zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 24
ČLÁNEK: Počet zobrazení 3270. (Sessions 3099)
Hlava státu s korunou? Aneb o jedné debatě a o předsudcích.
     

Hlava státu s korunou? Aneb o jedné debatě a o předsudcích.

Ti, kteří během svého pobytu v našem ústavu již stihli zaznamenat existenci nástěnek (mnohost názorů na tato lákadla je velká a plně chápu ty, kteří je považují jen za čirý exhibicionismus a rebelantsky je ignorují) se mohli před datem 21.11. vizuálně střetnout s informací prvotně zarážejícího charakteru: ,,ELSA vás zve na diskusi: Proč král, proč monarchie? aneb Co je český monarchismus?”. Nebyl to vtip a proč by také měl být? Vždyť od prvního ročníku se učíme o monarchiích a to nejen v rámci historie naší země, ale také o monarchiích současných - viz politologie, státověda... Ono proklamované formování mozku budoucích právníků začíná u římského impéria a první mozkový závit vám zkroutí do tvaru paragrafu poučka ,,Vazal mého vazala, není mým vazalem” (nezatracujme Právní dějiny!). Proti nařčení z anachronismu: v současné době je v Evropě 11 monarchií.

Na naši fakultu 21.11. zavítali zástupci monarchistického hnutí Koruna česká: Bedřich Karel, Miroslav Balcar a JUDr. et PhDr. Jaromír Stach-Černín. Pravda, do plánu nebyla zakalkulována jistá společenská událost předchozí noci (omluva s retroaktivními účinky), nicméně účast cca 30 statečných je chvályhodná. Zklamáním byla neúčast pedagogů.

Po přednesení úvodních příspěvků zástupci Koruny české se doslova ,,rozhořela debata” - s politováním se ke skutečné debatě o případné státovědní alternativě republiky přebrodila přes značně kamenitou mělčinu a s velkými obtížemi. Ona mělčina je zvána Předsudky. Komprese předsudků a omylů: Šlechtic je feudál, který po večerech pořádá slavnosti bakchanálského typu, po nocích zná právo jedině ,,primo noctem”, přes den se kochá pohledem na robotující nevolníky odměňované sprškou ran biřicem darovaných a občas nechá někomu pro radost utnout hlavičku. A nevolník si to ještě musí zaplatit v desátkách (mimochodem, zdají se Vám dnešní daně přiměřené?). Opak je pravdou! Vím, pro školní žactvo je představa loupeživého rytíře a krvelačné hraběnky Báthoryové lákavá. Vím, na každý hrad se dnes instalují expozice o mučení, byť tam sotva byla šatlava, natožpak nástroje tortury. Vím, turisté chtějí krev a utrpení. Ale jak poté dopadá šedá kůra mozková plodů školské výuky (aneb my sami)?

Není středověk a dnešního šlechtice sotva odlišíte od zbytku populace (běžné ošacení: svetr a rifle, obleky výjimečně). Jenomže...! Dnes zálibně hledíme na staré filmy, kde aristokrat je zhrzený egoista, který alespoň rozkrádá socialistický majetek či jinak škodí naší zemi, jak jen může.

Jak již bylo uvedeno, zavítali k nám hosté z hnutí Koruna česká, kteří vidí východisko z některých našich společenských problémů v přeměně zřízení na konstituční monarchii. Pokud však přijdeme na debatu s monarchisty vyzbrojeni výše uvedenými ,,znalostmi”, lze jen odkázat na příslušnou literaturu a pochybnou možnost reklamovat své vzdělání. Debata tak vznikla i mezi studenty, protože reálií znalí souputníci se snažili vysvětlit ideologicky nezatíženou historii svým kolegům (díky zde patří též Dr. Stachovi, který pohotově uváděl i prameny vhodné literatury).

Po překonání těchto úskalí byly našimi hosty vytyčeny základní teze ,,pro monarchii” (čili nikoliv jediné, ale jediné natolik ucelené, že je možno je alespoň bodově polapit): 1/ Králem je profesionál (člověk od dětství ke své funkci vychovávaný). 2/ Král je vysoká morální autorita, která podporuje stabilitu země trvalostí svojí a své dynastie. 3/ Pravomoci krále jsou velmi podobné s pravomocemi prezidenta ČR dnes (uvažovat lze jen o konstituční monarchii). 4/ Panovník, narozdíl od prezidenta pravidelně voleného parlamentem, nemusí cítit závazek vůči straně, která ho do funkce prosadila a jeho úřad výrazně omezuje možnost manipulace hlavy státu vlivnými politickými stranami. 5/ Změny v ústavním pořádku, především složení senátu (jmenováni: polovina hlavou státu, polovina sněmovnou, účastni i virilní členové). 6/ Navázání na dlouholeté tradice v národě přežívající (Svatováclavská tradice, výstavy korunovačních klenotů více než populární, sídlo hlavy státu na Hradě ap.).

Protiargument studentů: Rozdíl mezi králem a prezidentem je v současné době zanedbatelný (viz pravomoci prezidenta atd.).

Rozdělení státu dle monarchistů: Království české, Markrabství moravské, Knížectví slezské; pretendenti: U krále uvedeno 5 možných přístupů od nejpravděpodobnějšího – legitimistického – tedy návaznost na rod Habsburků skrze potomky Otty von Habsburka, až po možnost volby krále z lidu (Markrabství moravské – nejblíže rod Liechtensteinů, Knížectví slezské nezařazeno do debaty).

Jedna z překážek k prosazení myšlenky monarchismu je neexistence šlechtictví (zrušeno zákonem 61/1918 Sb. až po obsoletní normu bez sankce 55/1948 Sb.). Přesto se Koruna česká označuje za hnutí 21. století a v uskutečnění svých ideálů v brzkém časovém horizontu pevně věří.

Debata byla v ,,plném proudu” a dále bylo např. možno hovořit o Benešových dekretech atd., ale bohužel vyhrazený čas vypršel a řečeno slovy klasika: ,,Monarchistům za hodinu jel co? Monarchistům jel za hodinu vlak ....”. Snad příště...

Tomáš Tyl

Protijed: Autor není členem Koruny české, ani jiného politického hnutí.

Autor: Tomáš Tyl

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 32 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 24

 

Chapadlo

Zemdlené tisíciletí

VŽDY PŘIPRAVEN!

Sluha dvou pánů

Schola ludus – pohled do nitra

Rozhovor z Jiřím Loudou

Rovné volební právo?

Proti úřednímu šimlovi až k Ústavnímu soudu

Poslední šance

O koncertování a diskutování

Máme politickou krizi?

Hlava státu s korunou? Aneb o jedné debatě a o předsudcích.

Něco o kampusu

Jak méně přednášet

MÝTY A  SKUTEČNOST

ENGLAR ALHEIMSINS

Co jsme zaslechli...

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners