zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 18
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1891. (Sessions 1861)
Dejme justici širší mantinely
     

Dejme justici širší mantinely

Činnost české justice je hojným předmětem hodnocení. Tento popis bývá zpravidla více či mé-ně kritický. Domnívám se, že by bylo jen nošením sov do Athén připomínat např. jistý před časem značně populární seriál z dílny veřejnoprávní televize.

Společným jmenovatelem kritiky bývá pomalost soudního procesu, obtížná vynutitelnost pra-vomocných rozhodnutí či možnost (zpravidla žalovaných) stran neúměrně protahovat soudní řízení. Negativně vnímána je rovněž absence Nejvyššího správního soudu a dále pak vysoké náklady na soudní proces a právní zastoupení. Hlavně je však napadána „nemorálnost a nespravedlnost“ někte-rých soudních rozhodnutí.

Nutno konstatovat, že současná legislativa není pro soudy dostatečně silným opěrným sloupem. Pozorným pohledem je tu možno nalézti mezery, nedotaženosti, absentující návaznosti či řadu ne-jednoznačností, které objektivně způsobují soudcům výkladové potíže.

Úloha soudců je složitá a po všech stránkách náročná, tudíž je nasnadě, že mnohá jejich roz-hodnutí se leckomu jeví jako nespravedlivá. Kterak se však soudce může vyhnout kritické palbě, která se převážné opírá o morální principy a normy, jež ovšem leží vně platného rámce pozitivního práva? Vždyť soudce je povinen d1e naší normy norem Ústavy ČR se řídit pouze zákonem.

Bohatá paleta společenských vztahů přinášených každodenním životem však mnohdy vytváří situace, které zákon nebo jiný právní předpis nereguluje. A to ani při výkladu jdoucím do co největ-ší šíře umožněných hranicemi té které normy.

Právní teoretikové i přemýšliví právníci z praxe se shodují na následující skutečnosti. Pro ob-last soukromého práva - t.j. zejména práva občanského, obchodního, pozemkového, rodinného, pracovního či autorského - by bylo vhodné vytvořit určitou obecnou normu, která by mužům v talá-rech poskytla možnost právo nejen nalézat, ale i částečně tvořit. Jsem si plně vědom, kterak ne-snadné bude hledání legálního vyjádření, které náležitě určí mantinely zmíněné soudcovské tvorby. Avšak v žádném případě by se nejednalo o nic naivně převratného. Ostatně i známý rakouský vše-obecný občanský kodex (ABGB z roku 1811) na tuto dispozici moudře pamatoval.

Řekl bych, že většina ctihodných soudců by tuto nelehkou roli v sektoru tvorby práva bez zá-sadnějších obtíží zvládla. Pro veřejnost - často až nepřiměřeně kritickou - by to dozajista bylo zře-telné posílení signálu, že práce a odpovědnost soudců si zaslouží řádné ohodnocení. A rovněž by se snížila intenzita perfidních ataků na doživotní jmenování soudců.

Myslím si, že „rozvázání rukou“ by justici následně přineslo tolik potřebné zvýšení společen-ské prestiže.

PETR KOLMAN

Autor je studentem právnické fakulty MU Brno, člen Mladých konzervativců, člen Zastupitel-stva Brno - Komín, předseda Komise podnikatelské RMČ. Publikační činnost: příspěvky v Rovnosti, Slovu, Právu, Moravském dnu, Lidových novinách, Pravém Úhlu atd.

PETR KOLMAN

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 6 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 18

 

Chapadlo

KLAUS

Kašna

Kanárek

Justiční a právní čekatelé

ROZHOVOR S JUDr. IVO JAHELKOU

International Criminal Court

Konference ICC – Pohled organizátora

Nepovinné semináře

Homo homini brutus

Balekijan

Anketa mezi studenty

MÁŠ PADÁKA…?

OMYL

Svět chaosu

Studenti kašlou na svá práva

Samoplátci rok poté

Schiele

Senátní zpravodaj

Semináře - povinné či nepovinné?

Balada o právničce krásné

Pokojíček plný deště

TMA

Dejme justici širší mantinely

Ten žena a ta muž

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners