zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 24
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1735. (Sessions 1728)
O koncertování a diskutování
     

O koncertování a diskutování

Ve středu 6.12.2000 proběhl na honosné půdě Besedního domu druhý koncert Státní filharmonie Brno v rámci Akademického cyklu. Nemá smyslu zde hodnotit kvalitu kulturního zážitku, který potěšil sluchové orgány několika málo studentů a velkého množství pedagogů brněnských vysokých škol a představitelů města.

Zabývat jsem se chtěl spíše aspektem druhým, tedy vznešenými záměry této akce a jejich realizací.

Prvotním impulsem pro konání koncertů v Akademickém cyklu bylo snažení Státní filharmonie Brno oslovit širší publikum. Předcházel mu neúspěch projektu Junior, jež byl zaměřen především na náctiletou mládež, která o vážnou hudbu kupodivu neprojevila zájem. Ve snaze najít publikum vstřícnější oslovila Státní filharmonie brněnské vysoké školy, které společně finančně zajišťují konání cyklu současného. Zda je větší zájem na straně akademické obce způsoben opravdovým zájmem o vážnou a související hudbu, nebo snahou o zdůraznění sociální nerovnosti (ve smyslu nadřazenosti) lze jen polemizovat. (V této souvislosti odkazuji na Dr. Mikuláše Beka, vedoucího ústavu Hudební vědy na FF MU, s nímž by diskuse na toto téma byla jistě nejpodnětnější.)

Základní myšlenkou provázející celý večer je možnost interakcí mezi studenty a vyučujícími všech brněnských univerzit a podpora jejich mimoškolních, resp. mimostudijních, aktivit. Kromě již realizovaných koncertů a debat by bylo možné do programu večera doplnit různé prezentace studentských sdružení, setkávání senátů, redaktorů apod. Na této platformě je, alespoň dle vyjádření všech zúčastněných výše postavených, možné založit prakticky cokoli, co bude spojovat akademické obce a bude v praxi alespoň přiměřeně aplikovatelné budově a její honosnosti. Proto „Dámy a pánové, snažte se a spojujte se!“

Po úvodním koncertě byl onen konkrétní večer doplněn debatou na téma Studenti, jejich organizace a hudba, resp. kultura. Moderoval ji výše zmíněný Dr. Bek a diskutovali tentokráte zejména studenti. V prvním debatním kolečku byla zejména zmíněna aktuální situace na jednotlivých školách nebo fakultách (velmi reprezentativní poměr: FEI VUT, FF MU, PrF MU, JAMU byl však dán právě probíranou neaktivitou) a v příspěvcích většinou zaznělo, že současní studenti na rozdíl od svých předchůdců ztrácejí zájem o jakékoli aktivity odlišné od hospody a internetu. Jádrem druhého kola pak byla snaha o nalezení nějakého společného jmenovatele, ke kterémuž by bylo možné přitáhnout co nejvíce různorodě zaměřených jedinců. Zazněly i konkrétní návrhy, jež by byly mnohdy dokonce realizovatelné, nejdůležitější však je, zda zůstane pouze u nich, nebo se někdo opravdu pustí do jejich uvedení v život. Ono při pár sklenkách vína zdarma lze učeně promlouvat o lecčems. Pročež snad příště přijďte také a pokud to bude trochu možné, vezměte s sebou pár dobrých nápadů.

MIROSLAV JURMAN

článek vznikl pro Octopus a Univerzitní noviny

Miroslav Jurman (1979) student 4. ročníku Právnické fakulty MU, šéfredaktor časopisu studentů PrF Octopus, kontakt: jurman@law.muni.cz

MIROSLAV JURMAN

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 0 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 24

 

Chapadlo

Zemdlené tisíciletí

VŽDY PŘIPRAVEN!

Sluha dvou pánů

Schola ludus – pohled do nitra

Rozhovor z Jiřím Loudou

Rovné volební právo?

Proti úřednímu šimlovi až k Ústavnímu soudu

Poslední šance

O koncertování a diskutování

Máme politickou krizi?

Hlava státu s korunou? Aneb o jedné debatě a o předsudcích.

Něco o kampusu

Jak méně přednášet

MÝTY A  SKUTEČNOST

ENGLAR ALHEIMSINS

Co jsme zaslechli...

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners