zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 18
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1670. (Sessions 1656)
Svět chaosu
     

Svět chaosu

Svět chaosu je nepřehledný, spletitý, obtížně analyzovatelný. Také mikrokosmos Právnic-ké fakulty MU (žijící vlastními pravidly, hodnotami a problémy) lze uchopit, potěžkat a obrá-tit v dlani jediným možným způsobem – sociologickým pařátem voyeurství. Práce v terénu? Proč ne! Dobře maskovaný Pozorovatel bez zájmu projde parkem a parkovištěm a zřídí Sta-noviště dle počasí buď před venkovním vchodem, nebo pod obřími zákoníky ve vstupní hale.

Zápisky z číhané:

„Kvapné, avšak rozvážné kroky, razantní průlet dveřmi – veřeje se ještě chvějí – sako a vázanka moderně konzervativního vzoru zatím zakryty pláštěm. Proč nás proboha není víc? uvažuje v duchu Reprezentant (školy, nikoliv sebe) a snaží se nalézt příčiny nezájmu o věci fakultně-veřejné … tkví snad v atmosféře místa? … v alkoholu a drogách? … v neznalosti hesla Bez účasti všech nelze nic? Plus mnoho dalších vzletných myšlenek. Reprezentanty nelze než obdivovat. Je vůbec v lidských silách být členem dostupných organizací (od Fakulty po komunální politiku), bokem připravovat lidové veselice jako např. imatrikulační ples a k tomu všemu mít čas studovat a jíst v bufetu chlebíčky a pít žlutou limonádu? Vše je možné, co je dovoleno a naopak.“

Aby poznal život další „subkultury“, musí se Pozorovatel přesunout k počítačové učebně. „Nejpočetnější skupinu tvoří navenek různorodí, myšlením shodní Chodci. Neustále přebíhají mezi internetem, obědem a tělocvikem. Snílci snažící se naplnit antický ideál krásy duše a těla (jídlo – surfování – tělocvičení), nebo sebestřední konzumenti tzv. studentského života? Lze tolerovat, že svobodným ignorováním přednášek mrhají rodičovskými penězi, nebo je vyléčit zavedením školného? Každopádně je třeba brát jejich existenci jako fakt a držet se sociolo-gické nestrannosti. Nezapomenout na nesmiřitelnost Chodců a Reprezentantů, jež je nejzřej-mější v postoji k nejdůležitějším otázkám života: angažovanost ano či ne, přednášky a hospo-dy taktéž. Odpovědět třikrát ano znamená zařadit se mezi absolutní Reprezentanty, jedna zá-porná odpověď ještě stačí …“

Na tomto místě poznámky končí. Podle mého názoru představují uvedená pozorování značně nekompletní souhrn … čeho vlastně? Jako je chaos nepřeberný, tak v jeho útrobách nesídlí logika, natož systém. Což neznamená, že tento článek je antisystémový. Snaží se jen čtenáře přivést k zamyšlení, zda oboustranné výpady, ať už slovní nebo písemné, mezi Repre-zentanty a Chodci jsou opodstatněné a neznamenají jen další samoúčel, jakými je akademická půda přeplněná. Vždyť: §1 zákona o vysokých školách je taxativní dost.

„Vysoké školy jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy jsou vrcholnými centry vzděla-nosti, nezávislého (!!!) poznání a tvůrčí činnosti a mají klíčovou úlohu v … rozvoji společ-nosti.“

JAROSLAV ČERVENKA

JAROSLAV ČERVENKA

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 0 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 18

 

Chapadlo

KLAUS

Kašna

Kanárek

Justiční a právní čekatelé

ROZHOVOR S JUDr. IVO JAHELKOU

International Criminal Court

Konference ICC – Pohled organizátora

Nepovinné semináře

Homo homini brutus

Balekijan

Anketa mezi studenty

MÁŠ PADÁKA…?

OMYL

Svět chaosu

Studenti kašlou na svá práva

Samoplátci rok poté

Schiele

Senátní zpravodaj

Semináře - povinné či nepovinné?

Balada o právničce krásné

Pokojíček plný deště

TMA

Dejme justici širší mantinely

Ten žena a ta muž

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners