zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 24
ČLÁNEK: Počet zobrazení 2867. (Sessions 2697)
Rozhovor z Jiřím Loudou
     

Rozhovor z Jiřím Loudou

Heraldika je pro mne hrou

Plukovník v.v. Jiří Louda (*1920) je jediným Čechem, který byl Mezinárodní heraldickou akademií v Ženevě povýšen do funkce akademika, mimo jiné je autorem znaku olomoucké arcidiecéze, českého státního znaku a prezidentské standarty. Dnes je světově uznávaným heraldikem, avšak za druhé světové války byl členem západního zahraničního odboje. Byl vězněn komunistickým režimem. 28. října 2000 mu byla udělena medaile Za zásluhy o Českou republiku.

Vytvořil jste více než 100 obecních znaků a mnoho jiných erbů, žádají Vás také soukromé osoby o vykreslení znaku?

Ano, někdy, ale nemohu jim vždy vyhovět. Vzpomínám si, že mne žádal v Německu žijící Skot, ten však měl erb řádně udělen, což je hlavní podmínka. Líbila se mu moje stylizace, chtěl mít erb vykreslený ode mne. U nás jsem spíše několika lidem nakreslil ex libris…

Jako heraldik jste světově známý, vaše díla jsou v mnoha zemích, znáte tamní autorské právo nebo se řídíte jinými zákony?

Erb musí být řádně udělen příslušnou institucí. V Anglii například College of Arms a ti si autorská práva hlídají sami. Stylizace není chráněna v tom smyslu, že nemohu nakreslit znak, který neodpovídá popisu – blasonu – ten je hlavní. Musí se dodržet přísná heraldická pravidla a ta musí výtvarník znát.

Jsou vaše díla často zneužívána a využíváte služeb právníků?

Za minulého režimu jsem podal 3 žaloby za porušení autorských práv, ale u 2 došlo k narovnání ještě před procesem a u dalšího byla žaloba také stažena, došlo k vyrovnání. Dnes jsou má díla zneužívána tak často, že bych se musel soudit každý den. Mé znaky se objevují i na vinětách lahví vína či piva. Na soudy nemám sílu a čas.

Vadí Vám takové porušování práva?

(zamyšlení) Jsem rád, že se moje kresby líbí, nikdy jsem nekreslil pro peníze (upřímný úsměv). Když jsem kreslil erby pro tuto výstavu a knihu Království české, bylo to už velmi dávno, nikdy mne nenapadlo, že bych za to mohl dostat nějaké peníze. Byla to má ,,prvotina“.

Prvotina? Vaše díla jsou velmi precizní, výtvarně i faktograficky.

Heraldika mne zaujala v Anglii, kde je snad už od dob Eduarda Vyznavače. My musíme být pyšní na svoji historii. Měl jsem to štěstí, že jsem se setkal s Karlem knížetem Schwarzenbergem, který mne ,,učil“. Nepovažuji se za výtvarníka, jen kreslím znaky.

Jak jste sám uvedl, byla heraldika za minulého režimu ,,zabíjena“, navíc jste byl vězněn kvůli svému působení v zahraničním odboji. Měl jste v minulosti s režimem kvůli heraldice potíže?

Když jsem byl bez soudu ,,zavřen“, byl jsem u výslechu, kde se mne ptali, zda se dá pomocí heraldických znaků šifrovat zpráva?

Co jste jim odpověděl?

Ve zpravodajské škole ve Velké Británii se učí mnohem snazší způsoby šifrování.

Jste členem podvýboru pro heraldiku a vexikologii při Poslanecké sněmovně ČR (autorova vysvětlivka aneb slovář poučný: vexikologie – pomocná věda historická zabývající se vlajkami, prapory, standartami aj.), co tato funkce obnáší?

Vstávat ráno ve čtyři hodiny, jet do Prahy, pozdě večer se vracet domů a celý den se hádat (smích).

Takže je to podobné, jako když jste sloužil v kasárnách, vstával ve čtyři ráno před službou, kreslil jste erby a večer po službě zase?

Ano, ale v osmdesáti letech už to není taková legrace.

Mohu se zeptat o čem se celý den ve výboru hádáte?

Schvalujeme návrhy obecních úřadů na znaky obcí, přičemž se často po předložení návrhu rozdělíme na dva tábory – polovině výboru vstávají vlasy na hlavě a druhá polovina se upřímně směje.

Jistě jste slyšel o návrhu na zákaz využívání státních symbolů pro komerční účely, jako jsou znaky ČR na suvenýrech apod. Co si o zákazu myslíte?

Se zákazem bych nesouhlasil, například ve Velké Británii jsou to vlastenecké symboly, které jsou známé po celém světě, nevidím důvod pro takový zákaz.

Jste také členem Mezinárodní heraldické akademie a Heraldry Society – Londýn, stýkáte se tam s jiným právem, s ochranou autorství?

O tom se tam nemluví (úsměv). Hlavní je, aby byl znak dobře proveden, potom je to dobrá heraldika.

Dovolte, abych Vám ještě jednou poblahopřál k životnímu jubileu a děkuji za rozhovor.

Tomáš Tyl

Rozhovor uskutečněn na vernisáži výstavy ,,Království české – erby a rodokmeny vládnoucích rodů“ v Galerii Informačního centra - Zbrojnice Univerzity Palackého v Olomouci u příležitosti 80. narozenin pana Jiřího Loudy. Výstava potrvá od 28.11. do 21.12.2000 a od 2.1. do 12.1.2001.

Autor: Tomáš Tyl

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 11 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 24

 

Chapadlo

Zemdlené tisíciletí

VŽDY PŘIPRAVEN!

Sluha dvou pánů

Schola ludus – pohled do nitra

Rozhovor z Jiřím Loudou

Rovné volební právo?

Proti úřednímu šimlovi až k Ústavnímu soudu

Poslední šance

O koncertování a diskutování

Máme politickou krizi?

Hlava státu s korunou? Aneb o jedné debatě a o předsudcích.

Něco o kampusu

Jak méně přednášet

MÝTY A  SKUTEČNOST

ENGLAR ALHEIMSINS

Co jsme zaslechli...

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners