zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 24
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1928. (Sessions 1901)
Schola ludus – pohled do nitra
     

Schola ludus – pohled do nitra

Blíží se Vánoce, čas sentimentality, problémů se zažíváním a odpočinku od všedních starostí, ačkoliv pro většinu studentů právnické fakulty nastává situace právě opačná. Po období studijního klidu, narušovaného jen příležitostnými zápočtovými testy, které nevystraší ani nejzavilejší pijany a nakalence živořící v mlhách travních směsí a v mořích pochybných tekutin (s přestávkami vyplněnými vševědoucími debatami, respektive duševním zvracením), přichází posvátné vyrušení. Na dohánění ztraceného semestru jsou svátky klidu a míru (včetně silvestrovské nudy) jako dělané. Na druhou stranu však prosakují informace, že někteří jedinci – duševní zjizvenci či legislativní workoholici (vzpomeňme článek Jana Hladkého v minulém čísle), studují průběžně a o Vánocích se stávají bezprizorními, neboť návykovým látkám ani křesťanským tradicím většinou neholdují. Snad pro ty, ale i pro všechny ostatní (dosud nerozhodnuté) zabíječe času mohou být prospěšné následující řádky. I když virtuální realitě, sexu a masturbaci se nikde na světě konkurovat nedá.

Žijeme ve společnosti Her – počítačových, politických, společenských apod. Vzhledem k nepřehledné síti názorů, idejí, hodnot nejrůznějších společenských skupin, z nichž žádná nemá nárok na objektivně přijatelný světonázor, uvažovat o nekonečném množství stejně relevantních náhledů na jednu věc. Kupříkladu každý ze studentů této fakulty si její organizaci, vystupování navenek, vztahy mezi vyučujícím a studentem, míru využití akademických svobod představuje jinak. Jakýsi ryzí, odvoditelný výsledný mediální i nezprostředkovaný obraz náleží do kategorie fantazie. Nikdo nezná realitu, nýbrž pouhé střípky složené ze zkušeností vlastních i cizích.

Pokud se o Vánocích budete nudit, vezměte papír a tužku, metodou automatického textu vysypte z rukávu vlastní poznatky o právnické fakultě, např. názvy kateder, jména důležitých lidí v důležitých funkcích, nejtěžší a nejprimitivnější zkoušky či spíše jejich typizovaný průběh, aj. Tak vznikne Herní plán a následuje činnost nejobtížnější – tvorba Pravidel a jejich uvedení do praxe (těch se není nutné bát, budou-li dostatečně nejednoznačná, nepředvídatelná a nesystémová). A nyní --- Hra začíná.

Máte-li příjemně zvrhlou a společensky nepřizpůsobivou imaginaci, rozehrajete na své čtvrtce grandiózní loutkové divadlo bez loutek, běh fakultního světa bude určovat toliko myšlenka. Skládání zápočtů na toaletě, zkoušek v menze, hádky s učiteli v nejvybranějších hospodách, vyloučení ze studia, rande ve školním bufetu …; možná vám Hra přeroste přes hlavu a v záchvatu elektronického třeštění ji přejmenujete nebo jmenujete děkanem nějakou populární osobu (Václava Fischera, Václava Klause či Jiřího X. Doležala).

Co vám však podobná pseudočinnost může přinést? Možná se vaše představy časem zhmotní – např. si více lidí uvědomí, jak málo využívá svých práv daných Statutem PF (ať již jde o aktivní či pouhé pasivní volební právo do Studentské komory AS), a ve výsledku dojde ke zmírnění všeobecné pasivity. Nebo se objeví více lidí ochotných ventilovat své pocity, názory, „neotřesitelné pravdy“ na stránkách tohoto časopisu. Nereálné není ani to, že zapláčeme nad nepoměrem mezi důležitostí funkce děkana a zájmem vhodných kandidátů ucházet se o ni ve volbách. Jak jinak se bránit centralisticko-diktátorským tendencím ze strany obávaného IT-rektorátu než zaštítěni silnou, schopnou osobností, která by navíc vzbuzovala respekt ve vlastních řadách?

Uvažovat lze o lecčems; některá skrytá přání však budiž ponechána pod zámkem na věčné časy a nikdy jinak.

Jaroslav Červenka

Jaroslav Červenka

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 1 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 24

 

Chapadlo

Zemdlené tisíciletí

VŽDY PŘIPRAVEN!

Sluha dvou pánů

Schola ludus – pohled do nitra

Rozhovor z Jiřím Loudou

Rovné volební právo?

Proti úřednímu šimlovi až k Ústavnímu soudu

Poslední šance

O koncertování a diskutování

Máme politickou krizi?

Hlava státu s korunou? Aneb o jedné debatě a o předsudcích.

Něco o kampusu

Jak méně přednášet

MÝTY A  SKUTEČNOST

ENGLAR ALHEIMSINS

Co jsme zaslechli...

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners