zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 23
ČLÁNEK: Počet zobrazení 4138. (Sessions 3840)
WWW.MUNI.CZ aneb BESTIÁŘ MASARYKOVY UNIVERSITY
     

WWW.MUNI.CZ aneb BESTIÁŘ MASARYKOVY UNIVERSITY

Filďák semišový Philosophicus Bichlus

CHARAKTERISTIKA

Jde o živočišný druh proměnlivé výšky, ale většinou velmi nízké hmotnosti a zbídačelého vzezření. Samičky se od samečků liší převážně velikostí a dlouhými sukněmi. Ostatní rysy bývají shodné: semišové sako, batůžek nebo somradlo a v něm významné dílo nevýznamného autora, které by (nebýt Filďáka) nikdo nikdy nečetl.

ZPŮSOB ŽIVOTA

Co se týče praktického využití Filďáka, jsou vědci na pochybách. S určitostí lze pouze tvrdit, že je velmi dobře schopen plodit další Filďáky. Dále je vědecky zjištěno, že Filďák často sleduje hvězdy, pije dobrou vodu a je víceméně (a s určitými výhradami k celému světu) střídavě šťastný a střídavě v hluboké depresi.

OPTIKOU TRESTNÍHO ZÁKONA

S ohledem na výše uvedený způsob života páchá Filďák nejčastěji tyto trestné činy: Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů (§ 187 TZ), v souvislosti s tímto ještě nutno zmínit i Šíření toxikomanie (§ 188a TZ). Pokud snad náhodou je sameček povolán k službě vlasti naplňuje velmi často skutkovou podstatu Ohrožování morálního stavu jednotky (§288 TZ)

Přírodovědec obecný Naturator universalis

CHARAKTERISTIKA

Obecné knihy přírodozpytecké rozlišují u tohoto velmi komplikovaného druhu řadu poddruhů: Naturator biologicus a geographicus v pletených svetřících, Naturator mathematicus ve flanelových košilích (viz Infoš), chemicus držící krok s módou nebo zádumčivý fysicus.

ZPŮSOB ŽIVOTA

Rozmanitost Přírodovědců neumožňuje bližší specifikaci jejich modu vivendi, obecně lze konstatovat, že jsou pro svoji věc opravdu zapálení a neodradí je ani laboratorní práce ani kreditní systém.

OPTIKOU TRESTNÍHO ZÁKONA

Stačí lehká dezinformace a Přírodovědec snadno sklouzne k  trestnému činu Ohrožení životního prostředí (§181a TZ) a agilnější nemajetní Přírodovědci se ve studijním zapálení dopouštějí Pytláctví (§178a TZ).

Právník kvádrový Iuristicus uniustus

CHARAKTERISTIKA

Poddruh, který již zcela ztratil přirozenou bázlivost, a proto bývá nejčastěji pozorovaný a popisovaný. Ač dost možná není nejpočetnější, je z vědeckého hlediska zaznamenáníhodný. Samečci tohoto druhu jsou lehce odlišitelní od samiček. Právník kvádrový je zpravidla velmi úhledný, sameček bývá dobře rostlý a v kvádru, samička je něžná a sebevědomá kostýmkářka.

ZPŮSOB ŽIVOTA

Právník kvádrový tráví mnoho času sportem, debatami a výdělkem. Nikoho jistě nepřekvapí skutečnost, že Právník kvádrový je dravec, často trpící mesiášským komplexem. Ostatní Bestie Právníky opovrhují, mnozí ovšem jenom tajně, protože využívají jejich služeb nebo ze strachu před jejich ostrými lokty.

OPTIKOU TRESTNÍHO ZÁKONA

Nejfrekventovanějším trestným činem je u Právníka Poškozování cizích práv (§209 TZ), který za určitých okolností dovádí až k Používání zakázaného bojového prostředku a nedovolené vedení boje (§262 TZ).

Pajdák obecný Tyranus educantes

CHARAKTERISTIKA

Tento druh bude brzy patřit mezi ohrožené, možná proto jsou jeho zástupci vybaveni dokonalými mimikrami. Jejich vzhled variuje mezi Filďáky a Přírodovědci, je proto velmi snadno zaměnitelný a běžně takto dochází k chybnému zařazení do jiného kotce.

ZPŮSOB ŽIVOTA

Přestože Pajdáci obecně proti jiným druhům nic nemají a bojují snad jen proti Informačnímu systému a Rektorátu, ostatní druhy si vesměs přejí jejich vyhubení, což však může být způsobeno i závistí k jejich pohodovému způsobu života.

OPTIKOU TRESTNÍHO ZÁKONA

Vzhledem k místu výskytu lze od Pajdáka nejčastěji očekávat Ohrožování mravní výchovy mládeže (§217 TZ) a někdy ve vypjatých situacích i  Týrání svěřené osoby (§ 215 TZ).

Medik neduživý Medicus skeletus

CHARAKTERISTIKA

Medik bývá většinou obrýlený, postupem studia a přibývající vahou přečtených skript se jeho oční vada zhoršuje. Ostatní druhotné znaky bývají podobné jeho blízkému příbuznému Přírodovědci biologickému (viz výše).

ZPŮSOB ŽIVOTA

Na konci celodenního usilovného studia se mnozí Medici pokouší o odstranění své oční vady metodou tzv. korekce alkoholem. O účinnosti této metody není nic bližšího známo, faktem však zůstává, že Medici bývají jednoznačnými vítězi pivních štafet. Jejich studium připadá všem ostatním Bestiím více než útrpné. Medici proto drží při sobě a budoucnost si malují černě.

OPTIKOU TRESTNÍHO ZÁKONA

Vzhledem k uvedenému způsobu života se Medici často dopouští Opilství a Výtržnictví (§201a a 202 TZ) a nezřídka i Ublížení na zdraví případně i s následkem smrti (§221 TZ).

Ekonom mladý perspektivní Pecunior activus expanditus

CHARAKTERISTIKA

Samci i samičky tohoto druhu se od sebe vzhledem odlišují, ale terciální pohlavní znak mají společný: Hospodářské noviny v ruce a v kapse kalkulačka. Mnohdy jsou zaměnitelní s Právníky, také díky společné vlastnosti: jsou si sebou celkem jisti a vstříc budoucnosti kráčí s otevřenou náručí.

ZPŮSOB ŽIVOTA

Spolu s Právníky se i Ekonomové řadí do čeledi dravců. Ostatními Bestiemi jsou bůhvíproč přijímáni méně negativně. Ekonomové jsou zběhlí v informačních technologiích, denním tisku a sportu, nikoli však v alkoholu a podle vědeckých výzkumů jen zřídkakdy vytváří rozverné noční skupinky.

OPTIKOU TRESTNÍHO ZÁKONA

Nabyté dovednosti nezřídka Ekonom zneužívá ke Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění (§125 TZ), šikovnější i k Padělání a pozměňování peněz (§140 TZ).

Fssák moderní Sociopator antiglobalisator Kellericus

CHARAKTERISTIKA

Je blízkým příbuzným Filďáka (hrozí časté křížení ras), vzhledově téměř nerozeznatelný až na vzpřímenější postoj, méně kalný pohled a žebradlo s aktuálnějším a čtivějším obsahem.

ZPŮSOB ŽIVOTA

Na rozdíl od Filďáka umí zacházet s novými technologiemi, bere novinové stánky útokem, píše protikapitalistické pamflety a ví, že má budoucnost a rozhodně to všem natře. Hlavními nepřáteli Fssáka jsou Ekonomové a Právníci, pravděpodobně proto, že Fssák má mnohé znaky dravce a uvedené druhy mu mohou, a nezřídka tak činí, konkurovat.

OPTIKOU TRESTNÍHO ZÁKONA

Častý výskyt v médiích Fssákovi umožňuje provádět Šíření poplašné zprávy (§199 TZ) a účast na rozmanitých demonstracích nezřídka končívá Útokem na veřejného činitele (§155 TZ).

Infoš prestigení Computor tesilensis

CHARAKTERISTIKA

Samečci se od samiček nápadně liší především absolutní početní převahou. Infoši nosí nejčastěji kostkované flanelové košile, brýle a mívají mastné vlasy.

ZPŮSOB ŽIVOTA

Svůj volný čas tráví tam, kde tráví svůj veškerý čas (divadlo nebo kino to rozhodně není). Někdy se ale urvou k pivu nebo ke sportu, ovšem tyto případy jsou spíše statistickými odchylkami. Ostatními Bestiemi opovrhují jen mírně, spíše k nim shlíží blahosklonně, protože je považují za svým způsobem negramotné. Infoši mívají slušný plat a jsou optimisté.

OPTIKOU TRESTNÍHO ZÁKONA

Vzhledem ke snadnému přístupu k informacím se Infoš může dopustit Ohrožení utajované skutečnosti (§106 TZ) a někdy, pokud je špatná konfigurace, i  Poškození a zneužití záznamu na nosiči informací (§257a TZ).

Zuzka Popelková Vlaďka Jabůrková Mirek Jurman Jarda Červenka

Zuzka Popelková, Vlaďka Jabůrková, Mirek Jurman, Jarda Červenka

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 20 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 23

 

Chapadlo

WWW.MUNI.CZ aneb BESTIÁŘ MASARYKOVY UNIVERSITY

Čas, Křeslo a Odpovědní

Cikháj!

Edutainment

Dějiny surrealismu

Podzim

My very fair lady

Proč k nám přijela paní Matesová?

Jěšte ke krvavému září...

Jak se žije zapomnětlivým motocyklistům

Jak se v Česku píší zákony

Hlavou i srdcem!

Co a jak v akčních filmech

Cesta z města? Ne, děkuji.

Bez brýlí

Koruna, květy, list...

Rozhovor s prof. Zlatuškou

Pravda?

Moravský 17. listopad 1949

Jak vidí medici právníky

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners