zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 16
ČLÁNEK: Počet zobrazení 5784. (Sessions 4859)
Klauzurní práce
     

Klauzurní práce

Klauzurní práce (KLP) je písemný test připouštějící ty šťastnější ze studentů pražské právnické fakulty ke státním souborným postupovým zkouškám. Kromě toho je to také noční můra všech studentů PF UK, a to i v době ještě nic netušících nováčků.

První přátelské setkání si zelenáči odbudou ve druhém semestru. Téma: teorie práva. Mnohem zajímavější je to ovšem závěrem šestého semestru, to se vám nedočkavostí ruce a nohy jen třepou. Váš slovník se obohacuje o témata jako trestné činy, obchodní společnosti, závazkové vztahy, občas vykoukne nějaký ten paragraf a marně si lámete hlavu nad tou či onou příslušnou definicí.

Své přátele oslovujete „Tak, kde už jseš?“, domlouváte si schůzku se spolupachatelem večerního dýchánku, obviňujete rodiče z vydírání při sebemenší pohrůžce za nevynesený koš, a když se konečně večer přivinete k partnerce a snažíte se zašeptat něco romantického, marně se bráníte asociacím znásilnění a jeho následného ztrestání. Horší je, když si nemůžete vzpomenout.

Pusa na rozloučenou a rychle domů opakovat. V tomto období vám vskutku málokdo rozumí. (Průměrná úspěšnost u prvního řádného termínu: 20%.) Závěrečné setkání se odbude jen s těmi opravdu ostřílenými borci, kteří se ovšem dostavují, za ta léta, v již značně zhuntovaném stavu, drmolící si neustále něco pod fousy. Termín této práce je stanoven na polovinu posledního ročníku.

Účelem KLP je prověřit znalosti osvojené během několika semestrů a práci se zákonem. Při jejím vypracovávání je totiž možné, ale spíše nutné, používat zákony a to buď v podobě osvědčených „úzetek“ nebo klasických „sbírek“. Kromě řešení praktických příkladů nechybí ani čistě teoretické otázky. Nesprávné zodpovězení takového špeku v případě občanského práva znamená vyšetřit si termín v kalendáři na tři měsíce dopředu.

Z trestního práva se řeší sedm příkladů, z nichž každý je ohodnocen dvěma body. První z nich je za správnou kvalifikaci a druhý za někdy opravdu vyčerpávající odůvodnění. Student s nadpolovičním počtem bodů (alespoň osm) postupuje do dalšího kola. Student, který měl méně štěstí, může spolu s pedagogem, který práci opravuje, nalézt některý z chybějících bodíků ve svém výtvoru, anebo – a to častěji – je vyporoučen z katedry s odkazem na další termín (počet pokusů – tři). PF UK však přešla ve školním roce 1997/1998 na nový systém studia, který již s těmito obávanými pracemi nepočítá.

Nabízíme vám k řešení klauzurní práci z trestního práva. Vzorové řešení je k zapůjčení ve studovně a zároveň je součástí prezenčního Octopusu č. 16, který je k dispozici taktéž ve studovně PrF MU.

David Neveselý


Exekutor

Podnikatel Alfréd nakoupil od podnikatele Bedřicha, majitele obchodu s počítačovou technikou, různé zboží v hodnotě 1.230.000,- Kč. Již v době nákupu byl rozhodnut zboží nezaplatit a peníze utržené za zboží si ponechat. To také udělal. Když Alfréd v dohodnuté lhůtě zboží nezaplatil a na upomínky vůbec nereagoval, dostavil se obchodník Bedřich do bytu Alfréda v Plzni, kde zastihl pouze jeho manželku Ritu. Důrazněji žádal, aby mu sdělila, kde najde jejího manžela Alfréda.

Když mu to Rita odmítla sdělit, Bedřich ve snaze získat požadovanou informaci ji několikrát silně uhodil pěstí do obličeje, přičemž měl na ruce hranatý prsten (tzv. boxer), který velmi zvyšuje citelnost úderu. Rita mu přesto pobyt manžela neprozradila, naopak začala křičet a volat o pomoc. Bedřich se polekal a uvědomil si, že by jej mohla udat na policii. Rozhodl se zbavit se svědka a zardousil ji.

1) Jak právně posoudíme jednání Alfréda? Zdůvodněte.

2) Jak právně posoudíme jednání Bedřicha? Zdůvodněte.

3) Po činu požádal Bedřich svého bratra Dana o úkryt a za poskytnutí úkrytu před policií mu slíbil 500.000,- Kč. Dan věděl, jakého činu se Bedřich dopustil a ukryl ho ve své chatě v hlubokých lesích Křivoklátska. Jak právně posoudíme jednání Dana? Zdůvodněte.

4) Svědkem činu Bedřicha byla šestiletá dcera poškozené Rity. Soud v hlavním líčení neprovedl její výslech, neboť jej nepovažoval za nutný, ale pouze přečetl podrobný a vyčerpávající protokol o jejím výslechu v přípravném řízení, ačkoliv státní zástupce na osobním výslechu trval. Byl postup soudu správný? Zdůvodněte.

5) V jiném případě byl obviněný odsouzen pro trestný čin krádeže (§247). K jeho odvolání byl rozsudek odvolacím soudem zrušen a věc okresnímu soudu k novému projednání a rozhodnutí. V novém řízení bylo po doplnění dokazování zjištěno, že šlo vlastně o trestný čin loupeže (§234). Jak okresní soud rozhodne? Zdůvodněte.

6) Charakterizujte podstatu „absolutních teorií trestu“ a „relativních teorií trestu“.

7) Charakterizujte co rozumí trestně procesní nauka pod pojmem „nepřímé důkazy“ a jak je třeba při dokazování určité skutečnosti výlučně nepřímými důkazy postupovat.

Autor: David Neveselý

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 6 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 16

 

Chapadlo

Zpoza křa

Právo životního prostředí aneb právní normy (?) a praxe

Výuka práva na počátku 21. století

Vlaky, rychlovlaky a české dopravní karamboly

Úlety z podstaty

Na druhé straně nebo taky o tom, co si myslíme, když vám to mícháme

Ujetý Stone

Jsem student práv, kdo je víc?

Podvojné účetnictví snadno a rychle

Plonková sedmička

Kreditní systém

Alibi, populismus a odvaha?

Poznámky na okraj jedné konference

Klauzurní práce

Kelímky

Jaro v Americe

Interview s Doc. Rozehnalovou

Hospody

Kulový blesk aneb Co nás čeká nového?

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners