zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 18
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1664. (Sessions 1651)
OMYL
     

Omyl

Kdybych chtěl být při psaní tohoto článku metodicky přesný až do morku kosti, bylo by na počátku asi správné udělat mezi studentstvem drobnou anketu na téma „ja-ká by byla nejhorší událost ve Vašem studentském životě“ a věřím, že by se mezi likvidací kulturní sítě podniků Pegas a zdražením tabáku objevilo v první dvacítce i vy-loučení ze studia.

My, co máme i po blokové zkoušce A, máme razítko o zápisu do bloku B a víme, že se nám nemůže (s vysoce nenulovou pravděpodobností) nic, opakuji NIC stát, jsme od září nanejvýš se špetkou soucitu pokyvovali zkušeně a s velkým nadhledem hlavou nad těmi, kteří tohoto mezivrcholu studentské kariéry dosud nedosáhli. Ale fa-kultní mlýny melou pomalu a spravedlivě, i kdyby při tom měly jevit stopy trvalého zmatení smyslů a alkoholického abúsu typu gama.

„...Na základě ustanovení §56 b) zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a na základě pří-slušných ustanovení Statutu PF MU Vám

ukončuji

studium ke dni 13.10.1999.

Odůvodnění: Nesplnil/a jste povinnosti k zápisu do dalšího bloku studia.“

Slyšeli jste slovo Boží... ale naštve, co (teď mluvím k těm několika dalším, kteří mi den poté brečeli na rameni a vyprávěli o probdělých nocích svých rodičů, i  k těm ně-kolika předpokládaným desítkám dalších, na které se takhle kysele usmálo Boží oko naší fakulty v podobě studijního oddělení s velectěným podpisem pana děkana a po-svátným kulatým razítkem naší Alma Mater)?!

Takovýto milý vzkaz přišel jistému (dosud neznámému, ale opět vysoce nenulové-mu) počtu studentů druhého ročníku ve formě, jakou za Ludvíka XIV. chodily zapeče-těné dopisy zvoucí k pobytu v Bastile, a vyvolal v příslušných rodinách příslušné reakce zděšeného smutku. Naštěstí pro některé z nás nechodí neštěstí samo, a tak byl tento dopis mnohdy následován ještě telegramem, který nám doporučoval, abychom se v případě, že máme nějaký problém s vyloučením, ozvali ihned studijnímu oddělení. Úřední šiml zaváhal a odsouzenec má ještě příležitost sbalit si teplé prádlo a naposledy kontaktovat fakultní nejdražší - dámy ze studijního!

Nutno přiznat, že poté, co jsem tuto dobře míněnou radu uposlechl, vytočil magické číslo a uslyšel omluvný hlas paní Novotné, začal jsem tušit, že se má tragédie blíží ke katarzi, vše se v dobré obrátí a princ si princeznu nakonec přeci jen vezme. Fakulta odvolává co odvolala, vše se automaticky stornuje, zůstávám studentem, všichni se to-mu usmějeme a vlastně se nic nestalo...

Paní Novotná přede mnou v pondělí následujícího týdne ještě obřadně roztrhá zlo-věstný dekret, který jí poslušně donesu, ještě jednou se omluví, fakulta slíbí, co slíbila a já se začnu zvolna vzpamatovávat. To nám, milé děti, ta pohádka pěkně končí! Jenom to zlo se nám někam schovalo před spravedlivým trestem a drakoničtější část obecen-stva, která by ráda viděla padat hlavy (že by drak?), pohoršeně pozvedává obočí. Jenže kdo má v téhle pimprlové hře hrát zlo? Paní Novotná, která zastupuje za kole-gyni Navrátilovou, nebo kolegyně Navrátilová, která je dlouhodobě nemocná, nebo paní proděkanka Rozehnalová, která jen vydává abstraktní rozkaz o ukončení stu-dia studentům, kteří podle záznamů nesplňují podmínky pro zápis do bloku, nebo paní Brychtová, která sice patrně měla udělat jakýsi záznam do evidence studentů, ale s administrativou bloku B nemá vlastně nic společného? Na posvátný podpis se  raději ani nedívám.

Víte co? Vezmeme smetáček děravé lidské paměti, dočasně vše svedeme na pro-blémy s počítačovým systémem (byl v pozadí Gates?) a zameteme všechno pod nějaký vhodný stůl. Vždyť se vlastně nic nestalo...

Kamarád Jíva - jeden z postižených - došel k závěru, že „vyhodit někoho ze školy je přeci asi ta nejhorší chyba. Větší blbost už snad studijní nemohlo udělat...“ Necháme se překvapit.

PAVEL MOLEK

P.S. : Tento článek si nechce hrát na detektivní přesnost. Citáty byly pouze v uvo-zovkách. Dobrou noc.

PAVEL MOLEK

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 0 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 18

 

Chapadlo

KLAUS

Kašna

Kanárek

Justiční a právní čekatelé

ROZHOVOR S JUDr. IVO JAHELKOU

International Criminal Court

Konference ICC – Pohled organizátora

Nepovinné semináře

Homo homini brutus

Balekijan

Anketa mezi studenty

MÁŠ PADÁKA…?

OMYL

Svět chaosu

Studenti kašlou na svá práva

Samoplátci rok poté

Schiele

Senátní zpravodaj

Semináře - povinné či nepovinné?

Balada o právničce krásné

Pokojíček plný deště

TMA

Dejme justici širší mantinely

Ten žena a ta muž

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners