým mravním kreditem? A moci kupříkladu kandidovat na děkana, popř. prezidenta.

Kniha „Dějiny surrealismu“ představuje první nesmělý pokus (dopsána v r. 1944) zachytit dějiny hnutí, které poprvé systematicky prosazovalo tvůrčí metody automatického textu, reprodukce snů, surrealistického objektu, později metody paranoicko-kritické, jež jsou sice člověku blízké již od pradávna, ale málokterá doba, málokterá státní moc nebránila jejich plnému rozvinutí. Přestože autor v textu nešetří otevřenými sympatiemi, řekl bych, že víceméně zdařile vystihuje též problematické stránky činnosti prvních „osvoboditelů“ – Bretona, Eluarda, Péreta, Tzary, Dalího aj., zejména jejich politické směřování (komunistická etapa) a někdy dokonce ideologickou poplatnost (Aragonovy chvalozpěvy na Stalina a SSSR). Od vzniku této knihy nás nyní dělí více než půlstoletí, a proto je nepochybné, že surrealismus od té doby několikrát zemřel a vzápětí se s ještě větší silou rozrostl, následoval další pohřeb atd. Nicméně jde o dobrý úvod k přiblížení duchovní atmosféry rozpolceného světa, vstupní bránu do světa neomezených možností, děsivých, krásných, přiblblých, úchylných (vliv markýze de Sade), sentimentálních, tedy všech možných i nemožných, vyslovitelných, jakož i nikdy nepřednesených nahlas (jelikož ohrožují život a rozum).

„Všecko psaní je svinstvo.“ A. Artaud

„Dějiny surrealismu“, Maurice Nadeau, přeložil Zbyněk Havlíček, nakladatelství Votobia, Olomouc 1994

Jaroslav Červenka

Jaroslav Červenka

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 10 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 23

 

Chapadlo

WWW.MUNI.CZ aneb BESTIÁŘ MASARYKOVY UNIVERSITY

Čas, Křeslo a Odpovědní

Cikháj!

Edutainment

Dějiny surrealismu

Podzim

My very fair lady

Proč k nám přijela paní Matesová?

Jěšte ke krvavému září...

Jak se žije zapomnětlivým motocyklistům

Jak se v Česku píší zákony

Hlavou i srdcem!

Co a jak v akčních filmech

Cesta z města? Ne, děkuji.

Bez brýlí

Koruna, květy, list...

Rozhovor s prof. Zlatuškou

Pravda?

Moravský 17. listopad 1949

Jak vidí medici právníky

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners