zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 24
ČLÁNEK: Počet zobrazení 2500. (Sessions 2358)
Něco o kampusu
     

Něco o kampusu

Co je to … kampus?

Pro hypotetického člověka, nedotčeného univerzitní šuškandou o rušení výuky jazyků a tělocviku na fakultách kvůli úsporám, neposkvrněného návštěvou bohunické nemocnice, či ESF je určeno několik následujících řádků. Kampusem je myšlen komplex budov / dále jen UKB /, který by univerzitě měl konečně posloužit jako místo výuky a reprezentace školy na jednom místě. V tom budoucím bude nejen výzkumné a laboratorní vybavení lékařských a přírodovědeckých fakult (za všechny snad jen nejnákladnější anatomický a patologický ústav), ale i celá budoucí fakulta tělesné kultury se svým sportovním areálem. Ubytovací prostory a pro zajímavost třeba i botanická zahrada. V  UKB se počítá i s obchodním a kongresovým centrem a dalšími zařízeními využitelnými i osobami mimo univerzitu. Bylo, nebylo…

Jak to všechno začalo? Vzato kolem a kolem vlastně už v roce 1919, kdy byla založena druhá česká univerzita. Již její zřizovací zákon bral v potaz fakt, že se MU instalovala do provizorních prostor (§ 3 zák. 50/1919 sb.). Zákon také stanovil, aby stavba definitivních prostor univerzity byla provedena do roku 1930. (!) K výstavbě univerzitního městečka byly vyhlédnuty dvě oblasti: Žlutý kopec a Kraví hora. Velmi brzy se ale přišlo na to, že prostor Žlutého kopce by pro výstavbu univerzitního areálu nedostačoval a veškeré naděje se upnuly ke Kraví hoře, kde krom univerzity měl mít místo i celý zbytek brněnské techniky…Podle projektu architekta Aloise Dryáka pak byla v letech 1928 – 1933 postavena i první definitivní budova univerzity. A ano, byla to naše právnická fakulta. Pan architekt Dryák měl být i autorem budov filozofické fakulty a rektorátu s univerzitní aulou, ale celou výstavbu i plánování zastavila jednak vrcholící hospodářská krize a částečně také smrt Aloise Dryáka v roce 1932. 

Ještě složitější než výstavba tohoto okolí akademického náměstí byla příprava zástavby svahu Kraví hory budovami přírodovědecké a lékařské fakulty a techniky. Základní problém tvořily komplikace s vykupováním pozemků od drobných majitelů. Soutěž na návrh budov tak byla vypsána až v roce 1931. Její výsledky ale pro změnu napadl přednosta zemského stavebního úřadu pan Bohumil Šel, který ve své brožuře navrhl vystavět kliniky lékařské fakulty v katastru Králova Pole a Žabovřesk a stavět budovu přírodovědě odmítl vůbec. Jeho argumenty pak přišly velmi vhod i úřadům, které i pro nedostatek prostředků výstavbu tohoto areálu zcela zastavily.

Idea univerzitního městečka na Kraví hoře sice přežila i II. světovou válku, ale od druhé poloviny čtyřicátých let se pojem kampus začal stále více spojovat s lokalitou v Bohunicích. Asi nejblíže realizaci projektu byla univerzita v roce 1964, kdy byly zpracovány urbanistické studie a investiční úkol na výstavbu. přírodovědecké fakulty a v roce 1976, kdy byla vypsána architektonická soutěž na výstavbu areálu univerzity. To bylo ale také všechno a celý projekt zašel na úbytě v důsledku prostého nedostatku peněz.

Co se vlastně děje?

Novodobá historie kampusu se datuje od roku 1992, kdy univerzita začala s rekonstrukcí šesti objektů jednotlivých fakult v centru města a rektorátu v Kounicově paláci na Žerotínově náměstí. Zároveň se zabývala přípravou UKB (Univerzitní Kampus Bohunice), která spočívala v několika krocích: získání potřebných 35 hektarů pozemků, schválení územního plánu města Brna a především získání podpory magistrátu a MŠMT.

Co to bude stát?

Dobrá otázka. A nikdo vám na ni neodpoví. Faktem zůstává, že do přípravy projektu bylo dosud investováno pět a půl milionu korun získané od MŠMT a města Brna, které by se měly v roce 2001 rozrůst na 70 milionů Kč. Jen vybudování infrastruktury kampusu přijde univerzitu na 300 milionů Kč. Dále už byly postaveny budovy VÚZT za 118 milionů Kč, Anatomický ústav za 130 milionů Kč a bohunická nemocnice za své prostředky staví patologii, která by měla být dokončena v roce 2001. Celkovou částku pak určí ještě další podrobné projekty staveb, které už budou provedeny i s cenovými kalkulacemi. Celková částka pak půjde nejméně do miliard….

A vyjde to tentokrát?

Inu, snad ano…Už teď je MU nejdále v historii všech projektů univerzitních městeček. Je uzavřena architektonická soutěž na řešení rozvojového území, bylo získáno i všech pětatřicet hektarů pozemků v dané lokalitě, a co se týče peněz, to je univerzita skoupá na slovo, ovšem nešetří optimismem. Část velmi rozsáhlé sumy hodlá získat od města, část od státu i formou záruky za úvěr u některé ze soukromých bank, který by měl být již rozjednán a na dobré cestě k úspěchu. Termín dokončení kampusu pak byl stanoven na rok 2006. 

P.S. A ta lanovka tam fakt bude!

Autor: Martin Strnad

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 3 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 24

 

Chapadlo

Zemdlené tisíciletí

VŽDY PŘIPRAVEN!

Sluha dvou pánů

Schola ludus – pohled do nitra

Rozhovor z Jiřím Loudou

Rovné volební právo?

Proti úřednímu šimlovi až k Ústavnímu soudu

Poslední šance

O koncertování a diskutování

Máme politickou krizi?

Hlava státu s korunou? Aneb o jedné debatě a o předsudcích.

Něco o kampusu

Jak méně přednášet

MÝTY A  SKUTEČNOST

ENGLAR ALHEIMSINS

Co jsme zaslechli...

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners