zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 23
ČLÁNEK: Počet zobrazení 2847. (Sessions 2768)
Edutainment
     

Edutainment

Cinkotem rolniček na šaškovské čapce jsem, jako Heine, lidi přiměl, aby mě poslouchali. Každá vskutku intelektuální práce je humoristická.

G.B.Shaw

Ten pojem uvedený v titulku vznikl z anglických slov „education“ (výchova, vzdělání) a entertainment (zábava). Do češtiny se dá nejspíše přeložit jako „vzdělávání prostřednictvím zábavy“. Nejde o nic tak převratně nového (už Komenský doporučoval „školu hrou“) ani specifického pro oblast vzdělání. V médiích, zejména v soukromých televizích, provozují informační zábavu („infotainment“); také mnohá reklamní sdělení připomínají kreslené anekdoty či rozhlasové a televizní skeče.

Pokusme se uvést, jaké funkce plní a jakých postupů používá edutainment na vysokých školách. Především se nemůže jednat o nezávazné bavičství a vtipkování, při němž duch učitelův volně vlaje. Platí to již pro sám pokus protřepat bránici posluchačů a tím připoutat nebo oživit jejich pozornost. I zde musí existovat jakás takás souvislost s námětem, jemuž je věnována vzdělávací lekce. Tak právnickou přednášku o ochraně jména a jiných atributů fyzické osoby lze uvést zjištěním, že člověk je vlastně jen klubko komplexů držených pohromadě občanskou legitimací a jménem v ní uvedeným. Ironická tvrzení pomohou k tomu, aby si studenti vštípili do paměti poznatek, který jejich pedagog považuje za důležitý. Tak jeden z učitelů medicíny říkával: „Pokud někdo artroticky zanícené kolenní klouby léčí teplými obklady, měl by dostat studený obklad na čelo.“

Ve společenských vědách plní metafora často stejnou funkci, jako kontrolní pokus ve vědách přírodních, a pomáhá odhalit podstatu určitého jevu. Tak lze například tvrdit, že ve sporech o urážku na cti nebývá omluva tou nejlepší satisfakcí. Někdy připomíná počínání, při němž usilujeme o to, abychom již vymačkanou zubní pastu vrátili zpátky do tuby.

Jiný pedagog opět v této souvislosti uvede příklad omluvného prohlášení, jež prý znělo: „Odvolávám své tvrzení, že polovina členů obecního zastupitelstva v naší obci jsou korupčníci. Pravda je, že polovina členů tohoto zastupitelstva korupčníci nejsou.“

Studenti také snáze pochopí, co znamená právní fikce (tj. umělá zákonodárcova konstrukce), a odliší ji od právní domněnky, když jim učitel poukáže na starší lázeňský řád, v němž stálo: „Do ženského oddělení lázní je dovolen přístup jen ženám. Pro účely tohoto řádu jest plavčík považován za ženu.“

Zábavnost pedagogického působení může vůbec spočívat v zajímavosti skutečných příkladů z praxe. Proto edutainment mohou uplatňovat i ti učitelé, kteří nemají zvláštní smysl pro humor a již vůbec nedovedou vykládat anekdoty. Ty se ovšem také uplatní v pedagogice prostřednictvím zábavy; měly by ovšem být používány „cum grano salis“ a tak, aby se nedotýkaly určitých skupin populace (žen, jiných národností, jedinců tělesně postižených). Vyloučeny nejsou ani anekdoty pikantnější, ostatně běžné na medicíně. Musí ovšem sloužit k osvětlení problému (smáti se je lépe věděti) nikoliv jen k šokování posluchačů a sebeukájení vypravěče.

Vezměme si takovouto příhodu: Čech nervózně přechází v polském městě před hotelem. Místní obyvatel, domnívaje se, že muž hledá ubytování, ho zdvořile osloví: „Pan šuka meškanje (psáno foneticky)?“ Rozdurděný Čech na to odpoví: „Ale kdepak, já jsem zmeškal šukání.“ Na této anekdotě lze zajisté demonstrovat filologův výklad o tom, že jazyky sobě blízké používají stejná slova v jiném významu, což u příslušníků druhého národa může vyvolat pobavení. Použití takového příkladu bude působit ještě důvěryhodněji, když přednášející filolog dodá, že slovo „šukat“ vyjadřovalo ve starší češtině (jak zaznamenáno u Boženy Němcové např. ve spojení „šukat po světnici“) činnost docela počestnou a až později se stalo jedním z řady vulgarismů, sloužících k označení činnosti jiné.

Obecným zdrojem komična bývá i další fyziologický pochod – vyměšování. Proto vše, co souvisí s postnutritivními zbytky (tak jsou lidské výměšky označovány v amerických kosmických projektech), lze v rozumné míře použít i k tomu, aby pedagogovo poučení nebylo takříkajíc bez chuti a bez zápachu.

Máme, dejme tomu, demonstrovat zjištění, že v právu nekalé soutěže nezáleží na zaviněném jednání a že k soutěžnímu střetu může dojít mezi subjekty, které působí ve zcela rozličných oblastech lidského konání. Tuhle skutečnost lze pěkně předvést na příkladu z německé soudní praxe.

Známý výrobce parfémů z Kolína nad Rýnem a majitel ochranné známky „4711“ žaloval provozovatele fekálního vozu z menšího města; tomu bylo přiděleno (prý náhodně) stejné telefonní číslo, jež výrazně umístil na svůj vůz. Soud žalovanému nařídil, aby odstranil závadný stav tím, že požádá o změnu tohoto čísla.

Závěrem uvedu ještě jednu anekdotu, v níž se operuje se stejnými rekvizitami jako v historce předcházející a jež je použitelná ve více oborech. To prý obchodní zástupce v parfumerii odjel na služební cestu a jeho manželka u sebe přijala milence. Jak už to tak v anekdotách o cesťácích bývá, manžel se neočekávaně vrátil a manželka ukryla milence ve skříni. Tentokrát ve skříni, kde onen obchodní zástupce skladoval vzorky voňavek. Oba manželé se pak k sobě velmi měli, až byli vyrušeni podivným chroptěním ze skříně, odkud vyrazil milenec a volal: „Aspoň kousek hovínka kdyby tu byl.“

Prostřednictvím tohoto příspěvku se dá osvětlit nejen poznatek, že vůně je homeopatickou dávkou zápachu a naopak smrad je koncentrovanou vůní. Potvrzuje základní pravidlo edutainment, jež zní, že ve výuce nesmí být nakupeno příliš mnoho zábavy, neboť ta by pak rozptylovala pozornost, překrývala předávané odborné poznatky a vedla až k jisté rozmrzelosti.

Obávám se, že jsem v  tomto pojednání poněkud hřešil proti takové zásadě.

Petr Hajn

Petr Hajn

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 7 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 23

 

Chapadlo

WWW.MUNI.CZ aneb BESTIÁŘ MASARYKOVY UNIVERSITY

Čas, Křeslo a Odpovědní

Cikháj!

Edutainment

Dějiny surrealismu

Podzim

My very fair lady

Proč k nám přijela paní Matesová?

Jěšte ke krvavému září...

Jak se žije zapomnětlivým motocyklistům

Jak se v Česku píší zákony

Hlavou i srdcem!

Co a jak v akčních filmech

Cesta z města? Ne, děkuji.

Bez brýlí

Koruna, květy, list...

Rozhovor s prof. Zlatuškou

Pravda?

Moravský 17. listopad 1949

Jak vidí medici právníky

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners