zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 16
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1599. (Sessions 1585)
Interview s Doc. Rozehnalovou
     

Interview s Doc. Rozehnalovou

Octopus: Od příštího školního roku se na naší fakultě zavádí kreditní systém, spojený s některými dalšími změnami, které se týkají zejména zapisování do povinně volitelných předmětů. Co konkrétně se tedy změní?


doc. Rozehnalová: S nástupem nového vedení univerzity přišel požadavek zavedení kreditního systému. Základním požadavkem kreditního systému je velké množství předmětů, velké množství učitelů a zejména větší volnost studenta ve volbě vlastního učebního programu. Právnické fakulty tento systém vždycky odmítaly a ani pro nás to nebylo příliš vítané, protože my máme jednoznačný profil absolventa, který je vázán i na další kariérní uplatnění, zejména v takových oblastech práva, jako je soudnictví nebo advokacie apod.

Pro náš blokový systém je velmi obtížné vnitřně stanovit, za kolik kreditů může student projít do dalšího bloku, navíc je téměř nemožné vnitřně vyvážit jejich hodnotu. Proto se může stát, že předmět, který nepatří do základního profilu, by mohl mít náhodně mnohem větší hodnotu, protože předmět je roztažený na více semestrů a má proto méně seminářů, ale je náročný, tím pádem má semestrálně méně kreditů, přičemž hodnota právnických fakult vzrůstá tím více, čím déle je určitá katedra schopna přednášet danou disciplínu. Je to výraz toho, do jaké hloubky se předmět probírá, a proto se velmi ceníme toho, že se nám podařilo základní předměty roztáhnout na více semestrů.

Při pevném počtu 60 kreditů na ročník (u nás platí modifikace po blocích, ne po ročnících) má třeba některá fakulta – nechci jmenovat – čtyři předměty, tedy 15 kreditů na každý předmět. Naše fakulta nabízí velmi široký základ předmětů a díky tomu máme nízkou kreditní hodnotu jednotlivých předmětů. Navíc máme ještě blokové zkoušky, které nám berou další kredity. Nemůžeme připustit, aby někdo díky kreditnímu systému a mobilitě studentů neprošel některými předměty – tomu zabráníme právě blokovými zkouškami, kterými bude muset projít každý student naší fakulty.

Rozhodli jsme se zvolit mírnější formu kreditního systému, tedy systém transferový. Odpovídá to představám vedení univerzity, které vidí hlavní výhodu ve vnitřní mobilitě studentů, pro studenty naší fakulty to znamená, že si budou moci zapsat povinně volitelné předměty na jiných fakultách, kde za ně dostanou určitý počet kreditů, a budou jim u nás uznány.

V pondělí (10. 5.) by měly být na fakultě vyvěšeny papíry, kde budou studenti informováni, co je od 1. 6. Čeká, do čeho se mohou zapsat, případně, kde se ještě mohou rozhlédnout, aby se zapsali.

Octopus: Další změnou bude zapisování povinně volitelných předmětů pomocí počítačů. Na Fakultě informatiky už to funguje, ale u nás s tím zřejmě budou problémy. Jak je bude vedení fakulty řešit?


Doc. Rozehnalová: Na FI to funguje, protože mají zdatné studenty a nejméně 40 počítačů a nikoli 14 jako my. Na bývalé lékařské fakultě má být vybudována učebna pro 100 počítačů – potom si můžeme zkusit další věci – zápisy do seminářů, zápisy ke zkouškám atd. To všechno půjde.

Octopus: Univerzitní senát prý investice do těchto počítačů zamítl. (?)


doc. Rozehnalová: Prý budou příští rok. Ty investice byly plánovány na prosinec a stavební úpravy budou mít skluz, takže se zatím nic neděje.


Pracovníci rektorátu ale vůbec nechápou, kde máme problém, když máme 2000 studentů, 14 počítačů a měsíc se bude zapisovat – na jeden počítač tedy vychází 128 studentů, což je podle rektorátu zvládnutelné. Tihle lidé netuší, že studenti se nebudou chodit zapisovat po deseti minutách, ale všichni najednou.

Ten červen bude takovou zkouškou – předpokládám, že řada studentů si nebude zapisovat PVP na podzim, protože už je třeba mají za sebou nebo se zápisem počkají na letní semestr. Zapisovat se ještě bude Právní informatika II, ale s tím zatím nikdy velký problém nebyl, a taky předměty, kde je více alternativ (mezinárodní právo veřejné), aby si katedra mohla rozdělit semináře. Ačkoliv to nevypadá, nebude toho zapisování tak mnoho, takže by to nemusela být taková hrůza.

V plánu máme i další kroky, ale nejprve je musím projednat se zpracovateli, přestože domluva s nimi je velmi těžká. Mohli bychom například pomoci FO KTV, aby už nedocházelo k tlačenicím v těch šílených prostorách – v průběhu září-října, až bude připraven rozvrh katedry by se studenti mohli též zapsat přes počítač.

Další možností jsou zápisy do seminářů – sekretářky bychom posadili do té laboratoře, student by přišel se svým číslem, kterákoliv ze sekretářek by vstoupila do systému a „vyjela“ mu rozvrh. Jestli se to podaří technicky, je to přesně ta věc, ve které by nám systém mohl pomoci.

Do budoucna by systém mohl pomoci i při zápisu ke zkouškám, protože jsou katedry, kde mají tak dobře rozvrhnuté termíny zkoušek, že tam není žádný přetlak u zápisu, případně mají písemné zkoušky a nemají žádný numerus causus, tj. omezený počet studentů na jeden termín.

Základem je, aby všichni studenti měli svá přístupová hesla, ovšem důsledně dbali na jejich utajení, protože možnost zneužití je obrovské.

My právníci jsme trochu konzervativní, ale přiznám se, že já toužím po fakultě, která bude řízena naprosto chladně bez nutnosti osobního styku studenta s administrativou apod., a tohle je způsob, jak tyto věci zjednodušit a zrychlit, zamezit dlouhým frontám a dohadování o tom, zda jsou nebo nejsou úřední hodiny.

Octopus: Neoficiálně se mluví o nové místnosti pro počítače v sousedství LVT?


doc. Rozehnalová: Mě by se to hrozně líbilo. Bavila jsem se o tom s Alešem Vylamem na té úrovni, že by to bylo prostě zapotřebí. Skutečností je, že těch 14 počítačů, pokud se systém bude dále rozvíjet, určitě stačit nebude. Je to jen otázka peněz a dalších prostor, protože vedle LVT sídlí Evropské dokumentační středisko a část kanceláří knihovny. Jediný velký prostor, kam by se to dalo přestěhovat, je stávající tělocvična.

Octopus: To je hodně kontroverzní nápad. (?)


doc. Rozehnalová: Přijde doba a není až tak nedohledná, kdy vznikne moderní tělovýchovný areál univerzity. Myslím si, že mateřský vztah k této tělocvičně potom trochu vymizí. Jestliže tělocvikáři budou stále v tomto moderním areálu a studenti tam budou docházet na většinu tělovýchovných aktivit, tak ti, co dnes chodí do naší tělocvičny, už nebudou toužit po tmavé, špatně větratelné tělocvičně a dají přednost prostorám novým. Možná je to tedy otázka doby.

Autor: Neznámý

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 0 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 16

 

Chapadlo

Zpoza křa

Právo životního prostředí aneb právní normy (?) a praxe

Výuka práva na počátku 21. století

Vlaky, rychlovlaky a české dopravní karamboly

Úlety z podstaty

Na druhé straně nebo taky o tom, co si myslíme, když vám to mícháme

Ujetý Stone

Jsem student práv, kdo je víc?

Podvojné účetnictví snadno a rychle

Plonková sedmička

Kreditní systém

Alibi, populismus a odvaha?

Poznámky na okraj jedné konference

Klauzurní práce

Kelímky

Jaro v Americe

Interview s Doc. Rozehnalovou

Hospody

Kulový blesk aneb Co nás čeká nového?

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners