zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 16
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1589. (Sessions 1582)
Poznámky na okraj jedné konference
     

Poznámky na okraj jedné konference

Vědecká konference uspořádaná k slavným výročím naší fakulty přinesla mnoho vzletných slov, krásných myšlenek, optimistických vizí i provokativních šťouchů o mrtvém mase. Sborník příspěvků, který bude jistě brzy k dispozici, nabídne těm, kteří chtějí přemýšlet, mnoho námětů.

Utvoří si závěry o tom, co je Dichtung a co Wahrheit, co je reálné a co virtuální. Je však naděje, že sborník bude mít širší dopad než konference sama? Bude o něj větší zájem? Všechny představy o tom, jaká by měla fakulta být, totiž stojí a padají s tím, jací jsou její učitelé a studenti. Měla-li by konference být svědectvím o zájmu akademické obce o osud a budoucnost své alma mater, nedopadli bychom moc dobře.

Kromě přispěvatelů a organizátorů byli totiž vidět jako již tradičně převážně zástupci historických a teoretických oborů či mezinárodního práva. Ze studentů jen hrstka senátorů.

K zamyšlení jsou slova pana profesora Cepla o tom, co je ve studijních programech našich právnických fakult zbytečným balastem a co je skutečně potřebné. Je snadné to rozhodnout? Konečně i pan profesor prošel tradičním typem vzdělání, kdy vstřebával kvanta informací nestejné hodnoty v široké škále předmětů, a není tím negativně poznamenán, naopak! V životě pak z mnoha naznačených cest patrně zvolil tu, která byla jeho srdci nejbližší, ale měl informace o všech a na jejich základě si vybíral.

Povzbudivý je jeho podnět ke zdokonalování pedagogické práce, zejména seminární výuky. Tlak na vlastní publikační činnost u začínajících učitelů mívá za výsledek nedotažené kompiláty podle hesla: Jen aby to nějak bylo v termínu hotovo. Překládejte, říká pan profesor, existuje tolik kvalitních titulů, které by měly být představeny našim studentům, netvořte za každou cenu sami, dokud nemáte co nového přinést, soustřeďte se na zkvalitňování seminářů. Lze však odborný překlad považovat za odbornou práci? Snad ano, snad ne.

Pan děkan Baláž z Plzně v diskusi o nezbytné jazykové vybavenosti uvedl, že na jeho fakultě přednáší či bude pro studenty přednášet úvody do německého, anglického či francouzského práva vždy odborník z příslušné země. Ano, ale jak na ty přednášky dostane studenty? Slíbí jim něco nebo je přinutí? Může snad doufat v jejich spontánní zájem?

Slovo do vlastních řad. Na jedné straně jsme byli pochváleni, že nikdo na fakultě nemá tak propracovaný program seminářů s tak jasnými cíli jako my jazykáři. To potěší.

Nejpropracovanější jsou snad metodické postupy angličtiny pro akademické účely. Když však její metodiku vysvětlujeme v češtině, nemohli bychom se aspoň snažit vyjádřit česky? Jak se vám líbí formulace "počítáme s třiceti minutami inputu" nebo "rozdáme handouty"?

Připomíná mi to deliverované neonato Miroslava Holuba (K principu rolničky). Svůdné jsou komunikativní metody s procvičováním různých dovedností. Pěkně to odsypává, nikdy se nestane, že bychom v půli semináře nevěděli co s časem. Ale nejde jen o to, jak učíme, ale co učíme. Student někdy nemusí mít tušení, o čem je řeč, a přesto se může s úspěchem účastnit seminářů.

Je mu zadán text k vlastnímu pročtení a položena otázka, na kterou má v textu nalézt odpověď. Jde o to, jak a na co se ptáme. Na informaci: "Pes má čtyři nohy" se můžeme ptát buď: "Co má pes?" nebo "Kolik má pes nohou?" a odpověď zazní zcela bez problémů, aniž je nutno rozumět nebo nedejbože přemýšlet. Už otázka "Jaký živočich je zmíněn a kolik má končetin?" nutí k úvaze o tom, že pes je živočich a noha končetina.

Ptáme-li se: "Čím je charakterizován zmíněný živočich?", může být abstrahován počet jako charakteristická hodnota. Uznávám, že použitý příklad není příliš produktivní, ale jistě víte, co mám na mysli.

Na závěr chci říci, že se nevyjímám z uvedené kritiky. I na mé vlastní práci se dá najít spousta nedostatků. Snažím se je reflektovat a lze-li, odstraňovat. Proto prosím, nepřistupujte k těmto poznámkám, budete-li je číst, s pocitem, kdo nám to tu vykládá a ať si zamete před svým vlastním prahem, zkuste uvažovat nikoliv ad personam, ale spíše ad rem.

MARIE ŠEDOVÁ

autorka vyučuje na Oddělení odborné jazykové přípravy PrF MU

Autor: Marie Šedová

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 0 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 16

 

Chapadlo

Zpoza křa

Právo životního prostředí aneb právní normy (?) a praxe

Výuka práva na počátku 21. století

Vlaky, rychlovlaky a české dopravní karamboly

Úlety z podstaty

Na druhé straně nebo taky o tom, co si myslíme, když vám to mícháme

Ujetý Stone

Jsem student práv, kdo je víc?

Podvojné účetnictví snadno a rychle

Plonková sedmička

Kreditní systém

Alibi, populismus a odvaha?

Poznámky na okraj jedné konference

Klauzurní práce

Kelímky

Jaro v Americe

Interview s Doc. Rozehnalovou

Hospody

Kulový blesk aneb Co nás čeká nového?

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners